1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2016 m. lapkričio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2016 m. lapkričio 21 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" atleidimo nuo mokesčių.

3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

4. Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašo 2016 metams patvirtinimo.

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva".

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo ir tapimo viešosios įstaigos Utenos regiono plėtros agentūros dalininke" pripažinimo netekusiu galios.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-51 „Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn ir sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn" pakeitimo.

9. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro auditoriaus išrinkimo.

10. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos „Saulės" gimnazijai.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-259 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai" pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-260 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono neįgaliųjų draugijai" pakeitimo.

13. Dėl būsto pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

15. Dėl nekilnojamo turto (kitų inžinerinių statinių– kiemo statinių, esančių Topolių g. 5, 7, Leliūnų mstl., Utenos r.) perdavimo patikėjimo teise Utenos kraštotyros muziejui.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Maironio g. 12, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos respublikos Seimo nariui Edmundui Pupiniui.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2016 m. lapkričio 21 d. 15.30 val., 324 kab.):
1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" atleidimo nuo mokesčių.

3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

4. Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašo 2016 metams patvirtinimo.

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva".

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo ir tapimo viešosios įstaigos Utenos regiono plėtros agentūros dalininke" pripažinimo netekusiu galios.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-51 „Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn ir sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn" pakeitimo.

9. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro auditoriaus išrinkimo.

10. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos „Saulės" gimnazijai.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-259 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai" pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-260 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono neįgaliųjų draugijai" pakeitimo.

13. Dėl būsto pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

15. Dėl nekilnojamo turto (kitų inžinerinių statinių– kiemo statinių, esančių Topolių g. 5, 7, Leliūnų mstl., Utenos r.) perdavimo patikėjimo teise Utenos kraštotyros muziejui.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Maironio g. 12, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos respublikos Seimo nariui Edmundui Pupiniui.

18. Dėl pritarimo Utenos rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms.

19. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė" nuostatų patvirtinimo.

20. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro nuostatų patvirtinimo.

21. Dėl Utenos kultūros centro akreditavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

22. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-38 „Dėl Utenos rajono savivaldybės melioracijos darbų 2016-2018 metų plano patvirtinimo" pakeitimo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo" pakeitimo.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" pakeitimo.

28. Dėl sutikimo nustatyti servitutus, suteikiančius teisę tiesti antžemines ir požemines komunikacijas.

29. Informacija apie savivaldybės biudžeto vykdymą ir įsiskolinimų būklę 2016 m. spalio 1 d.

30. Informacija dėl Utenos regiono atliekų tvarkymo centro atnaujinto verslo plano pristatymo.

31. Informacija dėl vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtros ir rekonstravimo galimybių kaimiškos gyvenvietėse.

32. Informacija apie VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis" trejų metų veiklos apžvalgą. Pranešėjas – A. Gimžauskas, VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis" direktorius.

33. Informacija apie maitinimo paslaugų organizavimą Utenos miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2016 m. lapkričio 21 d. 15.30 val., 207 kab.):

18. Dėl pritarimo Utenos rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms.

19. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė" nuostatų patvirtinimo.

20. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro nuostatų patvirtinimo.

21. Dėl Utenos kultūros centro akreditavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2016 m. lapkričio 21 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" atleidimo nuo mokesčių.

3. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.

4. Dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašo 2016 metams patvirtinimo.

5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva".

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo ir tapimo viešosios įstaigos Utenos regiono plėtros agentūros dalininke" pripažinimo netekusiu galios.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-51 „Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn ir sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn" pakeitimo.

9. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro auditoriaus išrinkimo.

10. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos „Saulės" gimnazijai.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-259 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai" pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. TS-260 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono neįgaliųjų draugijai" pakeitimo.

13. Dėl būsto pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

15. Dėl nekilnojamo turto (kitų inžinerinių statinių– kiemo statinių, esančių Topolių g. 5, 7, Leliūnų mstl., Utenos r.) perdavimo patikėjimo teise Utenos kraštotyros muziejui.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-41 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Maironio g. 12, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos respublikos Seimo nariui Edmundui Pupiniui.

18. Dėl pritarimo Utenos rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms.

19. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė" nuostatų patvirtinimo.

20. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro nuostatų patvirtinimo.

21. Dėl Utenos kultūros centro akreditavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

22. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-38 „Dėl Utenos rajono savivaldybės melioracijos darbų 2016-2018 metų plano patvirtinimo" pakeitimo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių patvirtinimo" pakeitimo.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" pakeitimo.

28. Dėl sutikimo nustatyti servitutus, suteikiančius teisę tiesti antžemines ir požemines komunikacijas.

29. Informacija apie savivaldybės biudžeto vykdymą ir įsiskolinimų būklę 2016 m. spalio 1 d.

30. Informacija dėl Utenos regiono atliekų tvarkymo centro atnaujinto verslo plano pristatymo.

31. Informacija dėl vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtros ir rekonstravimo galimybių kaimiškos gyvenvietėse.

32. Informacija apie VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis" trejų metų veiklos apžvalgą. Pranešėjas – A. Gimžauskas, VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis" direktorius.

33. Informacija apie maitinimo paslaugų organizavimą Utenos miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Joomla templates by a4joomla