Utenos rajono kaimo vietovių specialieji planai

2012 m. gruodžio 29 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-398 „Dėl Gaspariškių kaimo specialiojo plano patvirtinimo"

2012 m. gruodžio 29 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-397 „Dėl Garnelių kaimo dalies ir Padbuožės kaimo dalies specialiojo plano patvirtinimo"

2012 m. lapkričio 29 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-375 „Dėl Klovinių kaimo dalies ir Mockėnų kaimo dalies specialiojo plano patvirtinimo"

2012 m. lapkričio 29 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-374 „Dėl Nemeikščių kaimo dalies, Joneliškių kaimo dalies ir Pakalniškių kaimo dalies specialiojo plano patvirtinimo"

2010 m. spalio 28 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.TS-299  „Dėl Gaspariškių-Grybelių kvartalų specialiojo plano patvirtinimo"

2010 m. spalio 28 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-298 „Dėl Utenos priemiesčio verslo ir gamybos plėtros teritorijos specialiojo plano patvirtinimo"