1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Uteniškiai dalyvavo tarptautinėje stovykloje

2012 08 20Smagiai ilsėtis ir kartu įdomiai dirbti – tokią galimybę turėjo Utenos jaunimo grupė, kuri drauge su projekto LLIV-321 „Youth for nature“ vadove, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus jaunimo reikalų koordinatore Juste Rudokiene liepos mėnesio pabaigoje buvo pakviesta į Latvijoje, Kraslavoje, surengtą jaunimo stovyklą.
Uteniškiai ir jų partneriai latviai iš Daugpilio ir Kraslavos savivaldybių džiaugėsi per devynias dienas pagilinę užsienio kalbų žinias, nes bendrauti jiems teko angliškai ir rusiškai. Dirbti taip pat buvo įdomu – stovyklautojai kartu su meno, žurnalistikos, gamtos mokslo sričių specialistais kūrė projekto vaizdo klipą, stovyklos vėliavą ir logotipą, susipažino su gamtos objektų ženklinimo sistema. Stovyklos metu buvo aptartos gamtos vertybių saugojimo vizijos Kraslavos, Daugpilio, Utenos miestų parkuose ir kaimyninių šalių gamtos parkuose Augšdaugavoje ir Aukštaitijoje, lankstinukų leidybos idėjos. Po kūrybinių darbų ir gamtos tyrinėjimo jaunimas žaisdavo sporto žaidimus, net išbandė ir aristokratų pramogą – jodinėjimą žirgais. Į žygius su žirgais stovyklautojus lydėjęs patyręs treneris ne tik aprodė gražiausias Augšdaugavos apylinkių vietas – projekto dalyviai daug sužinojo apie žirgų priežiūrą, dresavimą.
Latviams labai buvo įdomi ekspedicinė-pažintinė kelionė po Lietuvos Aukštaitijos nacionalinį parką – uteniškiai jiems parodė Palūšę, Ginučių vandens malūną, Senovinės bitininkystės muziejų, visi žvalgėsi po Ladakalnio apylinkes, buvo užsukę į Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrą. Stovyklautojams taip pat labai patiko bendrovės „Romnesa“ parengta šakočių kepimo programa ir ypač - plaukimas baidarėmis Žeimenos upe.
Stovykloje dalyvavęs jaunimas tikisi, kad projekto metu įgytą patirtį ir žinias jie panaudos savo kasdienėje veikloje rūpindamiesi savo gyvenamąja aplinka, skleisdami gamtosaugos idėjas savo bendraamžiams.
Dalis projekto dalyvių planuoja susitikti š. m. spalio mėnesį, kai vyks penkių dienų gamtos ir miesto parkų poilsio vietų planavimo seminaras.

2012 m. rugsėjo 5-ąją Sudeikiuose – atvirų durų diena

bringingNeighboursCloserUtenos rajono savivaldybės administracija, būdama tarptautinio projekto „YOUTH FOR NATURE“ partnerė, maloniai kviečia visus vaikučius ir jų tėvelius š. m. rugsėjo 5 d. į atvirų durų šventę, vyksiančią Sudeikiuose.
Renginys žada puikių įspūdžių – bus galima stebėti seniausios skraidymo priemonės – oro baliono demonstravimą, balionų fiestą, vaikai galės susipažinti su gamtos įvairove – būdinga augmenija ir smulkiąja vandens flora ir fauna, jas tyrinėti mikroskopu, o taip pat dalyvauti mandalų kūrimo užsiėmimuose, lipdyti iš molio ir bendrauti su nuotaikingais artistais.
Jūsų laukiame 11 val. prie Sudeikių pagrindinės mokyklos (Sudeikiai, Aukštaičių g. 22).“

Projektu bus siekiama priartinti profesinį mokymą prie verslo poreikių

2012-09-11 zenkliukas1zenkliukasLietuvos verslo įmonės, diegdamos naujoves, modernizuodamos veiklos procesus, vis didesnius reikalavimus kelia darbuotojų profesiniam parengimui. Ir nors šalyje didelis nedarbas, tačiau kvalifikuotų darbininkų trūksta, ir viena to priežasčių - profesinių mokymo įstaigų parengtų darbuotojų žinios ir įgūdžiai ne visada atitinka rinkos situaciją. Poreikis stiprinti profesinį orientavimą, rengti kompetentingus specialistus aktualus ir Utenoje, kur veikia nemažai pramonės, statybos įmonių, ir kaimyninėje Latvijoje, kur susiduriama su panašiomis problemomis.
Būtent darbo rinkos tendencijos, siekis planingai rengti mokinius rinktis paklausią specialybę ir paskatino Utenos rajono savivaldybės administraciją kartu su Latvijos partneriais (Euroregiono „Ežerų kraštas“ Latvijos biuru, Vidurio Latgalės profesinio rengimo vidurine mokykla, Rytų Latgalės profesinio rengimo vidurine mokykla, Kraslavos savivaldybe) ir Lietuvos partnere Alantos verslo ir technologijų mokykla parengti bendrą Latvijos ir Lietuvos tarpregioninį bendradarbiavimo projektą LLIV-325 „Bendradarbiavimo tarp Latvijos ir Lietuvos profesinių mokyklų ir verslo plėtojimas“.

Skaityti daugiau...

Europos bendradarbiavimo dienai paminėti – Utenoje atvirų durų diena

bringingNeighboursCloser2012 m. rugsėjo 21 d. Europos valstybės minės Europos bendradarbiavimo dieną, kuria, organizuojant įvairius renginius, siekiama parodyti kaimyninių šalių bendradarbiavimo pasiekimus.
Ta proga ir Utenos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą LLIV-325 „Bendradarbiavimo tarp Latvijos ir Lietuvos profesinių mokyklų ir verslo plėtojimas“, kviečia mokinius, mokytojus, verslininkus ir visus norinčius į atvirų durų dieną Utenos regioniniame profesinio mokymo centre.
Jūsų laukiame rugsėjo 21 d. nuo 10 iki 15 val. Utenos regioniniame profesinio mokymo centre (Utena, Aukštaičių g. 5).

Rezeknėje vyko projekto darbo grupės susitikimas

bringingNeighboursCloserPraėjusiais metais Utenos rajono savivaldybės administracija kartu su Alantos verslo ir technologijų mokykla ir latvių partneriais pradėjo bendradarbiauti vykdydami Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos remiamą projektą Nr. LLIV-325 „Bendradarbiavimo tarp Latvijos ir Lietuvos profesinių mokyklų ir verslo plėtojimas“. Didelį dėmesį skirdami staliaus specialybei populiarinti savo savivaldybėse, projekto partneriai numatė ir delegacijų mainus ir išvykose dalintis projekto vykdymo patirtimi.educated for business logo
Viena tokia išvyka buvo organizuota š. m. vasario 26-27 dienomis į Rezeknę Latvijoje. Projekto darbo grupės susitikime, kuriame Utenos rajono savivaldybei atstovavo Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorius Zenonas Alekna, projektų vadovė Nijolė Gailešienė ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis, buvo diskutuota apie projekto vykdymo eigą, aplankytos medienos perdirbimo įmonės „VEREMS“ ir „NOOK Ltd“, aptarta 2013 m. balandžio mėnesį vyksiančio latvių dėstytojų ir studentų vizito į Uteną programa.

Klykiuose – nauji bendruomenės namai

2013 01 24 KlykiuoseĮgyvendinus projektą „Dalies darželio pastato remontas pritaikant bendruomenės poreikiams“ Klykiuose atidaryti bendruomenės namai.
Buvusio vaikų darželio pastate vietos atsirado ir bibliotekai. Bendruomenės namų patalpose įrengtas židinys, poilsio kambarys, stiklo veranda. Bendruomenės pirmininkas Vilius Kryžius jau rikiuoja ateities darbus: reikia suremontuoti nemažą rūsį, kuriame galės būti įkurta sporto ar treniruoklių salė, sutvarkyti aplinką, šalia esantį užžėlusį tvenkinį. Teritorija prie bendruomenės namų labai tiktų sporto aikštynui. Juoba kad ir dabar joje vyksta visos gyvenvietės šventės ir susibūrimai.

Skaityti daugiau...

Šiaudinių senajame kaime numatoma įrengti vandentiekį

KPPF logoUtenos rajono Vyžuonų seniūnijoje esančio Šiaudinių senojo kaimo bendruomenei atsirado viltis, kad geriamojo vandens problema jų gyvenvietėje bus sprendžiama – š. m. rugsėjo mėnesį Utenos rajono savivaldybės tarybai pritarus, savivaldybės administracija parengė projektą „Šiaudinių senojo kaimo vandentiekio įrengimas“, kuriam finansinę paramą tikimasi gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Šiaudinių senajame kaime vandentiekio tinklų nėra, be to, dėl prieš porą dešimtmečių čia vykdytų melioracijos darbų ir sodybų šuliniuose dingo vanduo. Šiuo metu 39 šio kaimo gyventojai, kurių dauguma neįgalūs, senyvo amžiaus žmonės, geriamąjį vandenį turi atsivežti iš už pusės kilometro esančio šaltinio. Deja, ir jo vandenyje nustatoma didelė nitratų ir nitritų koncentracija, o chloridų, neretai ir sulfatų koncentracija taip pat viršija geriamojo vandens standartų leidžiamas ribas. Gyvuliams vandenį taip pat tenka gabenti už kilometro telkšančios kūdros.

Projekto metu įrengus vandenvietę (gręžinį su vandens gerinimo įrenginiu), nutiesus apie 1000 m magistralinio vandentiekio tinklų ir įrengus apie 15 vnt. įvadinių tinklų, žmonės turėtų pajusti akivaizdžius gyvenimo pokyčius – pagerės ne tik geriamojo vandens kokybė, bet ir jų buities sąlygos.

Šio projekto vertė – 670 000 Lt, savivaldybė įsipareigojo finansuoti ne mažiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

Juknėnų kaimo bendrabutis bus nugriautas

ERPFUtenos rajono savivaldybės administracija, remdamasi pagrindinėmis nacionalinės politikos nuostatomis, siekdama aukštesnės gyvenimo kokybės ne tik miesto, bet ir kaimo gyventojams, Europos Sąjungos paramos lėšomis pirmoji Utenos apskrityje ima vykdyti projektą, kuriuo bus nugriautas bešeimininkis pastatas – Juknėnų kaimo centre esantis ir žmonėms pavojų keliantis bendrabutis.
Prieš 2-3 dešimtmečius statytas 200 kv m ploto pastatas jau seniai apleistas ir nesaugus, be to, gadinantis kraštovaizdį. Utenos rajono savivaldybės taryba, įvertinusi, kad Juknėnų kaimas yra lankomas turistų dėl čia esančios A. ir M. Miškinių literatūrinės-etnografinės sodybos ir vadovaudamasi Utenos rajono apylinkės teismo sprendimu įtraukti apleistą bendrabutį į bešeimininkių pastatų sąrašą ir perduoti savivaldybės nuosavybėn, nusprendė pastatą likviduoti. Projekto metu statybinės medžiagos bus utilizuotos, gruntas išlygintas, paruoštas augalinis dirvožemis.
Projektą, kurio vertė 91 000 Lt, ketinama baigti iki 2013 metų pavasario.

Numatoma sutvarkyti Utenėlės gyvenvietės vandentiekį

Galimybę vartoti kokybišką geriamąjį vandenį turi ne tik miesto gyventojai, prisijungę prie centralizuotų vandentiekio tinklų, - daugelį metų negalėję naudotis vandentiekiu ir dėl to patiriantys daug nepatogumų Leliūnų seniūnijos Utenėlės kaimo gyventojai taip pat jau turi vilties, kad jų problema bus išspręsta įgyvendinus projektą „Utenėlės gyvenvietės vandentiekio sutvarkymas“.
Šiuo metu Utenėlėje yra tik du gręžiniai, priklausantys privatiems savininkams ir naudojami tik asmeninėms reikmėms. Gyventojai, kurių dauguma senyvo amžiaus, vandenį semia iš šachtinių šulinių, nes prieš keturis dešimtmečius nutiestų vandentiekio tinklų būklė labai bloga. Gyvenvietėje nėra ir nebuvo vandens gerinimo įrenginių, centralizuotos nuotekų šalinimo ir valymo sistemos.
Įvertinusi tokią Utenėlės kaimo situaciją, Utenos rajono savivaldybės administracija numato rengti projektą, kuris pagerintų kaimo materialinę techninę bazę, geriamojo vandens kokybę, – įrengti vandenvietę (gręžinį) su vandenį gerinančiais įrenginiais, nutiesti naujus 335 m ilgio magistralinius vandentiekio tinklus, o taip pat įrengti 12 įvadinių atšakų.
Projekto, kuriam paramos tikimasi iš Europos Sąjungos LEADER programos, vertė būtų per 116 tūkst litų, o 10 proc. projekto išlaidų finansuotų Utenos rajono savivaldybė.

Parengtas Utenos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto 2013-2017 metų strateginio plano projektas

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimu Nr. TS-295 sudaryta komisija parengė Utenos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto 2013-2017 metų strateginio plano projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųsti el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2013 m. gegužės 17 d.

Utenos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto 2013 – 2017 metų strateginio plano projektas >>>

Joomla templates by a4joomla