1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2017 m. sausio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2017 m. sausio 23 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams rengimo ir darbo grupės sudarymo.

3. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

4. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Erelgymas" pakeitimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-300 „Dėl nekilnojamojo turto ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninė" pakeitimo.

7. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų pagrindinei mokyklai.

8. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Vilties g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Maltos ordino pagalbos tarnybai.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo.

11. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo Janinai Liubertienei.

12. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Kęstučiui Užkurėliui.

13. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Gintautui Dausai.

14. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

15. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

16. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl Gražinos Skardžiuvienės atleidimo iš Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė" direktorės pareigų šalių susitarimu" pakeitimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-340 „Dėl Janės Žilėnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis" direktorės pareigų šalių susitarimu" pakeitimo

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-338 „Dėl Zitos Indriūnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorės pareigų šalių susitarimu" pakeitimo

20. Dėl sutikimo vykdyti projekto „Tuberkuliozės diagnostikos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Utenos ligoninėje" veiklas.

21. Dėl sutikimo vykdyti projekto ,,Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo tobulinimas vaikams VšĮ Utenos ligoninėje" veiklas.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašo 2017 metams ir Utenos rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-345 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo" pakeitimo.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2017 m. sausio 23 d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams rengimo ir darbo grupės sudarymo.

3. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

4. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Erelgymas" pakeitimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-300 „Dėl nekilnojamojo turto ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninė" pakeitimo.

7. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų pagrindinei mokyklai.

8. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Vilties g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Maltos ordino pagalbos tarnybai.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo.

11. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo Janinai Liubertienei.

12. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Kęstučiui Užkurėliui.

13. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Gintautui Dausai.

14. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

15. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

16. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl Gražinos Skardžiuvienės atleidimo iš Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė" direktorės pareigų šalių susitarimu" pakeitimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-340 „Dėl Janės Žilėnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis" direktorės pareigų šalių susitarimu" pakeitimo

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-338 „Dėl Zitos Indriūnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorės pareigų šalių susitarimu" pakeitimo

20. Dėl sutikimo vykdyti projekto „Tuberkuliozės diagnostikos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Utenos ligoninėje" veiklas.

21. Dėl sutikimo vykdyti projekto ,,Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo tobulinimas vaikams VšĮ Utenos ligoninėje" veiklas.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašo 2017 metams ir Utenos rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-345 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo" pakeitimo.

24. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).

25. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos.

26. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2016 m. veiklos ataskaitos.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2017 m. sausio 23 d. 15.30 val., 207 kab.):

3. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

14. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

15. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

16. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl Gražinos Skardžiuvienės atleidimo iš Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė" direktorės pareigų šalių susitarimu" pakeitimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-340 „Dėl Janės Žilėnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis" direktorės pareigų šalių susitarimu" pakeitimo

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-338 „Dėl Zitos Indriūnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorės pareigų šalių susitarimu" pakeitimo

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2017 m. sausio 23 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams rengimo ir darbo grupės sudarymo.

3. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

4. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Erelgymas" pakeitimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-300 „Dėl nekilnojamojo turto ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Utenos ligoninė" pakeitimo.

7. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų pagrindinei mokyklai.

8. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

9. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Vilties g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Maltos ordino pagalbos tarnybai.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo.

11. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo Janinai Liubertienei.

12. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Kęstučiui Užkurėliui.

13. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo Gintautui Dausai.

14. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

15. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

16. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-342 „Dėl Gražinos Skardžiuvienės atleidimo iš Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė" direktorės pareigų šalių susitarimu" pakeitimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-340 „Dėl Janės Žilėnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis" direktorės pareigų šalių susitarimu" pakeitimo

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-338 „Dėl Zitos Indriūnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorės pareigų  šalių susitarimu" pakeitimo

20. Dėl sutikimo vykdyti projekto „Tuberkuliozės diagnostikos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Utenos ligoninėje" veiklas.

21. Dėl sutikimo vykdyti projekto ,,Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo tobulinimas vaikams VšĮ Utenos ligoninėje" veiklas.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašo 2017 metams ir Utenos rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-345 „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo" pakeitimo.

24. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).

25. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos.

26. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2016 m. veiklos ataskaitos.

Joomla templates by a4joomla