school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Projektas „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“

 ESFIVP I 1Pasirašius finansavimo ir administravimo sutartį, pradėtas įgyvendinti projektas „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis“. Projekte dalyvauja šešios Utenos regiono savivaldybės. Projekto vykdytojas – Utenos rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai – Anykščių rajono savivaldybės administracija, Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Molėtų rajono savivaldybės administracija, Zarasų rajono savivaldybės administracija ir Visagino savivaldybės administracija.
Projektu siekiama prisidėti prie turizmo informacinės infrastruktūros plėtros Utenos regione ir padidinti turistų ir lankytojų informuotumą apie regioniniuose maršrutuose „Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai“ esančias viešąsias lankytinas vietas. Šiam tikslui įgyvendinti bus parengta Utenos regiono viešąsias lankytinas vietas pristatanti tekstinė ir vaizdinė informacija, kurios viešam pateikimui bus įrengti 86 daugiavariančio turinio informaciniai lauko stendai. Siekiant sustiprinti planuojamos veiklos efektyvumą ir prisidėti prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, numatoma įrengti aplinką tausojantį stendų apšvietimą. Tikimasi, kad naujomis ženklinimo priemonėmis sustiprinta turizmo informacijos sklaida skatins vietos gyventojus geriau pažinti savo kraštą, bus geriau tenkinami keliaujančių asmenų poreikiai, todėl projekto veikla turės įtakos regiono, kaip turistinio krašto, patrauklumo didinimui ir bus sudaromos prielaidos turistų kelionių skaičiaus augimui.
Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra" pateiktam projektui įgyvendinti skirta 253 936,88 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041