school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Projektas „Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybėse“

ESFIVP I 12020 m.  rugpjūčio 20 d. pasirašius finansavimo ir administravimo sutartį, pradėtas įgyvendinti projektas „Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybėse“. Projekte dalyvauja keturios Utenos regiono savivaldybės. Projekto vykdytojas – Utenos rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Zarasų rajono savivaldybės administracija ir Visagino savivaldybės administracija.
Projektu siekiama prisidėti prie turizmo informacinės infrastruktūros plėtros Utenos regione ir padidinti keliautojų informuotumą apie regioniniuose maršrutuose esančias viešąsias lankytinas vietas. Šiam tikslui pasiekti numatoma įsigyti ir Utenos rajone įrengti 7, Ignalinos rajone – 7, Zarasų rajone – 7, Visagino savivaldybėje – 6 daugiavariantinio turinio informacinius lauko stendus. Tikimasi, kad naujomis ženklinimo priemonėmis sustiprintas informavimas apie viešąsias lankytinas vietas paskatins vietos gyventojus geriau pažinti savo kraštą, didins keliautojų pasitenkinimą kelionėmis ir Utenos regiono patrauklumą turizmo srityje, o tai sudarys prielaidas keliautojų srautų augimui.
Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ pateiktam projektui įgyvendinti skirta 252.717,32 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041