school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Projektas „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste“. Vyžuonaičio parkas

ESFIVP I 1Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste. VYŽUONAIČIO IR RAŠĖS PARKAI
Utenos rajono savivaldybė vykdo projektą „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste“, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis. Projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-91- 0003.
Projekto tikslas - išplėsti Utenos miesto želdynų teritorijas ir pagerinti kraštovaizdžio būklę Utenos mieste.
Kadangi Utenos mieste 70 ha želdynų teritorijų jau yra pritaikytos naudotis gyventojams, įrengiama dar viena svarbi želdynų teritorija prie ežero - Vyžuonaičio parkas ir teritorija prie Rašės upelio – Rašės parkas. Šiuo metu minimaliai įrengti želdynai, atlikus darbus, bus pritaikyti lankymui, poilsiui bei pažinimui.
Vykdant projektą „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste“ numatoma atlikti kraštovaizdžio tvarkomuosius kirtimus, pašalinti šiaurinėje ežero pakrantėje makrofitus, įrengti pėsčiųjų takus aplink Vyžuonaičio ežerą ir prieigas į parką, pastatyti suolų, įrengti laiptus, pasodinti želdinius.
Atlikus darbus dar dvi Utenos miesto želdynų teritorijos bus pritaikytos lankymui ir pažinimui, išsaugant natūralų gamtinį charakterį.
2018 m. parengti techniniai projektai „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Vyžuonaičio parke “ ir „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Rašės parke “. Techninių projektų rengėja – UAB „Želdynai“, projekto vadovas, architektas – Vainius Pilkauskas.
2020 m. pradėti parkų įrengimo darbai, kuriuos vykdo UAB „Alsuva“ ir UAB „Meleksas“.
Bendra projekto vertė – 1 019 897,78 Eur, iš jų - Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 736 660,84 Eur ir Savivaldybės biudžeto lėšos- 283 236,94Eur.
Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos Sanglaudos fondo.
Numatoma projekto pabaiga – 2023 metų gruodžio mėn.


Parengta Želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Vyžuonaičio parke koncepcija.
Projektas „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste“ vykdomas naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga" remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose" .
2010 m. organizuotame Vyžuonaičio parko įrengimo projekto konkurse buvo išrinkta Vyžuonaičio parko teritorijos įrengimo koncepcija. Pagal ją 2013 m. buvo parengtas šiaurinės Vyžuonaičio parko dalies techninis projektas, kurį numatoma vykdyti, pakeitus kai kuriuos sprendinius: pvz. takų betono trinkelių danga keičiama į atsijų dangą. 2010 m. Vyžuonaičio parko teritorijos koncepcijos sprendiniai aprėpė tiek privačias teritorijas, tiek valstybinę žemę, todėl pietinės dalies įrengimo koncepcija patikslinta, projektuojant sprendinius tik valstybinėje žemėje.
Projekto organizatorius:
Utenos rajono savivaldybės administracija, (Utenio a. 4, Utena, tel.: (8 389) 61600, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Informaciją teikia: Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė , tel.: (8 389) 63990, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus specialistas Rolandas Maniušis, tel. (8 389) 43518, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto rengėjas:
UAB „Želdynai“, Ratnyčios g. 17-1, 44418 , Kaunas, tel. (8 37) 742069, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Projekto vadovas: Vainius Pilkauskas, tel. (8 652) 45364

Želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Vyžuonaičio parke koncepcija 

Želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Vyžuonaičio techninis projektas I dalis

Želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Vyžuonaičio techninis projektas II dalis

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041