school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2023 m. lapkričio 30 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkė

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2023 M. LAPKRIČIO 27 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2023-11-23

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio.
4. Dėl pritarimo Jungtinės veiklos sutarties sudarymui su Anykščių rajono savivaldybe ir Molėtų rajono savivaldybe.
5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ partnerio teisėmis ir projekto dalinio finansavimo.
6. Dėl pritarimo projektui „Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ ir dalinio finansavimo.
7. Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.
8. Dėl pritarimo investicijų sutarties sudarymui su UAB „IC Logistics“.
9. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo UAB „Skuba re“.
10. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Biovela-Utenos mėsa, UAB.
11. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Agrenta“.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės sportinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl finansavimo skyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti Utenos rajono nevalstybinėse ugdymo įstaigose.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrąjį ir ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą vykdančių mokyklų teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo
15. Dėl Utenos švietimo centro teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo.
16. Dėl Utenos ,,Saulės" gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
18. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos struktūros patvirtinimo.
19. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.
20. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-75 ,,Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo” pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-130 „Dėl Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo” pakeitimo.
23. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės.
24. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą, esantį Aušros g. 35A, Utenos mieste.
25. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 28, Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r. sav.) perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
26. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Liaudies instrumentų ansambliui „UT“.
27. Dėl nekilnojamojo turto (ūkinio pastato K. Ladygos g. 18C, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos švietimo centrui.
28. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (pusiau požeminių konteinerių) perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
29. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
30. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-250 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-22 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
34. Dėl žemės sklypo pirkimo Svajonių gatvės rekonstrukcijai.
35. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).
36. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).
37. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Kuktiškių sen.).
38. Dėl pavadinimų suteikimo gatvei (Užpalių sen.).

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2023 M. LAPKRIČIO 28 D., 13 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2023-11-23

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio.
4. Dėl pritarimo Jungtinės veiklos sutarties sudarymui su Anykščių rajono savivaldybe ir Molėtų rajono savivaldybe.
5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ partnerio teisėmis ir projekto dalinio finansavimo.
6. Dėl pritarimo projektui „Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ ir dalinio finansavimo.
7. Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.
8. Dėl pritarimo investicijų sutarties sudarymui su UAB „IC Logistics“.
9. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo UAB „Skuba re“.
10. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Biovela-Utenos mėsa, UAB.
11. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Agrenta“.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės sportinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl finansavimo skyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti Utenos rajono nevalstybinėse ugdymo įstaigose.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrąjį ir ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą vykdančių mokyklų teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo
15. Dėl Utenos švietimo centro teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo.
16. Dėl Utenos ,,Saulės" gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
18. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos struktūros patvirtinimo.
19. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.
20. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-75 ,,Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo” pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-130 „Dėl Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo” pakeitimo.
23. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės.
24. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą, esantį Aušros g. 35A, Utenos mieste.
25. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 28, Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r. sav.) perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
26. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Liaudies instrumentų ansambliui „UT“.
27. Dėl nekilnojamojo turto (ūkinio pastato K. Ladygos g. 18C, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos švietimo centrui.
28. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (pusiau požeminių konteinerių) perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
29. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
30. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-250 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-22 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
34. Dėl žemės sklypo pirkimo Svajonių gatvės rekonstrukcijai.
35. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).
36. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).
37. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Kuktiškių sen.).
38. Dėl pavadinimų suteikimo gatvei (Užpalių sen.).

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2023 M. LAPKRIČIO 27 D., 13 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2023-11-23

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio.
4. Dėl pritarimo Jungtinės veiklos sutarties sudarymui su Anykščių rajono savivaldybe ir Molėtų rajono savivaldybe.
5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ partnerio teisėmis ir projekto dalinio finansavimo.
6. Dėl pritarimo projektui „Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ ir dalinio finansavimo.
7. Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.
8. Dėl pritarimo investicijų sutarties sudarymui su UAB „IC Logistics“.
9. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo UAB „Skuba re“.
10. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Biovela-Utenos mėsa, UAB.
11. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Agrenta“.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės sportinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl finansavimo skyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti Utenos rajono nevalstybinėse ugdymo įstaigose.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrąjį ir ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą vykdančių mokyklų teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo
15. Dėl Utenos švietimo centro teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo.
16. Dėl Utenos ,,Saulės" gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
18. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos struktūros patvirtinimo.
19. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.
20. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-75 ,,Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo” pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-130 „Dėl Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo” pakeitimo.
23. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės.
24. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą, esantį Aušros g. 35A, Utenos mieste.
25. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 28, Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r. sav.) perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
26. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Liaudies instrumentų ansambliui „UT“.
27. Dėl nekilnojamojo turto (ūkinio pastato K. Ladygos g. 18C, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos švietimo centrui.
28. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (pusiau požeminių konteinerių) perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
29. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
30. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo.
31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-250 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-22 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
34. Dėl žemės sklypo pirkimo Svajonių gatvės rekonstrukcijai.
35. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).
36. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).
37. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Kuktiškių sen.).
38. Dėl pavadinimų suteikimo gatvei (Užpalių sen.).
Papildomas klausimas:
39. Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo plėtros galimybių.

Komiteto pirmininkas Eimantas Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2023 M. LAPKRIČIO 28 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2023-11-23

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl pritarimo Jungtinės veiklos sutarties sudarymui su Anykščių rajono savivaldybe ir Molėtų rajono savivaldybe.
3. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ partnerio teisėmis ir projekto dalinio finansavimo.
4. Dėl pritarimo projektui „Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ ir dalinio finansavimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės sportinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl finansavimo skyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti Utenos rajono nevalstybinėse ugdymo įstaigose.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendrąjį ir ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą vykdančių mokyklų teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo
8. Dėl Utenos švietimo centro teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų patvirtinimo.
9. Dėl Utenos ,,Saulės" gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
10. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos struktūros patvirtinimo.
12. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.
13. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų viešųjų paslaugų kainų nustatymo.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-75 ,,Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo” pakeitimo.
15. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą, esantį Aušros g. 35A, Utenos mieste.
16. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Taikos g. 28, Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r. sav.) perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai.
17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Liaudies instrumentų ansambliui „UT“.
18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (pusiau požeminių konteinerių) perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.

 

Komiteto pirmininkas Eimantas Skersis

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041