school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2023 m. spalio 23 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkė

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2023 M. SPALIO 23 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2023-10-19

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-3 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl pavedimo teikti elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugas ir elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugų kainos nustatymo“ pakeitimo.
3. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2024 metams nustatymo.
4. Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto plėtra Utenos mieste“ ir dalinio finansavimo.
5. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Utenos autobusų parkas“.
6. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Švyturys – Utenos alus“.
7. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai“.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys“.
9. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie Bendradarbiavimo sutarties su Pabėgėlių priėmimo centru.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės valdomų bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl įgaliojimo atstovauti Utenos rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose.
13. Dėl trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“.
14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-312 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo.
15. Dėl patalpų nuomos sutarties atnaujinimo su UAB „Tauragnų vaistinė“.
16. Dėl turto (konteinerių) perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas".
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
18. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
19. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-194 „Dėl Asmens palaikų laidojimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2023 M. SPALIO 24 D., 13 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2023-10-19

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-3 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl pavedimo teikti elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugas ir elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugų kainos nustatymo“ pakeitimo.
3. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2024 metams nustatymo.
4. Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto plėtra Utenos mieste“ ir dalinio finansavimo.
5. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Utenos autobusų parkas“.
6. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Švyturys – Utenos alus“.
7. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai“.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys“.
9. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie Bendradarbiavimo sutarties su Pabėgėlių priėmimo centru.
10. Dėl Utenos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės valdomų bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
14. Dėl įgaliojimo atstovauti Utenos rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose.
15. Dėl trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-312 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo.
17. Dėl patalpų nuomos sutarties atnaujinimo su UAB „Tauragnų vaistinė“.
18. Dėl turto (konteinerių) perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas".
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
21. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-194 „Dėl Asmens palaikų laidojimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24. Dėl Sveikatos centro įsteigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu Utenos rajono savivaldybėje.

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis


UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2023 M. SPALIO 23 D., 13 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2023-10-19

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-3 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl pavedimo teikti elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugas ir elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugų kainos nustatymo“ pakeitimo.
3. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2024 metams nustatymo.
4. Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto plėtra Utenos mieste“ ir dalinio finansavimo.
5. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Utenos autobusų parkas“.
6. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Švyturys – Utenos alus“.
7. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai“.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys“.
9. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie Bendradarbiavimo sutarties su Pabėgėlių priėmimo centru.
10. Dėl Utenos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės valdomų bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
14. Dėl įgaliojimo atstovauti Utenos rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose.
15. Dėl trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-312 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ pakeitimo.
17. Dėl patalpų nuomos sutarties atnaujinimo su UAB „Tauragnų vaistinė“.
18. Dėl turto (konteinerių) perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas".
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
21. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-194 „Dėl Asmens palaikų laidojimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
24. Dėl Sveikatos centro įsteigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu Utenos rajono savivaldybėje.

Komiteto pirmininkas Eimantas Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2023 M. SPALIO 24 D., 15 VAL. 00 MIN., SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

2023-10-19

1. Dėl Utenos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
2. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo.
3. Dėl trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“.

Komiteto pirmininkas  Eimantas Skersis

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041