school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2021 m. vasario mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. VASARIO 18 D., 13 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

2021-02-15

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-233 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
4. Dėl išvadų pateikimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo.
6. Dėl leidimo nuomoti be konkurso savivaldybės turtą (patalpas) Aukštakalnio g. 5, Utenoje.
7. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.
8. Dėl nekilnojamojo turto (garažo Vaižganto g. 11, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise.
9. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir šio turto nurašymo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo.
11. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

Papildomi klausimai:

12. Ataskaita dėl Utenos pramonės parko kūrimo eigos.
13. Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M.VASARIO 17 D., 13 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-02-15

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-233 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
7. Dėl išvadų pateikimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2021 metams patvirtinimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-132 „Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo.
14. Dėl leidimo nuomoti be konkurso savivaldybės turtą (patalpas) Aukštakalnio g. 5, Utenoje.
15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.
16. Dėl nekilnojamojo turto (garažo Vaižganto g. 11, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise.
17. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir šio turto nurašymo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo.
19. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
20. Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl Vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-335 „Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo nustatymo“ pakeitimo.
24. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
25. Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo.
26. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Užpalių sen.).

Papildomi klausimai:

27. Dėl sprendimo projekto rengimo „Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių plano, savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo plano tvirtinimo“ atidėjimo (nepateikimo).
28. Dėl sprendimo projekto pateikimo.
29. Dėl sprendimo projekto svarstymo atidėjimo.
30. Dėl informacijos pateikimo.
31. Ataskaita dėl Utenos pramonės parko kūrimo eigos.
32. Dėl informacijos pateikimo Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetams ir frakcijoms.
33. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano prioritetų nustatymo.
34. Teikimas dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimo.

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. VASARIO 18 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-02-15

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-233 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
7. Dėl išvadų pateikimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2021 metams patvirtinimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-132 „Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo.
14. Dėl leidimo nuomoti be konkurso savivaldybės turtą (patalpas) Aukštakalnio g. 5, Utenoje.
15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai.
16. Dėl nekilnojamojo turto (garažo Vaižganto g. 11, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise.
17. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ir šio turto nurašymo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo.
19. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
20. Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl Vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
22. Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-335 „Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo nustatymo“ pakeitimo.
24. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
25. Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo.
26. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Užpalių sen.).

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. VASARIO 17 D., 13 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-02-15

1. Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl techninio pasirengimo vykdyti nuotolinį mokymą.

Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041