school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2023 09 05 vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas UAB „Nargira“ informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus garažų paskirties pastato rekonstravimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statinio statyba pagal Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės sklype, kadastro Nr. 8214/0001:351 Jotaučių k.v., esančiame, Kaimynų g. 5, Dičiūnų k., Utenos sen., Utenos r. sav., yra galima.


Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Garažų paskirties pastato (7.7.), Utenos r. sav., Utenos sen., Dičiūnų k., Kaimynų g. 5, rekonstravimo projektas.
Statybos geografinė vieta: Kaimynų g. 5, Dičiūnų k., Utenos sen., Utenos r. sav., sklypo kadastro Nr. 8214/0001:351 Jotaučių k.v.
Statinio paskirtis: Garažų (7.7).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.
Statytojas: UAB „Nargira“, Kaimynų g. 5, Dičiūnų k., Utenos sen., Utenos r. sav., tel. (+370) 687 27464, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektuotojas: IĮ architekto Tomo Kupriūno studija, P. Lukšio g. 5, Utena, tel. (+370) 652 47435, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir rengėjas: Tomas Kupriūnas, tel. (+370) 652 57435, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo patalpose, adresu P. Lukšio g. 5, Utena, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, skiltyje „Visuomenei svarbūs statiniai“, nuo 2023 m. rugsėjo 5 d. iki 2023 m. rugsėjo 20 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 652 47435, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu, adresu IĮ architekto Tomo Kupriūno studija, P. Lukšio g. 5, Utena arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo, išnagrinėjęs visus gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, juos priima arba motyvuotai atmeta ir atsako raštu, nurodydamas pasiūlymo atmetimo motyvus.
Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. rugsėjo 20 d. 15.00 val. Projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene vyks, adresu Utenio a. 4, Utenoje, Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje, Nr. 326, (III a.).

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=8937905

Dokumentai >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041