1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

2014 m. kovo 24 d. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, įgyvendinant LR aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų bus surenkamos:
Nemokamai: elektros ir elektroninės įrangos atliekos, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos.
Sumokant: alyvų atliekos, vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos, automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.
Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu atliekas tvarkančiai įmonei galėsite išskirtinėmis sąlygomis perduoti ir kitas atliekas (iš anksto suderinus žemiau nurodytu el. paštu arba telefono numeriu).

Skaityti daugiau...

Policija perspėja: artėjant euro įvedimui aktyvėja sukčių veikla

Kovo 12 d. apie 9.30 val. Utenoje, Aušros g., prie V. R., gimusios 1921 m., privažiavo automobilis, kuriame sėdėjusi maždaug 30 m. amžiaus moteris pasakė, jog turimus litus reikia keisti į eurus. Atsivedusi ją į namus, V. R. padavė savo turėtus pinigus, kad ši nusirašytų kupiūrų numerius. Išėjus nepažįstamajai, V. R. pasigedo 3 000 litų.

Tą pačią dieną apie 13 val. Zarasuose, nepažįstama moteris, prisistačiusi banko darbuotoja, apgaulės būdu iš V. T., gimusios 1938 m., išviliojo taip pat 3 000 litų. Moteris dėvėjo tamsius akinius, normalaus kūno sudėjimo, apie 30 m. amžiaus. Apgavikė pasiūlė pakeisti nukentėjusiosios sukauptus litus į eurus, užpildžiusi dokumentus, davė pasirašyti bei informavo, jog pinigus reikės pasiimti balandžio 11 dieną. Į namus užėjusi kita moteris surašė visus pinigų numerius. Išeidamos apgavikės patikino, jog pinigus padėjo po pagalve, tačiau pinigų ten nukentėjusioji nerado. Apgavikės buvo atvykusios mėlynos spalvos automobiliu.

Skaityti daugiau...

Utenos mieste vyks seniūnaičių rinkimai

Utenos rajono savivaldybės administracija ir Utenos miesto seniūnija informuoja, kad š. m. balandžio 15 d. organizuojami Utenos miesto seniūnijos seniūnaičių rinkimai. 2012 metais pirmąkart išrinktų seniūnaičių kadencija baigsis 2014 m. balandžio 12 dieną.

Naujai išrinkti seniūnaičiai trejus metus dirbs visuomeniniais pagrindais. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai bei nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai, veikiantys toje seniūnaitijoje. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius. Kandidatu gali siūlytis ir pats gyventojas.

Skaityti daugiau...

Vyks Peticijų komisijos posėdis

Utenos rajono savivaldybės peticijų komisija informuoja, kad š. m. kovo 25 d. 14 val Utenos rajono savivaldybės administracijos pasitarimų salėje (3 aukštas) bus nagrinėjama peticija dėl maitinimo organizavimo Utenos rajono savivaldybės ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo įstaigose.

Už tarpinius „Mes rūšiuojam" rezultatus – papildomi prizai Utenos apskrities geriausiems

www.mesrusiuojam.ltSusumavus aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam" pirmojo šių mokslo metų pusmečio rezultatus, projekto organizatoriai nusprendė paskirti ne tik po žadėtą 1000 litų geriausiai kiekvienos apskrities mokyklai, bet ir papildomus prizus aktyviausioms mokykloms kiekvienoje savivaldybėje – kiekviena jų gaus po 200 taškų, už kuriuos galės įsigyti reikalingų prizų.
Utenos apskrityje bendrovės „Ekstara" („Ekotaškas") įsteigtas 1000 litų vertės papildomas prizas šį pusmetį atiteko Anykščių Antano Baranausko vidurinei mokyklai. UAB „Atliekų tvarkymo centras" įsteigti 200 litų vertės papildomi prizai Utenos apskrityje skirti Ignalinos gimnazijai, Molėtų rajono Alantos gimnazijai, Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio vidurinei mokyklai, Utenos r. Sudeikių mokyklai - daugiafunkciniam centrui, Visagino vaikų lopšeliui - darželiui "Ąžuoliukas".

Skaityti daugiau...

Kviečiame dalyvauti melioracijos griovių tvarkymo programoje

Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į tai, kad pastaraisiais metais melioracijos griovių techninė būklė vis blogėja, parengė naują paramos priemonę, kuria bus siekiama spręsti minėtą problemą, t. y. kompensuoti melioracijos griovių priežiūros išlaidas. Priemonės tikslai, tinkamumo paramai gauti kriterijai, paraiškų pateikimo tvarka ir kitos sąlygos numatytos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos" įgyvendinimo taisyklėse, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012-04-05 įsakymu Nr. 3D-249 (Žin., 2012, Nr. 42–2091). Parama priemonei įgyvendinti skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.

Skaityti daugiau...

Kaimo gyventojai vėl galės keisti gyvenamųjų namų asbestinę stogų dangą

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad nuo š. m. kovo 17 d. bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas". Paramos dydis - iki 50 proc. visų patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, bet ne daugiau kaip 6000 Lt.
Programos taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 3D-132. Su taisyklėmis galite susipažinti internete adresu www.zum.lt (nuoroda „Teisinė informacija").
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM kaimo plėtros ir žuvininkystės departamento Utenos paramos administravimo skyriaus darbuotojai paraiškų priėmimo laikotarpiu (darbo valandomis) pasirengę suteikti informaciją ir konsultuoti pareiškėjus. Skyriaus adresas - J. Basanavičiaus g. 126, Utena.

Kiekviename išdegintame plote – milijonai gyvybių

Pavasariniai žolės gaisrai, su kuriais Aplinkos ministerija kovoja vis griežtesnėmis priemonėmis, visuomenėje ne visada sutinkami vienodai. Jų žalos supratimui dažnai pritrūksta žinių ir žinojimo.
Paprastai išdeginti laukų plotai siejami su estetiniu kraštovaizdžio žalojimu. Taip pat žala vadinama augalų, ypač sumedėjusių, miško sodinių sunaikinimas. Tačiau didžiausia žala padaroma biologinei įvairovei, nes gaisrai ne tik sunaikina jų pavasarines buveines, bet naikina ją pačią.

Skaityti daugiau...

Utenoje – regioninis seminaras apie atliekų tvarkymą

LR aplinkos ministerija ir Lietuvoje veikiančios aplinkosauginės organizacijos pirmąkart kviečia Utenos gyventojus į seminarą apie atliekų tvarkymą. Seminarą, kuris vyks kovo 19 d. Utenos muzikos mokyklos salėje, organizuoja VšĮ „Mes Darom" ir UAB „Ekokonsultacijos".
Utenos aktyvūs gyventojai, seniūnaičiai, namų bendrijų ir bendruomenių atstovai, dėstytojai ir studentai, mokytojai bei moksleiviai turės galimybę susitikti ne tik su LR aplinkos ministerijos viceministru Almantu Petkumi, bet ir skirtingų sričių atliekų tvarkymo organizacijų atstovais.

Skaityti daugiau...

Jau priimami projektai diegti prevencines priemones medžiojamųjų gyvūnų daromai žalai Utenos rajone

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2014 m. balandžio 15 d. priima projektus finansinei paramai gauti dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įdiegimo Utenos rajone. Paraiškas gali teikti miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai, įgyvendinantys medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones. Su finansinės paramos teikimo tvarka bei paraiškos forma galima susipažinti interneto svetainėje www.utena.lt, skyriuje „Aplinkos apsauga" („Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinės priemonės"), arba Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje (Utena, Utenio a. 4, 220, 221 kab.).

Joomla templates by a4joomla