school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Radiacinis fonas Lietuvoje - ankstyvasis perspėjimas ir prognozavimas gyventojams

2024 01 25 radisRadiacinės saugos centro specialistai nuolat (24/7) stebi Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistemos (RADIS) teikiamus matavimų duomenis ir apie foninės gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės padidėjimą Lietuvoje nedelsdami informuotų atsakingąsias institucijas ir gyventojus bei pateiktų rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo.
Normalus gamtinis jonizuojančios spinduliuotės (gama dozės galios) lygis Lietuvoje svyruoja iki 300 nSv/h.
Daugiau informacijos apie RADIS ir kt. sistemas galite rasti: Ankstyvasis perspėjimas ir prognozavimas

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041