school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2023 m. gruodžio 21 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkė

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2023 M. GRUODŽIO 18 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE,
DARBOTVARKĖ

2023-12-13

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
1. Dėl UAB „Kasandros grupė“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.
3. Dėl žemės mokesčio lengvatos.
4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
5. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Daivai Karalienei.
6. Dėl Autobusų stočių steigimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo.
8. Dėl projektų „Utenai reikia tavęs“, finansuojamų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo.
9. Dėl Viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės 2024-2028 vietos plėtros strategijos dalinio finansavimo.
11. Dėl pritarimo projektui „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Utenos rajono savivaldybėje“.
12. Dėl pritarimo projektui „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone bei paliatyviosios pagalbos dienos centro įkūrimas Utenos rajono savivaldybėje“.
13. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Umaras“.
14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Jontransa“.
15. Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Samsonas Motorsport“.
16. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.
17. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba“.
19. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
20. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sumažinimo.
21. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą (patalpas) V. Kudirkos g. 5, Utenoje.
22. Dėl leidimo išnuomoti patalpas (aptarnavimo pastate) Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, Utenos r. sav.
23. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn.
24. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (mobilaus laiptų kopiklio) perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui.
25. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone.
26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-220 ,,Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Utenos rajono gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2023 M. GRUODŽIO 19 D., 13 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE,
DARBOTVARKĖ

2023-12-13

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl UAB „Kasandros grupė“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.
3. Dėl žemės mokesčio lengvatos.
4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
5. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Daivai Karalienei.
6. Dėl Autobusų stočių steigimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo.
8. Dėl projektų „Utenai reikia tavęs“, finansuojamų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo.
9. Dėl Viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės 2024-2028 vietos plėtros strategijos dalinio finansavimo.
11. Dėl pritarimo projektui „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Utenos rajono savivaldybėje“.
12. Dėl pritarimo projektui „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone bei paliatyviosios pagalbos dienos centro įkūrimas Utenos rajono savivaldybėje“.
13. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Umaras“.
14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Jontransa“.
15. Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Samsonas Motorsport“.
16. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.
17. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba“.
18. Dėl Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
19. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
20. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sumažinimo.
21. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 m. veiklos ataskaitai.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės apdovanojimo ,,Metų geradarys“ teikimo nuostatų patvirtinimo.
23. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą (patalpas) V. Kudirkos g. 5, Utenoje.
24. Dėl leidimo išnuomoti patalpas (aptarnavimo pastate) Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, Utenos r. sav.
25. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn.
26. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (mobilaus laiptų kopiklio) perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui.
27. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-220 ,,Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Utenos rajono gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo" pripažinimo netekusiu galios.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymo.

Papildomas klausimas:
Informacija dėl Utenos senjorų dienos centro įkūrimo galimybės.

Komiteto pirmininkas Arvydas PaleckisUTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2023 M. GRUODŽIO 18 D., 13 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE,
DARBOTVARKĖ

2023-12-13

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl UAB „Kasandros grupė“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.
3. Dėl žemės mokesčio lengvatos.
4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
5. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierei Daivai Karalienei.
6. Dėl Autobusų stočių steigimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo.
8. Dėl projektų „Utenai reikia tavęs“, finansuojamų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo.
9. Dėl Viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. Dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės 2024-2028 vietos plėtros strategijos dalinio finansavimo.
11. Dėl pritarimo projektui „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Utenos rajono savivaldybėje“.
12. Dėl pritarimo projektui „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone bei paliatyviosios pagalbos dienos centro įkūrimas Utenos rajono savivaldybėje“.
13. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Umaras“.
14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Jontransa“.
15. Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Samsonas Motorsport“.
16. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.
17. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba“.
18. Dėl Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
19. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
20. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sumažinimo.
21. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 m. veiklos ataskaitai.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės apdovanojimo ,,Metų geradarys“ teikimo nuostatų patvirtinimo.
23. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą (patalpas) V. Kudirkos g. 5, Utenoje.
24. Dėl leidimo išnuomoti patalpas (aptarnavimo pastate) Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, Utenos r. sav.
25. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn.
26. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (mobilaus laiptų kopiklio) perdavimo patikėjimo teise Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui.
27. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-220 ,,Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Utenos rajono gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo.
30. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo" pripažinimo netekusiu galios.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymo.

Komiteto pirmininkas Eimantas PuodžiukasUTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2023 M. GRUODŽIO 19 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE,
DARBOTVARKĖ

2023-12-13

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl projektų „Utenai reikia tavęs“, finansuojamų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
4. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
5. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sumažinimo.
6. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 m. veiklos ataskaitai.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės apdovanojimo ,,Metų geradarys“ teikimo nuostatų patvirtinimo.

 Komiteto pirmininkas Eimantas Skersis

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041