school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Įgyvendintas projektas „Liepų gatvės, Joneliškių kaime, Utenos rajone (kelio Nr. Ut-44, Utenos apvažiavimas–Joneliškis) sutvarkymas, siekiant išplėsti viešąją susisiekimo infrastruktūrą“

2021 09 08 liepuKPF sav logoUtenos rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino projektą „Liepų gatvės, Joneliškių kaime, Utenos rajone (kelio Nr. Ut-44, Utenos apvažiavimas–Joneliškis) sutvarkymas, siekiant išplėsti viešąją susisiekimo infrastruktūrą“. Neišasfaltuotas, nelygus, duobėtas grunto dangos kelias, vedantis link miesto, projekto metu buvo sutvarkytas - atliktas 689 m. ilgio 4,5 m. pločio gatvės važiuojamosios dalies kapitalinis remontas, paklojant asfaltbetonio dangą bei kelio dangą paženklinus. Šiuo projektu siekiama sukurti ne tik prieinamą, patrauklią, saugią, bendruomenės poreikius atitinkančią viešąją infrastruktūrą Utenos rajono Joneliškių kaime, bet ir sumažinti skurdo apraiškas kaimo vietovėje, sumažinti socialinę atskirtį tarp skirtingų gyvenamųjų teritorijų, ypatingai tarp miesto ir kaimo (kaimas yra 4 km nutolęs nuo Utenos miesto), pagerinti investicinės aplinkos patrauklumą, pagerinti susisiekimo galimybę tarp kitų dviejų kaimo gatvių, užtikrinti kokybišką svarbių gyventojams objektų pasiekiamumą.

Continue Reading

Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo atnaujinimo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą Utenos rajone projektas

logoVisuotinai pripažinta, kad kultūros paveldas turi didelį pritaikymo turizmo reikmėms ir kitiems visuomenės poreikiams potencialą. Ši priemonė įtrauka į Utenos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2018-2024 m., numatant sutvarkyti Utenos rajono savivaldybės kultūros paveldo objektus ir juos pritaikyti turizmo, rekreacijos, viešosioms, edukacinėms ir bendruomeninėms reikmėms.
Ypač patraukliais traukos centrais Lietuvoje tampa atgaivinti dvarai. Utenos rajone išlikęs Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namas dėl architektūrinio ir memorialinio pobūdžio vertingųjų savybių yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas (u. k. 26696). Siekiant sutelkti šio vertingo kultūros paveldo objekto aktualizavimui reikalingus finansavimo šaltinius, Utenos rajono savivaldybės administracija inicijavo projektą, kurio tikslas – atnaujinti Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namą (u. k. 26696) ir pritaikyti bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą Utenos rajone.

Continue Reading

Įgyvendintas projektas „Liepų gatvės, Joneliškių kaime, Utenos rajone (kelio Nr. UT-44, Utenos apvažiavimas – Joneliškis) sutvarkymas, siekiant išplėsti viešąją susisiekimo infrastruktūrą“

2021 09 08 liepuKPF sav logoUtenos rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino projektą „Liepų gatvės, Joneliškių kaime, Utenos rajone (kelio Nr. Ut-44, Utenos apvažiavimas – Joneliškis) sutvarkymas, siekiant išplėsti viešąją susisiekimo infrastruktūrą“. Neišasfaltuotas, nelygus, duobėtas kelias vedantis link miesto, projekto metu buvo sutvarkytas - atliktas 700 m. ilgio 4,5 m. pločio gatvės važiuojamosios dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą bei atliekant kelio dangos ženklinimą.

Continue Reading

Pradėtas įgyvendinti projektas „Liepų gatvės, Joneliškių kaime, Utenos rajone (kelio Nr. UT-44, Utenos apvažiavimas – Joneliškis) sutvarkymas, siekiant išplėsti viešąją susisiekimo infrastruktūrą“

2020 11 06 liepuKPF sav logoUtenos rajono Joneliškių kaimas yra 4 km nutolęs nuo Utenos miesto. Gyvenvietės pagrindinė gatvė - Liepų, kuri netiesiogiai eina iki Utenos miesto ribų. Apie 700 m. ilgio Liepų gatvė yra grunto dangos. Gyvenvietėje sparčiai kuriasi jaunos šeimos, kurios vertina ekologiškesnes gyvenimo sąlygas. Šiame kaime gyvenantys priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai lanko švietimo įstaigas mieste, senjorai ir kiti gyventojai į gydymo, sveikatingumo ir į kitas viešąsias įstaigas, darbingo amžiaus gyventojai vyksta dirbti į Uteną.

Continue Reading

Įgyvendintas projektas „Utenos rajono seniūnijos administracinio pastato Vaikutėnų kaime vidaus patalpų sutvarkymas, pritaikant patalpas bendruomenės poreikiams“ darbai

2020 04 30 katilineKPF sav logoUtenos rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino projektą „Utenos rajono seniūnijos administracinio pastato Vaikutėnų kaime vidaus patalpų sutvarkymas, pritaikant patalpas bendruomenės poreikiams“, kurio metu suremontuotas dalis administracinio pastato vidaus patalpų, esančių Utenos rajone, Vaikutėnų kaime, Sodų g. 11.

Continue Reading

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041