school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2024 m. vasario 01 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkė

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2024 M. VASARIO 5 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2024-02-01

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-98 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių patvirtinimo.
5. Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įrengimo Radeikių k. finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl pritarimo Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2023 metais ataskaitai.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Utenos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės gimnazijų dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
9. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Ekonomikos
skatinimas ir plėtra“ prioriteto nustatymo.
10. Dėl pritarimo projektui „Utenos Vyturių progimnazijos sporto aikštyno modernizavimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“.
11. Dėl pritarimo projektui „Utenos daugiafunkcio sporto centro sporto bazės modernizavimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo.
13. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-237 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
15. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitai.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2024 metams patvirtinimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 metų veiklos plano patvirtinimo.
18. Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą patvirtinimo.
19. Dėl Utenos meno mokyklos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo.
20. Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Chersono srities Berislavo rajono Tiahynkos kaimo karinei administracijai.
21. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2023-2025 m. investicinio plano suderinimo.
22. Dėl sutikimo pakeisti savivaldybės turto paskirtį, pagerinti ar pertvarkyti savivaldybės turtą.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo.
24. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.
25. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Maironio g. 12, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
26. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (šildymo sistemos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
27. Dėl valstybei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
28. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą (patalpas) Lauko g. 19A, Utenos mieste.
29. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą, esantį Aušros g. 35A, Utenos mieste.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo.
31. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
32. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
33. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2024 M. VASARIO 6 D., 13 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2024-02-01

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-98 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių patvirtinimo.
5. Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įrengimo Radeikių k. finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl pritarimo Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2023 metais ataskaitai.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Utenos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės gimnazijų dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
9. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Ekonomikos
skatinimas ir plėtra“ prioriteto nustatymo.
10. Dėl pritarimo projektui „Utenos Vyturių progimnazijos sporto aikštyno modernizavimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“.
11. Dėl pritarimo projektui „Utenos daugiafunkcio sporto centro sporto bazės modernizavimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo.
13. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-237 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
15. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitai.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2024 metams patvirtinimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 metų veiklos plano patvirtinimo.
18. Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą patvirtinimo.
19. Dėl Utenos meno mokyklos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo.
20. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
21. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Jaunimo iniciatyvų ir užimtumo skatinimas“ prioritetų nustatymo.
22. Dėl pritarimo projektui „Utena – Lietuvos jaunimo sostinė 2025“.
23. Dėl šeimos stiprinimo prioritetų Utenos rajono savivaldybėje nustatymo.
24. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
25. Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
26. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos sričių „Nevyriausybinių organizacijų kultūrinė veikla“ ir „Turizmo skatinimas ir plėtra“ prioritetų nustatymo.
27. Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Chersono srities Berislavo rajono Tiahynkos kaimo karinei administracijai.
28. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2023-2025 m. investicinio plano suderinimo.
29. Dėl sutikimo pakeisti savivaldybės turto paskirtį, pagerinti ar pertvarkyti savivaldybės turtą.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo.
31. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.
32. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Maironio g. 12, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
33. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (šildymo sistemos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
34. Dėl valstybei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
35. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą (patalpas) Lauko g. 19A, Utenos mieste.
36. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą, esantį Aušros g. 35A, Utenos mieste.
37. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo.
38. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
39. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
40. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
41. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Kaimo plėtros skatinimas“ prioritetų nustatymo.
42. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencija“ prioritetų nustatymo.
43. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2023 m. veiklos ataskaitai.
44. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
45. Dėl Utenos rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos nuostatų patvirtinimo.
46. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-330 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
47. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
48. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 metų ataskaitos tvirtinimo.
49. Dėl Utenos rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo.
50. Dėl Utenos rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
51. Dėl Utenos rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
52. Dėl Utenos rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
53. Dėl Utenos rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2024 M. VASARIO 5 D., 13 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2024-02-01

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-98 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų priemonių patvirtinimo.
5. Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įrengimo Radeikių k. finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl pritarimo Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2023 metais ataskaitai.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl Utenos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės gimnazijų dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
9. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Ekonomikos
skatinimas ir plėtra“ prioriteto nustatymo.
10. Dėl pritarimo projektui „Utenos Vyturių progimnazijos sporto aikštyno modernizavimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“.
11. Dėl pritarimo projektui „Utenos daugiafunkcio sporto centro sporto bazės modernizavimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo.
13. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-237 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.
15. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitai.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2024 metams patvirtinimo.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 metų veiklos plano patvirtinimo.
18. Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą patvirtinimo.
19. Dėl Utenos meno mokyklos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo.
20. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
21. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Jaunimo iniciatyvų ir užimtumo skatinimas“ prioritetų nustatymo.
22. Dėl pritarimo projektui „Utena – Lietuvos jaunimo sostinė 2025“.
23. Dėl šeimos stiprinimo prioritetų Utenos rajono savivaldybėje nustatymo.
24. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
25. Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
26. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos sričių „Nevyriausybinių organizacijų kultūrinė veikla“ ir „Turizmo skatinimas ir plėtra“ prioritetų nustatymo.
27. Dėl humanitarinės pagalbos teikimo Chersono srities Berislavo rajono Tiahynkos kaimo karinei administracijai.
28. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2023-2025 m. investicinio plano suderinimo.
29. Dėl sutikimo pakeisti savivaldybės turto paskirtį, pagerinti ar pertvarkyti savivaldybės turtą.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo.
31. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.
32. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Maironio g. 12, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
33. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (šildymo sistemos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
34. Dėl valstybei priklausančio ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
35. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą (patalpas) Lauko g. 19A, Utenos mieste.
36. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą, esantį Aušros g. 35A, Utenos mieste.
37. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo.
38. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
39. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
40. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
41. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Kaimo plėtros skatinimas“ prioritetų nustatymo.
42. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencija“ prioritetų nustatymo.
43. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2023 m. veiklos ataskaitai.
44. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
45. Dėl Utenos rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos nuostatų patvirtinimo.
46. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-330 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
47. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
48. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 metų ataskaitos tvirtinimo.

49. Dėl Utenos rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo.
50. Dėl Utenos rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
51. Dėl Utenos rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
52. Dėl Utenos rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
53. Dėl Utenos rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo.

 

Komiteto pirmininkas Eimantas Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2024 M. VASARIO 6 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2024-02-01

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės gimnazijų dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl pritarimo projektui „Utenos Vyturių progimnazijos sporto aikštyno modernizavimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“.
4. Dėl pritarimo projektui „Utenos daugiafunkcio sporto centro sporto bazės modernizavimas, pritaikant bendruomenės poreikiams“.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo.
6. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2024 metams patvirtinimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2024 metų veiklos plano patvirtinimo.
9. Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą patvirtinimo.
10. Dėl Utenos meno mokyklos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo.
11. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
12. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Jaunimo iniciatyvų ir užimtumo skatinimas“ prioritetų nustatymo.
13. Dėl pritarimo projektui „Utena – Lietuvos jaunimo sostinė 2025“.
14. Dėl šeimos stiprinimo prioritetų Utenos rajono savivaldybėje nustatymo.
15. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
16. Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
17. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (šildymo sistemos) perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
18. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų veiklos srities „Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencija“ prioritetų nustatymo.
19. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2023 m. veiklos ataskaitai.

Komiteto pirmininkas Eimantas Skersis

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041