school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Lietuvoje vykdomas radiologinis aplinkos monitoringas atitinka tarptautinius kokybės standartus

RSC 12 21Radiacinės saugos centro (RSC) specialistai dalyvavo Europos Komisijos (EK) organizuotame seminare, skirtame radiologinio aplinkos monitoringo klausimams aptarti. Šis seminaras organizuotas pagal EK vykdomą projektą, skirtą apžvelgti, kaip Europos Sąjungos (ES) valstybės narės vykdo EK 2000/473/Euratomas rekomendaciją dėl Euratomo sutarties 36 straipsnio, susijusio su aplinkos radioaktyviojo užterštumo stebėsena, siekiant įvertinti gyventojų apšvitą (toliau – 2000/473/Euratomas rekomendacija).
Galime pasidžiaugti, kad pagal apibendrintas ES valstybių narių radiologinio aplinkos monitoringo programų išvadas, tik 7 ES valstybės, tarp jų ir Lietuva, pilnai įgyvendino 2000/473/Euratomas rekomendacijos nuostatas. Atsižvelgiant į šias išvadas ir siekiant didesnio ES valstybių įsitraukimo, seminare diskutuota stebėsenos vykdymo programos tobulinimo klausimais.

RSC specialistai  kasmet dalyvauja EK ir Tarptautinės atominės energijos agentūros organizuojamuose palyginamuosiuose tyrimuose ar įgūdžių testuose. Gaunami rezultatai užtikrina atliekamų tyrimų kokybę ir patvirtina, kad EK teikiami ir viešai skelbiami Lietuvos valstybinio radiologinio aplinkos monitoringo tyrimų rezultatai yra teisingi.
Lietuvos ir kitų ES valstybių narių radiologinio aplinkos monitoringo tyrimų rezultatus galima matyti EURDEP interneto svetainėje.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041