1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. TS-40

Kvietimai

Informuojame, kad Utenos miesto vietos veiklos grupės valdybos sprendimu pratęsiamas, 1 kvietimo teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 - 2022 m. vietos plėtros strategiją, pateikimo terminas iki 2017 m. rugsėjo 20 d. 15:00 val.

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma >>>

 

Pirmas kvietimas - veiksmas 1.1.1 >>>

Pirmas kvietimas - veiksmas 1.1 2 >>>

Pirmas kvietimas - veiksmas 1.2.1 >>>

 

Pirmas (papildomas) kvietimas - veiksmas 1.1.1 >>> 

Pirmas (papildomas) kvietimas - veiksmas 1.1.2 >>>

Pirmas (papildomas) kvietimas - veiksmas 1.2.1 >>>

 

Antras kvietimas - veiksmas 1.1.1 >>>

Antras kvietimas - veiksmas 2.1.1 >>>

Antras kvietimas - veiksmas 2.1.2 >>>

Antras kvietimas - veiksmas 2.1.3 >>>

Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsena

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. AĮ-1009, pradedamos rengti Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo 2016 – 2017 metų stebėsenos ataskaitos:
- Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita, įtraukiant Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą.
- Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita.
Ataskaitos bus rengiamos nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d.
Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Ataskaitų rengėjas – Teritorijų planavimo ir statybos skyrius.
Informuojame, kad visuomenė pasiūlymus dėl Bendrųjų planų sprendinių tobulinimo gali pateikti raštu Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2017 m. gruodžio 1 d., adresu Utenio a. 4, 28503 Utena.
Išsamesnė informacija tel.: 8 (389) 64030, 64058, 63990, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas

Bendrojo naudojimo objektų administravimo skyrimo ( keitimo) procedūros

Daugiabučiams gyvenamiesiems namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties namui prižiūrėti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 – 4.85 straipsniais, Savivaldybės vykdomoji institucija skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių. Sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai. Jei savininkai nepasirenka administratoriaus, tokį sprendimą priima savivaldybės vykdomoji institucija.
Bendrojo naudojimo objektų administratorius skiriamas penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama LR civilinio kodekso 4.84 str. 3 d. numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais savininkų dauguma turi teisę pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas >>>

Startavo 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje" Nr. LLI-082

1

2017 m. gegužės 22 d. Kraslavoje (Latvijoje) įvyko pirmasis projekto 2014-2020 metų Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje" valdymo grupės susitikimas. Susitikime buvo pasirašyta partnerių bendradarbiavimo sutartis.

Read more...

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

2014-2020 m. Intereg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Fontanų veikimo grafikas 2017 m.

fontanas

Fontanų veikimo grafikas gegužės 5 d. - rugsėjo 30 d.

Utenio aikštėje, J. Basanavičiaus g., prie Utenos kultūros centro

Gegužės mėnesį – 12.00-20.00 val.
Birželio-rugpjūčio mėnesiais – 12.00-24.00 val.
Rugsėjo mėnesį – 12.00-21.00 val.

Dauniškio ežere

12.00-23.00 val.

Programa visomis savaitės dienomis:
12.00 val. – „Vidurdienio šauklys" (3 minučių sinchronizuota programa su muzika, 30 minučių trukmės programa su muzika)
13.00-18.00 val. – kas valandą kartojama 1 minutės sinchronizuota programa su muzika

Penktadienio ir šeštadienio, švenčių dienų 30-40 minučių programa:
Gegužės mėnesį – 21.30-22.10 val.
Birželio-liepos mėnesiais – 22.30-23.10 val.
Rugpjūčio mėnesį – 22.00-22.40 val.
Rugsėjo mėnesį – 21.00-21.30 val.

Joomla templates by a4joomla