school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytoja D. J. informuoja visuomenę apie numatomą maitinimo paskirties patalpos paskirties keitimą į gyvenamąją (butų) paskirties patalpą, gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastate, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir patalpos paskirties keitimas pastate, esančiame Smėlio g. 17, Utenoje, yra galimas.
Statytojas per 3 darbo dienas prie pastato turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato dalies Utenoje, Smėlio g. 17-106 maitinimo paskirties patalpos paskirties keitimo į gyvenamąją (butų) paskirtį, projektas.
Statybos geografinė vieta: Smėlio g. 17-106, Utena.

Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims), patalpos pastate paskirtis esama – maitinimo paskirties patalpa (2.5), būsima – gyvenamoji (butų) paskirties patalpa (1.1).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Nesuformuota valstybinė žemė.
Statytoja: D. J.
Projektuotojas: UAB „Alfred Maier Import und Export“, Kauno g. 37, Utena, tel. (+370) 698 76424, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto vadovas: Lolita Šeduikytė, tel. (+370) 616 70223, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., architektas Ramūnas Kaupas, tel. (+370) 698 76424, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: projektuotojo UAB „Alfred Maier Import und Export“ patalpose, adresu Kauno g. 37, Utena, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje, adresu Utenio a. 4, Utena (I a.), darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2023 m. liepos 19 d. iki 2023 m. rugpjūčio 3 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjų teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. (+370) 698 76424, arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu, adresu UAB „Alfred Maier Import und Export“, Kauno g. 37, Utena, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2023 m. rugpjūčio 3 d. 17.00 val. Projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene vyks adresu Kauno g. 37, Utenoje, UAB „Alfred Maier Import und Export“ patalpose (III aukštas, kab. Nr. 34).

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=8820007

Dokumentai >>>

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041