1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Vyks Peticijų komisijos posėdis

Utenos rajono savivaldybės peticijų komisija informuoja, kad š. m. kovo 25 d. 14 val Utenos rajono savivaldybės administracijos pasitarimų salėje (3 aukštas) bus nagrinėjama peticija dėl maitinimo organizavimo Utenos rajono savivaldybės ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo įstaigose.

Už tarpinius „Mes rūšiuojam" rezultatus – papildomi prizai Utenos apskrities geriausiems

www.mesrusiuojam.ltSusumavus aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam" pirmojo šių mokslo metų pusmečio rezultatus, projekto organizatoriai nusprendė paskirti ne tik po žadėtą 1000 litų geriausiai kiekvienos apskrities mokyklai, bet ir papildomus prizus aktyviausioms mokykloms kiekvienoje savivaldybėje – kiekviena jų gaus po 200 taškų, už kuriuos galės įsigyti reikalingų prizų.
Utenos apskrityje bendrovės „Ekstara" („Ekotaškas") įsteigtas 1000 litų vertės papildomas prizas šį pusmetį atiteko Anykščių Antano Baranausko vidurinei mokyklai. UAB „Atliekų tvarkymo centras" įsteigti 200 litų vertės papildomi prizai Utenos apskrityje skirti Ignalinos gimnazijai, Molėtų rajono Alantos gimnazijai, Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio vidurinei mokyklai, Utenos r. Sudeikių mokyklai - daugiafunkciniam centrui, Visagino vaikų lopšeliui - darželiui "Ąžuoliukas".

Skaityti daugiau...

Kviečiame dalyvauti melioracijos griovių tvarkymo programoje

Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į tai, kad pastaraisiais metais melioracijos griovių techninė būklė vis blogėja, parengė naują paramos priemonę, kuria bus siekiama spręsti minėtą problemą, t. y. kompensuoti melioracijos griovių priežiūros išlaidas. Priemonės tikslai, tinkamumo paramai gauti kriterijai, paraiškų pateikimo tvarka ir kitos sąlygos numatytos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos" įgyvendinimo taisyklėse, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012-04-05 įsakymu Nr. 3D-249 (Žin., 2012, Nr. 42–2091). Parama priemonei įgyvendinti skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete.

Skaityti daugiau...

Kaimo gyventojai vėl galės keisti gyvenamųjų namų asbestinę stogų dangą

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad nuo š. m. kovo 17 d. bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra" veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas". Paramos dydis - iki 50 proc. visų patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, bet ne daugiau kaip 6000 Lt.
Programos taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 3D-132. Su taisyklėmis galite susipažinti internete adresu www.zum.lt (nuoroda „Teisinė informacija").
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM kaimo plėtros ir žuvininkystės departamento Utenos paramos administravimo skyriaus darbuotojai paraiškų priėmimo laikotarpiu (darbo valandomis) pasirengę suteikti informaciją ir konsultuoti pareiškėjus. Skyriaus adresas - J. Basanavičiaus g. 126, Utena.

Kiekviename išdegintame plote – milijonai gyvybių

Pavasariniai žolės gaisrai, su kuriais Aplinkos ministerija kovoja vis griežtesnėmis priemonėmis, visuomenėje ne visada sutinkami vienodai. Jų žalos supratimui dažnai pritrūksta žinių ir žinojimo.
Paprastai išdeginti laukų plotai siejami su estetiniu kraštovaizdžio žalojimu. Taip pat žala vadinama augalų, ypač sumedėjusių, miško sodinių sunaikinimas. Tačiau didžiausia žala padaroma biologinei įvairovei, nes gaisrai ne tik sunaikina jų pavasarines buveines, bet naikina ją pačią.

Skaityti daugiau...

Utenoje – regioninis seminaras apie atliekų tvarkymą

LR aplinkos ministerija ir Lietuvoje veikiančios aplinkosauginės organizacijos pirmąkart kviečia Utenos gyventojus į seminarą apie atliekų tvarkymą. Seminarą, kuris vyks kovo 19 d. Utenos muzikos mokyklos salėje, organizuoja VšĮ „Mes Darom" ir UAB „Ekokonsultacijos".
Utenos aktyvūs gyventojai, seniūnaičiai, namų bendrijų ir bendruomenių atstovai, dėstytojai ir studentai, mokytojai bei moksleiviai turės galimybę susitikti ne tik su LR aplinkos ministerijos viceministru Almantu Petkumi, bet ir skirtingų sričių atliekų tvarkymo organizacijų atstovais.

Skaityti daugiau...

Jau priimami projektai diegti prevencines priemones medžiojamųjų gyvūnų daromai žalai Utenos rajone

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2014 m. balandžio 15 d. priima projektus finansinei paramai gauti dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įdiegimo Utenos rajone. Paraiškas gali teikti miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai, įgyvendinantys medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones. Su finansinės paramos teikimo tvarka bei paraiškos forma galima susipažinti interneto svetainėje www.utena.lt, skyriuje „Aplinkos apsauga" („Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinės priemonės"), arba Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje (Utena, Utenio a. 4, 220, 221 kab.).

Taryba svarstys klausimus dėl gatvių pavadinimų keitimo

Praėjusiais metais Utenos rajono savivaldybei paskelbus apie numatomą Utenos miesto gatvių pavadinimų keitimą ar jų pervadinimą Utenos kraštui ir šaliai nusipelniusių žmonių vardais, sulaukta įvairių gyventojų nuomonių, gatvėvardžių keitimo klausimu savivaldybėje diskutuota su miesto bendruomenės atstovais. Kovo mėnesį Utenos rajono savivaldybei pateikti svarstyti du sprendimų projektai dėl gatvių pavadinimų keitimo – Dauniškio gatvę siūloma pervadinti ilgiausiai tarpukariu Utenos miestui vadovavusio burmistro Juozo Bartašiaus vardu, o Metalo gatvei suteikti akademiko Kazimiero Meškausko vardą.

Meras dalyvavo sutarties pasirašyme

5Utenos rajono savivaldybės meras, Utenos kolegijos tarybos narys Alvydas Katinas dalyvavo Utenos kolegijos ir Rėzeknės aukštosios mokyklos sutarties dėl tarptautinės jungtinės svetingumo vadybos studijų programos vykdymo pasirašymo ceremonijoje.1 Sutartis buvo pasirašyta kovo 6 d. Utenos kolegijoje. Sutartį pasirašė Utenos kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas ir Rėzeknes aukštosios mokyklos rektorius asoc. prof. dr. Edmunds Teirumnieks. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Rėzeknes aukštosios mokyklos bei Utenos kolegijos atstovai.

Sutartyje apibrėžti šalių įsipareigojimai vykdant Svetingumo vadybos studijų programą, programos valdymo, viešinimo, studijų administravimo, finansų valdymo, kokybės užtikrinimo ir kiti svarbūs klausimai.

Skaityti daugiau...

Vaistinėms daugiau nereikės mokėti už senų vaistų utilizavimą

Nuo šiol visos visuomenės ir gamybinės vaistinės iš gyventojų surinktas farmacines atliekas perduos tvarkyti Sveikatos apsaugos ministerijos konkurso tvarka parinktam atliekų tvarkytojui – UAB ,,Farmacinių atliekų šalinimas". Už farmacinių atliekų, surinktų iš gyventojų, tvarkymą bus mokama iš valstybės biudžeto pagal priimtą faktinį vaistinių preparatų kiekį. Iki šiol, vadovaudamosi Farmacijos įstatymu, vaistinės už iš gyventojų priimtų farmacinių atliekų tvarkymą mokėjo savo sąskaita.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla