school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2023 11 03 vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas UAB “Umaras” administracija informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių kitos paskirties inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelės ir tvoros) projektavimą, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba, pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS-62 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (TPD Nr. T00088994), žemės sklype, kadastro Nr. 8270/0011:235 Utenos m. k. v., esančiame, Pramonės g. 17G, Utenos m., yra leidžiama.


Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: “Kitos paskirties inžinerinių statinių (12)-automobilių stovėjimo aikštelės ir tvoros, Pramonės g. 17G, Utenos m., supaprastintas statybos projektas”.
Statybos geografinė vieta ir adresas: kadastro Nr. 8270/0010:235 Utenos m. k. v., Pramonės g. 17G, Utenos m.
Statinių paskirtis: kitos paskirties inžineriniai statiniai (12).
Statinių kategorija: Nesudėtingieji.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Statytojas: UAB “Umaras”.
Projektuotojas: IV Andriaus Gečio, Rato g., Diržioniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., tel. (+370) 675 07700, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir architektas: Andrius Gečys, tel. (+370) 675 07700, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: UAB “Umaras” patalpose, adresu Pramonės g. 19A, Utena, darbo dienomis nuo 15.00 iki 18.00 val. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, skiltyje „Visuomenei svarbūs statiniai“, nuo 2023 m. lapkričio 6 d. iki 2023 m. lapkričio 20 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 15.00 val. iki 18.00 val., UAB “Umaras” patalpose, adresu Pramonės g. 19A, tel. (+370) 675 07700.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: Andrius Gečys, Rato g., Diržioniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, nuo 2023 m. lapkričio 6 d. iki 2023 m. lapkričio 20 d.- iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo, išnagrinėjęs visus gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, juos priima arba motyvuotai atmeta ir atsako raštu, nurodydamas pasiūlymo atmetimo motyvus.
Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. lapkričio 20 d. 16.00 val., elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Prisijungti galėsite nuspaudę nuorodą- https://us04web.zoom.us/j/71939422550?pwd=OOHvDDAlXnxURIM11Ong3p0nv1tZsR.1
Meeting ID: 719 3942 2550 Passcode: 0Bxnka

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“: https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=9088601

Dokumentai>>>

Vaizdinė medžiaga>>>

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041