1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2016 m. gruodžio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2016 m. gruodžio 19 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo.

10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.

11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Vilties g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Utenos skyriui.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.

13. Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) nuomos sutarties atnaujinimo.

14. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo.

15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

16. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centrui.

17. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Daugailių pagrindinei mokyklai.

18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (tvorų teritorijoms aptverti) perdavimo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms.

34. Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo ir nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojančių nekilnojamuoju turtu deklaravimo tvarkos aprašo bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2016 m. gruodžio 19 d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 m. veiklos ataskaitos.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos 2016 m. veiklos ataskaitos.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-124 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo" pakeitimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.

11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Vilties g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Utenos skyriui.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.

13. Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) nuomos sutarties atnaujinimo.

14. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo.

15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

16. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centrui.

17. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Daugailių pagrindinei mokyklai.

18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (tvorų teritorijoms aptverti) perdavimo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms.

19. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Zita Indriūniene, šalių susitarimu.

20. Dėl Zitos Indriūnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorės pareigų šalių susitarimu.

21. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Jane Žilėniene, šalių susitarimu.

22. Dėl Janės Žilėnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis" direktorės pareigų šalių susitarimu.

23. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Gražina Skardžiuviene, šalių susitarimu.

24. Dėl Gražinos Skardžiuvienės atleidimo iš Utenos mokyklos–vaikų darželio „Eglutė" direktorės pareigų šalių susitarimu.

25. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė", Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis" ir Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorių pareigoms eiti.

26. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos dailės mokyklą.

27. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo.

28. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.

30. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

31. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-243 „Dėl paramos mirties atveju skyrimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

34. Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo ir nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojančių nekilnojamuoju turtu deklaravimo tvarkos aprašo bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo.

35. Dėl visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos, įgyvendinant želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Utenos mieste projektą, patvirtinimo.

36. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Vyžuonų sen.).

37. Informacija apie Utenos rajono kriminogeninę situaciją ir vykdomas prevencines veiklos priemones.

38. Informacija dėl psichikos sveikatos gerinimo ir priklausomybių nuo alkoholio vartojimo prevencijos.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2016 m. gruodžio 19 d. 15.30 val., 207 kab.):

15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

16. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centrui.

17. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Daugailių pagrindinei mokyklai.

18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (tvorų teritorijoms aptverti) perdavimo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms.

19. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Zita Indriūniene, šalių susitarimu.

20. Dėl Zitos Indriūnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorės pareigų šalių susitarimu.

21. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Jane Žilėniene, šalių susitarimu.

22. Dėl Janės Žilėnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis" direktorės pareigų šalių susitarimu.

23. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Gražina Skardžiuviene, šalių susitarimu.

24. Dėl Gražinos Skardžiuvienės atleidimo iš Utenos mokyklos–vaikų darželio „Eglutė" direktorės pareigų šalių susitarimu.

25. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė", Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis" ir Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorių pareigoms eiti.

26. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos dailės mokyklą.

27. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo.

28. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2016 m. gruodžio 19 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 m. veiklos ataskaitos.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcinės komisijos 2016 m. veiklos ataskaitos.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-124 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo" pakeitimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.

11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Vilties g. 3, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos Utenos skyriui.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.

13. Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 3, Utenos m.) nuomos sutarties atnaujinimo.

14. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo.

15. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

16. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centrui.

17. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Daugailių pagrindinei mokyklai.

18. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (tvorų teritorijoms aptverti) perdavimo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms.

19. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Zita Indriūniene, šalių susitarimu.

20. Dėl Zitos Indriūnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorės pareigų šalių susitarimu.

21. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Jane Žilėniene, šalių susitarimu.

22. Dėl Janės Žilėnienės atleidimo iš Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis" direktorės pareigų šalių susitarimu.

23. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Gražina Skardžiuviene, šalių susitarimu.

24. Dėl Gražinos Skardžiuvienės atleidimo iš Utenos mokyklos–vaikų darželio „Eglutė" direktorės pareigų šalių susitarimu.

25. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė", Utenos vaikų lopšelio – darželio „Gandrelis" ir Utenos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė" direktorių pareigoms eiti.

26. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos dailės mokyklą.

27. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo.

28. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.

30. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

31. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

33. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-243 „Dėl paramos mirties atveju skyrimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

34. Dėl Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio Utenos rajono savivaldybėje nustatymo ir nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojančių nekilnojamuoju turtu deklaravimo tvarkos aprašo bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo.

35. Dėl visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos, įgyvendinant želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Utenos mieste projektą, patvirtinimo.

36. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Vyžuonų sen.).

37. Informacija apie Utenos rajono kriminogeninę situaciją ir vykdomas prevencines veiklos priemones.

38. Informacija dėl psichikos sveikatos gerinimo ir priklausomybių nuo alkoholio vartojimo prevencijos.

Joomla templates by a4joomla