school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje"

ESFIVP I 1 Utenos rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino beveik 3 metų trukmės projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje" Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91-0001, parengtą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės „Nr. 08.1.-.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra" 8.1.2. konkretų uždavinį „Padidinti socialinio būsto prieinamumą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms".
VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Utenos rajono savivaldybės administracija  projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje" (projekto kodas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91-0001) sutartį pasirašė 2016 metų rugpjūčio 11 d. 
Bendra projekto vertė - 498 295,00 Eur. Europos regioninės plėtros fondo lėšų skirta 423 550,75 Eur, likusi dalis finansuota Savivaldybės biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas buvo padidinti Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų naudojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms) turintiems teisę į socialinį būstą, negalinčioms savarankiškai apsirūpinti gyvenamuoju būstu.  Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo įsigyta 20 vnt., (10 vnt. 1-o kambario ir 10 vnt. 2-jų kambarių) socialinių būstų Utenos mieste. Vienas iš butų pritaikytas neįgaliojo poreikiams. Palyginti su ankstesniais duomenimis, kai per metus buvo patenkinama ne daugiau kaip 10 proc. laukiančiųjų poreikio, t. y, apgyvendinamos tik 1–2 šeimos, šio projekto įvykdymas yra svarbus indėlis regiono socialinei-ekonominei plėtrai. Dalis šeimų socialinio būsto laukė daugiau nei 6 metai. Projekto lėšomis butai aprūpinti ir būtina įranga – nupirktos viryklės su orkaitėmis.
Projektas įgalino aprūpinti socialiniu būstu įvairias Utenos rajono socialines gyventojų grupes, ypač jaunas šeimas, gerokai sutrumpino būsto laukiančiųjų ir turinčių teisę į socialinį būstą sąrašą. Visi socialiniai būstai nuosavybės teise priklauso Utenos rajono savivaldybei. Projekto veiklų rezultatais ir toliau naudosis tikslinės grupės nariai. Sukurtos infrastruktūros finansinis tęstinumas bus užtikrintas Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041