school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas dėl galimybės teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka Utenos rajono savivaldybės administracija. Šis aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo administravimo paslaugas.


Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifų dydis neviršija tarifų, patvirtintų Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-308 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-13 “Dėl administravimo tarifų nustatymo“ pakeitimo“.
Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, dokumentus gali teikti tiesiogiai, siųsdami paštu adresu Utenio a. 4, LT-28503 Utena, ar el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą.
2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją.
3. Registravimo pažymėjimo kopiją.
Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įtraukiami į Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašą, kuris skelbiamas Utenos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.utena.lt.
Teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos civilinės kodeksas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. TS-62 „Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041