school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2021 m. balandžio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. BALANDŽIO 27 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

2021-04-22

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-172 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, investicijų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.
3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
4. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
5. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
6. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
7. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
8. Dėl pritarimo UAB „Utenos autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
9. Dėl pritarimo UAB „Utenos butų ūkis“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
10. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo, UAB „Utenos komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo.
12. Dėl pritarimo UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
13. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2020-2022 m. investicinio plano suderinimo.
14. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
15. Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
16. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
17. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
18. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitai.
19. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2020 m. veiklos ataskaitai.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-114 „Dėl atleidimo nuo savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio“ pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
23. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
24. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
25. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
26. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
27. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) nuomos.
28. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Geštalto terapijos centrui.
29. Dėl socialinių būstų pirkimo.
30. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
31. Dėl pritarimo susitarimo Nr. 1 Dėl 2019 m. vasario 21 d./kovo 13 d. bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties Nr. TP11-(7.7)-92/S9-22 pakeitimo sudarymui.
32. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas prekybos išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionarių viešojo maitinimo vietų arba nestacionariose maitinimo vietose (nestacionariose lauko kavinėse) išdavimą
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
34. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.

 

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. BALANDŽIO 27 D., 11 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-04-22

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ir Utenos rajono savivaldybės 2020 metų veiklos ataskaitoms.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-172 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, investicijų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.
5. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
6. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
7. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
8. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
9. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
10. Dėl pritarimo UAB „Utenos autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
11. Dėl pritarimo UAB „Utenos butų ūkis“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
12. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo, UAB „Utenos komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo.
14. Dėl pritarimo UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
15. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2020-2022 m. investicinio plano suderinimo.
16. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
17. Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
18. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
19. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
20. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitai.
21. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2020 m. veiklos ataskaitai.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-114 „Dėl atleidimo nuo savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio“ pakeitimo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
25. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
26. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
27. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
28. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
29. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) nuomos.
30. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Geštalto terapijos centrui.
31. Dėl socialinių būstų pirkimo.
32. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
33. Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas.
34. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021-2022 mokslo metams nustatymo.
35. Dėl Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos likvidavimo.
36. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos r. Daugailių pagrindinę mokyklą.
37. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos r. Saldutiškio pagrindinę mokyklą.
38. Dėl Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ laikino uždarymo.
39. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo“ pakeitimo.
40. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m birželio 13 d. sprendimo Nr. TS-158 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo.
41. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo.
42. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir išmokos dydžio nustatymo.
43. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo.
44. Dėl pritarimo susitarimo Nr. 1 Dėl 2019 m. vasario 21 d./kovo 13 d. bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties Nr. TP11-(7.7)-92/S9-22 pakeitimo sudarymui.
45. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas prekybos išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionarių viešojo maitinimo vietų arba nestacionariose maitinimo vietose (nestacionariose lauko kavinėse) išdavimą
46. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
47. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.
48. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl neįgaliųjų reikalų komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos sudarymo“ pakeitimo.
49. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
50. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ pakeitimo.
51. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Užpalių mstl.).
52. Dėl žemės sklypų pirkimo Vyžuonaičio parko teritorijai.
53. Dėl pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo gatvėms (Saldutiškio sen.).
54. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).

 

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. BALANDŽIO 26 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-04-22

1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ir Utenos rajono savivaldybės 2020 metų veiklos ataskaitoms.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-172 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, investicijų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.
5. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
6. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
7. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
8. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
9. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
10. Dėl pritarimo UAB „Utenos autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
11. Dėl pritarimo UAB „Utenos butų ūkis“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
12. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo, UAB „Utenos komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo.
14. Dėl pritarimo UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
15. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2020-2022 m. investicinio plano suderinimo.
16. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
17. Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
18. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
19. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
20. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitai.
21. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2020 m. veiklos ataskaitai.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-114 „Dėl atleidimo nuo savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio“ pakeitimo.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
25. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
26. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
27. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
28. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
29. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) nuomos.
30. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Geštalto terapijos centrui.
31. Dėl socialinių būstų pirkimo.
32. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
33. Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas.
34. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021-2022 mokslo metams nustatymo.
35. Dėl Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos likvidavimo.
36. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos r. Daugailių pagrindinę mokyklą.
37. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos r. Saldutiškio pagrindinę mokyklą.
38. Dėl Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ laikino uždarymo.
39. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo“ pakeitimo.
40. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m birželio 13 d. sprendimo Nr. TS-158 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo.
41. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo.
42. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir išmokos dydžio nustatymo.
43. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo.
44. Dėl pritarimo susitarimo Nr. 1 Dėl 2019 m. vasario 21 d./kovo 13 d. bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties Nr. TP11-(7.7)-92/S9-22 pakeitimo sudarymui.
45. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas prekybos išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionarių viešojo maitinimo vietų arba nestacionariose maitinimo vietose (nestacionariose lauko kavinėse) išdavimą
46. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
47. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.
48. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl neįgaliųjų reikalų komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos sudarymo“ pakeitimo.
49. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
50. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ pakeitimo.
51. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Užpalių mstl.).
52. Dėl žemės sklypų pirkimo Vyžuonaičio parko teritorijai.
53. Dėl pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo gatvėms (Saldutiškio sen.).
54. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).

 

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. BALANDŽIO 27 D., 15 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-04-22

1. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
2. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
3. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
4. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
5. Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas.
6. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021-2022 mokslo metams nustatymo.
7. Dėl Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos likvidavimo.
8. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos r. Saldutiškio pagrindinę mokyklą.
9. Dėl Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ laikino uždarymo.
10. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos r. Daugailių pagrindinę mokyklą.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo.

Papildomi klausimai

1. Informacija apie vaikų vasaros stovyklas.
2. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus veiklos.

Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041