school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2021 m. rugsėjo mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. RUGSĖJO 28 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

2021-09-23

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys“.
4. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime.
5. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-164 „Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms“ pakeitimo.
7. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos apskrities aeroklubui.

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. RUGSĖJO 28 D., 11 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-09-23

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys“.
5. Dėl pavedimo priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo.
6. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime.
7. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-164 „Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms“ pakeitimo.
9. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos apskrities aeroklubui.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-318 „Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į Utenos rajono trišalę tarybą“ pakeitimo.
11. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2021-2022 m. m. sportinio ugdymo ir rengimo plano projekto suderinimo.
12. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
13. Dėl Utenos Adolfo Šapokos nuostatų patvirtinimo.
14. Dėl Utenos ,,Saulės" gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
15. Dėl Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. RUGSĖJO 27 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-09-23

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos krosnys“.
5. Dėl pavedimo priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo.
6. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime.
7. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-164 „Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms“ pakeitimo.
9. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos apskrities aeroklubui.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-318 „Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į Utenos rajono trišalę tarybą“ pakeitimo.
11. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2021-2022 m. m. sportinio ugdymo ir rengimo plano projekto suderinimo.
12. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
13. Dėl Utenos Adolfo Šapokos nuostatų patvirtinimo.
14. Dėl Utenos ,,Saulės" gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
15. Dėl Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. RUGSĖJO 28 D., 15 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-09-23

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo” pakeitimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-164 „Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms“ pakeitimo.
5. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2021-2022 m. m. sportinio ugdymo ir rengimo plano projekto suderinimo.
6. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
7. Dėl Utenos Adolfo Šapokos nuostatų patvirtinimo.
8. Dėl Utenos ,,Saulės" gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl Utenos r. Užpalių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041