school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus paslaugų paskirties pastato projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba, pagal Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-228 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ (TPD Nr. T00085181), žemės sklype, kadastro Nr. 8260/0005:66 Sirutėnų k. v., esančiame, Santarvės g. 2, Padbuožės k., Sudeikių sen., Utenos r. sav., yra leidžiama.


Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Utenos miesto naujųjų kapinių įrengimo Utenos r. sav., Sudeikių sen., Padbuožės k., Santarvės g. 2, techninio projekto korektūra (A laida).
Statybos geografinė vieta: Santarvės g. 2, Padbuožės k., Sudeikių sen., Utenos r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 8260/0005:66 Sirutėnų k. v.
Statinių paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai (12).
Statinio kategorija: Neypatingasis.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Statytojas: Utenos rajono savivaldybės administracija.
Projektuotojas: IV Vitalijus Daugėla, Laisvės al. 35-33, Kaunas, tel. (+370) 657 73349, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas architektas Andrius Gabrys, tel. (+370) 657 71888.
Architektas: Vitalijus Daugėla, Laisvės al. 35-33, Kaunas, tel. (+370) 657 73349, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo patalpose, adresu Laisvės al. 35-33, Kaunas, darbo dienomis nuo 10.00 iki 15.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a., 106 k.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, skiltyje „Visuomenei svarbūs statiniai“, nuo 2023 m. spalio 12 d. iki 2023 m. lapkričio 3 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 15.00 val., tel. (+370) 657 73349, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu Laisvės al. 35-33, Kaunas, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo, išnagrinėjęs visus gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, juos priima arba motyvuotai atmeta ir atsako raštu, nurodydamas pasiūlymo atmetimo motyvus.
Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. lapkričio 3 d. 15.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose (III a. 325 salė) adresu Utenio a. 4, Utena. Viešo svarstymo susirinkimą galima stebėti elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo nuoroda:https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_M2RjYjUwNmYtYTNkMC00NmVhLTgxYzEtNDJlNGM4YTY5NTYw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f00b8aa0-3a8b-4e7b-8974-1be3135a9b9f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223e816189-197f-483b-939c-edda248fa91f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a090f619-2136-46d9-9c93-2e94d50c84da&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“: https:// https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=9040423
Dokumentai >>>
Vaizdinė medžiaga >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041