school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pradėtas projektas „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ vidaus patalpų modernizavimas"

ESFIVP I 1

Utenos rajono savivaldybės administracija 2020 metų rugsėjo 11 dieną pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.09.1.3-CPVA-R-705-91-0003 „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka" vidaus patalpų modernizavimas" sutartį ir pradėjo jį įgyvendinti.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Šiuo metu Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka" vidaus patalpų išplanavimas nesudaro sąlygų plėtoti edukacines ar kitas kūrybines veiklas naudojantis šiuolaikinio ugdymo proceso priemonėmis. Pagrindinė priežastis, dėl kurios Utenos rajono savivaldybė negali aktyviau prisidėti prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės ir tuo pačiu efektyvumo didinimo yra savivaldybės biudžeto lėšų trūkumas, todėl ES struktūrinių fondų parama yra puiki proga modernizuoti švietimo infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas kokybiškesnėms paslaugoms teikti.
Projektu numatomas esamo pastato techninių ir funkcinių savybių pagerinimas rekonstruojant. Problemos sprendimas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Utenos mieste, siekiant užtikrinti šiuolaikinius poreikius atitinkančias vaikų ugdymo sąlygas. Projekto problematikai spręsti inicijuojamas investicijų projekto tikslas – didinti Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ veiklos efektyvumą. Projekto tikslui pasiekti suformuluotas uždavinys: pagerinti ikimokykliniam ugdymui skirtą infrastruktūrą. Projekto uždaviniui pasiekti numatyta veikla: Utenos vaikų lopšelio - darželio "Pasaka" vidaus patalpų modernizavimas ir terasų įrengimas. Numatoma atnaujinti 3 ikimokyklinio ugdymo grupes, įrengti 2 lauko terasas, kurios atitiktų šiuolaikinius vaikų poreikius, bei įsigyti įrangą ir baldus įstaigos veiklos efektyvumui didinti.
Po projekto įgyvendinimo tiesioginę naudą gaus: 1) Ikimokyklinio ugdymo dalyviai, kadangi įgyvendinus projektą, pagerės paslaugų kokybė šiai tikslinei grupei; 2) Utenos r. sav. gyventojai, nes viešoji infrastruktūra bus tvarkoma jų savivaldybėje.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041