Planavimo darbų programos

Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa

Utenos miesto teritorijos bendrojo plano (Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos keitimo) planavimo darbų programa

Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas

Utenos miesto išorinės reklamos išdėstymo specialusis planas

Vyžuonų miestelio teritorijos bendrasis planas