Utenos rajono trišalė taryba

Kontaktinė informacija


2014 - 2016 m. Utenos rajono trišalės tarybos veikla


2013 m. rugsėjo 25 d. Utenos rajono trišalės tarybos posėdis


 2013 m. gruodžio 17 d. susitarimas dėl bendardarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos trišalės tarybos ir Utenos rajono trišalės tarybos

Utenos rajono savivaldybės, profesinių sąjungu ir darbdavių organizacijų susitarimas S1-304 dėl Utenos rajono trišalės tarybos įkūrimo

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. TS-119 „Dėl Utenos rajono trišalės tarybos įkūrimo".

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. TS-232 „Dėl narių delegavimo į Utenos rajono trišalę tarybą".

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. TS-120 „Dėl narių delegavimo į Utenos rajono trišalę tarybą".

Utenos rajono trišalės tarybos nuostatai