school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2023 08 29 vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas D. M. informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statinio statyba pagal Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius žemės sklype, kadastro Nr. 8207/0003:41 Biliakiemio k.v., esančiame, Klonių g. 32, Klovinių k., Utenos sen., Utenos r. sav., yra galima.


Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Klonių g. 32, Klovinių k., Utenos sen., Utenos r. sav., statybos projektas
Statybos geografinė vieta: Klonių g. 32, Klovinių k., Utenos sen., Utenos r. sav., sklypo kadastro Nr. 8207/0003:41, Biliakiemio k.v.
Statinių paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (6.1).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Statytojas: D. M.
Projektuotojas: MB „X-ARCH“, Trakų g. 19-3, Kaunas, tel. (+370) 698 32885, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir rengėjas: architektas Rūstenis Vitas Milaševičius, at. Nr. A 760, tel. (+370) 698 32885, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , rengėjas architektas Andrius Tebelškis.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo patalpose, laiką suderinus iš anksto, adresu Kaunas, Trakų g. 19-3, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., taip pat Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, skiltyje „Visuomenei svarbūs statiniai“, nuo 2023 m. rugpjūčio 30 d. iki 2023 m. rugsėjo 14 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 698 32885, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu MB „X-ARCH“, Trakų g. 19-3, LT-44236 Kaunas ir el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo, išnagrinėjęs visus gautus visuomenės atstovų pasiūlymus, juos priima arba motyvuotai atmeta ir atsako raštu, nurodydamas pasiūlymo atmetimo motyvus.
Viešas susirinkimas ir projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene įvyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu 2023 m. rugsėjo 14 d., 17.00 val.
Transliacijos prisijungimo nuoroda:
https://join.skype.com/K1drGsGB4fkx
Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=8922404

Dokumentai >>>

Vaizdinė medžiaga >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041