school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2023 08 10 vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus administracinės paskirties pastato paskirties keitimą į specialiosios paskirties paskirties pastatą, projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais yra parengtas detalusis planas ir pastato paskirties keitimas, pagal Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, žemės sklype, kadastro Nr. 8270/0005:92 Utenos m. k. v., esančiame adresu Aušros g. 22, Utenoje, yra galimas.

Statytojas per 3 darbo dienas prie pastato turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Administracinės paskirties (administracinio) pastato Utenos m., Aušros g. 22, paskirties keitimo į specialiosios paskirties pastatą, projektas.
Statybos geografinė vieta: Aušros g. 22, Utena.
Statinio paskirtis: esama - administracinė (7.2), būsima – specialioji (7.16).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita, būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
Statytojas: Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Aušros g. 22, Utena.
Projektuotojas: MB „Trimatės idėjos“, E. Levino g. 19, LT-47222 Kaunas, tel. (+370) 672 72728, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas ir architektas: Tomas Vaikasas, E. Levino g. 19, LT-47222 Kaunas, tel. (+370) 672 72728, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: statytojo patalpose, adresu Aušros g. 22, Utena, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2023 m. rugpjūčio 10 d. iki 2023 m. rugpjūčio 25 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjų teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 672 72728, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu, adresu MB „Trimatės idėjos“, E. Levino g. 19, LT-47222 Kaunas, tel. (+370) 672 72728, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais arba pateikdamas pasiūlymo atmetimo motyvus.
Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. rugpjūčio 25 d. 17.00 val. Projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu. Prisijungti galėsite nuspaudę nuorodą
https://us05web.zoom.us/j/81211892436?pwd=NYcAJardYujaMMnlcqGbkupJ0OVHEl.1 Meeting ID: 812 1189 2436 Passcode: f5YzEV

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“: https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=8876203
Dokumentai >>>
Vaizdinė informacija >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041