1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Patvirtinta Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programos priežiūros komisija

2015 m gruodžio mėnesį Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtintino Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programą, o sausio 28 d. patvirtino šios programos įgyvendinimo priežiūros komisiją, kuriai vadovauja Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas. Priežiūros komisijos nariai: Nerijus Malinauskas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas; Evaldas Rimas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas (vyr. architektas); Asta Vainiūtė- Misiukevičė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyr. specialistė; Donata Lubienė, Utenos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja; Bronius Šaukeckas, UAB „Utenos butų ūkis" direktoriaus pavaduotojas; Rimantas Kaušylas, UAB „Utenos komunalininkas" direktoriaus pavaduotojas ir Vytautas Nakas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas.

Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programos priežiūros komisija nustato Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo priemonių įgyvendinimo eiliškumą; kontroliuoja UAB „Utenos butų ūkis" ir UAB „Utenos komunalininkas" veiksmų plano įgyvendinimą; kontroliuoja, kaip programos įgyvendinimo administratoriai tikslingai parenka energinio efektyvumo didinimo priemones, nustato lėšų poreikį investicijoms įgyvendinti. Programos įgyvendinimo administratorių teikimu komisija nustato programos įgyvendinimo etapo ciklo apimtį ir trukmę; teikia siūlymus dėl programos atitikties galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams; vykdo kitas įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas funkcijas. Priežiūros komisija ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį, pateikia ataskaitą apie programos įgyvendinimo eigą Utenos rajono savivaldybės tarybai.

Komisija turi teisę gauti iš programos įgyvendinimo administratorių medžiagą, susijusią su programos įgyvendinimu; kviesti į komisijos posėdžius specialistus ir ekspertus, galinčius teikti išvadas svarstomais klausimais; išklausyti svarstomais klausimais suinteresuotus asmenis; pareikšti pastabas ir teikti pasiūlymus dėl svarstomo klausimo ir dėl komisijos posėdžių protokolinių sprendimų.

Vasario mėnesį vykusiame susirinkime priežiūros komisija pavedė programos administratoriui programos įgyvendinimo priemonių planą pateikti derinimui iki kovo 15 d.

Joomla templates by a4joomla