school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2024 04 18 (2) vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas UAB „Umaras“ informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių kitos paskirties inžinerinių statinių (iškrovimo aikštelės ir tvoros) projektavimą, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statinio statyba pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, žemės sklype, kadastro Nr. 8270/0010:234 Utenos m. k.v., esančiame, Pramonės g. 19A, Utenoje, yra galima.
Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio (12) – žaliavų iškrovimo ir laikinos sunkiasvorio transporto stovėjimo aikštelės, Pramonės g. 19A, Utenoje, supaprastintas statybos projektas.
Statybos geografinė vieta: Pramonės g. 19A, Utena, klypo kadastro Nr. 8270/0010:234 Utenos m. k.v.
Statinių paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12).


Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Statytojas: UAB „Umaras“, Pramonės g. 19A, Utena, tel. (+370) 389 66000, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektuotojas: MB „MAJAArchitects“, Perkūnkiemio g. 19, LT-12120 Vilnius, tel. (+370) 675 07700, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir rengėjas: Architektas Andrius Gečys, at. Nr. A 1964, tel. (+370) 675 07700, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: statytojo patalpose, adresu Pramonės g. 19A, Utena, darbo dienomis nuo 15.00 iki 18.00 val., laiką suderinus iš anksto telefonu arba projektuotojo patalpose suderinus laiką ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, skiltyje „Visuomenei svarbūs statiniai“, nuo 2024 m. balandžio 18 d. iki 2024 m. gegužės 7 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 15.00 val. iki 18.00 val., tel. (+370) 675 07700, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo, išnagrinėjęs visus gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, juos priima arba motyvuotai atmeta ir atsako raštu, nurodydamas pasiūlymo atmetimo motyvus.
Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene įvyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu 2024 m. gegužės 7 d., nuo16.00 iki 17.00 val. Transliacijos prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/75218460366?pwd=JGWYWeIyjdUiObBkp0F6OMKZcCKwC8.1
Meeting ID: 752 1846 0366
Passcode: 1HM9j3

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=9468082

Dokumentai >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041