school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Gręžinių įteisinimui lieka vis mažiau laiko

Informuojame Utenos rajono gyventojus, kad laikas suskubti ir įteisinti Žemės gelmių registre neregistruotus gręžinius ar atnaujinti šiame registre esančius duomenis apie gręžinio savininką be jokių sankcijų.
Raginame nedelsti ir pasirūpinti gręžinių įteisinimu iki 2025 m. balandžio 30 d., kol galioja Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas. Norint įteisinti gręžinį pirmiausia reikia kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją ir užpildyti atitinkamos formos paraišką dėl pritarimo naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį. Dėl paraiškos pateikimo prašome kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių (Utenio a. 4, 327 kab., 221 kab., Utenoje ar tel. +370 389 59951, +370 389 61609, el. p This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).


Gavusi pateiktą paraišką, savivaldybėje sudaryta komisija, atsižvelgdama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus arba į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus, pateiks pagrįstą nuomonę dėl pritarimo ar nepritarimo naudoti gręžinį. Komisija nepritaria gręžinio naudojimui, kai gręžinys yra viešojo vandens tiekimo teritorijoje, kurioje įrengta ar įrengiama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra, išskyrus atvejus, kai asmuo, pateikęs paraišką dėl savivaldybės pritarimo naudoti gręžinį, yra sudaręs viešąją geriamojo vandens tiekimo sutartį dėl geriamojo vandens tiekimo paslaugų gavimo.
Atkreipiame dėmesį, kad tais atvejais, kai požeminio vandens išteklių naudojimui nereikalingas leidimas, pats asmuo, kuris naudoja nelegalaus gręžinio vandenį savo reikmėms ir gavęs pritarimą iš savivaldybės vykdomosios institucijos, gali tiesiogiai pateikti reikalingus gręžinio įteisinimui duomenis Lietuvos geologijos tarnybai. Leidimą tirti žemės gelmes turinčių įmonių tarpininkavimo tokiais atvejais nebereikia.
Požeminio vandens išteklių naudojimui leidimas nereikalingas, jeigu asmuo išgauna mažiau kaip 10 m3 gėlo požeminio vandens per parą ir naudoja šeimos, namų ūkio reikmėms arba nekomercinei ūkinei veiklai vykdyti. Taip pat leidimo nereikia, jeigu žemės ūkio veiklą, išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą vykdantis asmuo išgauna iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas arba keli gręžiniai, mažiau kaip 100 m3 gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį.
Detalią informaciją, kaip įteisinti gręžinį, gręžinio duomenis įrašyti į Žemės gelmių registrą, galima rasti Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje https://am.lrv.lt/lt/greziniu-iteisinimas/
Pasibaigus įteisinimui skirtam terminui ir neįteisinus Žemės gelmių registre neregistruoto gręžinio asmuo privalės gręžinį likviduoti, taip pat jam bus paskirta bauda. Todėl kviečiame nedelsti ir įteisinti turimus gręžinius.

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041