school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Projektas „Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje“

2014 2020 ESFivpXIX a. tiesiant pašto kelią (traktą) Sankt Peterburgas–Varšuva, jo viduryje atsidūrusiai Utenai teko svarbus vaidmuo, padaręs įtaką tolimesnei miesto plėtrai. 1835–1836 m. pagal architekto Vaclovo Ričelio projektą pastatyta arklių pašto stotis su nakvynės namais ir arklidėmis tuo metu buvo pati didžiausia įstaiga Utenoje. Šiuo metu – tai seniausi mieste išlikę mūro pastatai, įtraukti į Kultūros vertybių registrą, kuriuose nuo 2017 m. veikia Utenos meno mokyklos dailės skyrius.
Siekiant išsaugoti bei atskleisti senosios pašto stoties statinių komplekso vertingąsias savybes, skatinti kūrybinę veiklą bei meno įvairovę ir plėtoti kultūrinį turizmą Utenos rajone, įgyvendintas projektas „Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje", kurio veiklos atitinka Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos ir Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 m. programos nuostatas. 
Projekto metu atnaujintas valstybės saugomas senosios pašto stoties pastatų kompleksas, sukurtos ekspozicijų, edukacijų, kultūros ir meno veiklai skirtos erdvės, įsigyti edukacinei veiklai reikalingi baldai. Remonto darbus atliko UAB „Dauniškis ir KO", šviesolaidinio interneto ryšio prieigą įrengė UAB „Linsis", baldais pasirūpino UAB „Artus LT".
Projekto vykdytojas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Projekto partneris – Utenos meno mokykla.
2017 m. birželio 23 d. pasirašius iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartį, projektui įgyvendinti skirta 240 513 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir 42 443 Eur pareiškėjo lėšų. Bendra projekto vertė – 282 956 Eur.
Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus".

2017-07-18 Projekto ,,Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje“ įgyvendinimas

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041