school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

2021 m. sausio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS, FINANSŲ, BIUDŽETO IR TURTO VALDYMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO  2021 M. SAUSIO 26 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

2021-01-21

1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos.
2. Dėl pritarimo Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2020 m. ataskaitai.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
4. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio UAB „Ekspetra“.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS–143 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-2022 metams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-324 „Dėl įgaliojimų suteikimo Utenos rajono savivaldybės merui vertinti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų veiklą” pakeitimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
8. Dėl VšĮ Utenos ligoninės auditoriaus išrinkimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
11. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
12. Dėl nekilnojamojo turto (pastato J. Basanavičiaus g. 70, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise.
13. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Bažnyčios g. 1, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos turizmo informacijos centrui.
14. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijai.
15. Dėl žemės sklypų išpirkimo, vykdant projektą „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Vyžuonaičio parke“.

Komiteto pirmininkas Vaidas Lankauskas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS TERITORIJŲ PLANAVIMO, STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. SAUSIO 26 D., 11 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-01-21

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 metų veiklos plano patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos.
4. Dėl pritarimo Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2020 m. ataskaitai.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
6. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio UAB „Ekspetra“.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS–143 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-2022 metams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-324 „Dėl įgaliojimų suteikimo Utenos rajono savivaldybės merui vertinti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų veiklą” pakeitimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
10. Dėl VšĮ Utenos ligoninės auditoriaus išrinkimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
14. Dėl nekilnojamojo turto (pastato J. Basanavičiaus g. 70, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise.
15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Bažnyčios g. 1, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos turizmo informacijos centrui.
16. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijai.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

21. Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo.
23. Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (Mažionių k., Užpalių sen.).
24. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Užpalių sen.).
25. Dėl žemės sklypų išpirkimo, vykdant projektą „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Vyžuonaičio parke“.

 

Komiteto pirmininkas Egidijus Puodžiukas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS APLINKOS APSAUGOS, SOCIALINIŲ, SVEIKATOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021 M. SAUSIO 25 D., 15 VAL. 30 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-01-21

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 metų veiklos plano patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos.
4. Dėl pritarimo Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2020 m. ataskaitai.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
6. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio UAB „Ekspetra“.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS–143 „Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo Vaikutėnų kaime, Daugailių ir Kuktiškių miesteliuose dalinio finansavimo 2020-2022 metams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-324 „Dėl įgaliojimų suteikimo Utenos rajono savivaldybės merui vertinti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų veiklą” pakeitimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
10. Dėl VšĮ Utenos ligoninės auditoriaus išrinkimo.
11. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
14. Dėl nekilnojamojo turto (pastato J. Basanavičiaus g. 70, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise.
15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Bažnyčios g. 1, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos turizmo informacijos centrui.
16. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijai.
17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

21. Dėl Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo.
22. Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo.
23. Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (Mažionių k., Užpalių sen.).
24. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Užpalių sen.).
25. Dėl žemės sklypų išpirkimo, vykdant projektą „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Vyžuonaičio parke“.

 

Komiteto pirmininkas Arvydas Paleckis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO
2021 M. SAUSIO 26 D., 15 VAL. 00 MIN., NUOTOLINIU BŪDU DARBOTVARKĖ

2021-01-21

1. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Vyturių progimnazijai ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijai.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Papildomas klausimas:
Dėl žemės sklypų išpirkimo, vykdant projektą „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Vyžuonaičio parke“.

Komiteto pirmininkas Raimundas Čepukas

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041