school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių nuotekų šalinimo tinklų projektavimą, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba nesuformuotoje valstybinėje žemėje Stoties g., Utenoje, yra leidžiama.


Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Stoties g., Utenoje, statybos projektas.
Statybos geografinė vieta: Stoties g., Utena; Kupiškio g., Utena, kadastro Nr. 8270/7001:156 Utenos m. k.v.
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklai (9.5).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Nesuformuota valstybinė žemė ir Kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Statytojas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, Utena, (+370) 389 61620, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektuotojas: UAB „Infrastruktūros inžinerija“, Gerosios Vilties g. 38, Vilnius, tel. (+370) 612 40644, el. paštas infra.inžThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir rengėjas: Renaldas Aleksandravičius, tel. (+370) 635 45927, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo UAB „Infrastruktūros inžinerija“ patalpose, adresu Gerosios Vilties g. 38, Vilnius, iš anksto susitarus, darbo dienomis nuo 7.00 iki 15,30 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, skiltyje „Visuomenei svarbūs statiniai“, nuo 2023 m. rugsėjo 5 d. iki 2023 m. rugsėjo 20 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 15.30 val., tel. (+370) 635 45927, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Teirautis galima statytojo, kontaktinis asmuo Egidijus Bukys, tel. (+370) 389 43517 arba (+370) 612 31231, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu UAB „Infrastruktūros inžinerija“, Gerosios Vilties g. 38, LT-03143 Vilnius, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. rugsėjo 20 d. nuo 16.00 iki 17.00 val. Projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene vyks, adresu Utenio a. 4, Utenoje, Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje, Nr. 326, (III a.).

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=8937216

Dokumentai >>>

Vizualizacija >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041