school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2021 m. birželio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. BIRŽELIO 25 D., 15 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU,
DARBOTVARKĖ

2021-06-21

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2021 metams nustatymo.
3. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.
4. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2022 metams nustatymo.
5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams įgyvendinimo 2018-2020 metais ataskaitai.
6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba“.
7. Dėl dalinio finansavimo ir reikalavimų atitikties projektui, teikiamam pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.
8. Dėl pritarimo projektui ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“ ir jo įgyvendinimui numatomų skirti lėšų.
9. Dėl priemokos skyrimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
10. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2020 metais ataskaitai.
11. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ teikiamos paslaugos įkainio nustatymo.
12. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Krašuonos progimnazijai.
13. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
15. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms.
16. Dėl Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. BIRŽELIO 25 D., 10 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU
DARBOTVARKĖ

2021-06-21

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2021 metams nustatymo.
3. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.
4. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2022 metams nustatymo.
5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams įgyvendinimo 2018-2020 metais ataskaitai.
6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba“.
7. Dėl dalinio finansavimo ir reikalavimų atitikties projektui, teikiamam pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.
8. Dėl pritarimo projektui ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“ ir jo įgyvendinimui numatomų skirti lėšų.
9. Dėl priemokos skyrimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
10. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2020 metais ataskaitai.
11. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ teikiamos paslaugos įkainio nustatymo.
12. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Krašuonos progimnazijai.
13. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
15. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms.
16. Dėl Utenos r. Daugailių pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Vyturių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl Utenos r. Saldutiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.
19. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos darbo laiko suderinimo.
20. Dėl Renginių, vykstančių Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose, organizavimo taisyklių patvirtinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine.
23. Dėl geografinių charakteristikų keitimo gatvei (Vyžuonų sen.).
24. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).

 

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. BIRŽELIO 25 D., 13 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU
DARBOTVARKĖ

2021-06-21

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2021 metams nustatymo.
3. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.
4. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2022 metams nustatymo.
5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams įgyvendinimo 2018-2020 metais ataskaitai.
6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba“.
7. Dėl dalinio finansavimo ir reikalavimų atitikties projektui, teikiamam pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.
8. Dėl pritarimo projektui ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“ ir jo įgyvendinimui numatomų skirti lėšų.
9. Dėl priemokos skyrimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
10. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2020 metais ataskaitai.
11. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ teikiamos paslaugos įkainio nustatymo.
12. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Krašuonos progimnazijai.
13. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
14. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
15. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms.
16. Dėl Utenos r. Daugailių pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Vyturių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl Utenos r. Saldutiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.
19. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos darbo laiko suderinimo.
20. Dėl Renginių, vykstančių Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose, organizavimo taisyklių patvirtinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine.
23. Dėl geografinių charakteristikų keitimo gatvei (Vyžuonų sen.).
24. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).

 

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. BIRŽELIO 28 D., 15 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU
DARBOTVARKĖ

2021-06-21

1. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Krašuonos progimnazijai.
2. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
3. Dėl Utenos r. Daugailių pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Vyturių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
4. Dėl Utenos r. Saldutiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos darbo laiko suderinimo.
7. Dėl Renginių, vykstančių Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose, organizavimo taisyklių patvirtinimo.
8. Dėl Utenos kultūros centro veiklos.


Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041