1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2016 m. spalio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2016 m. spalio 24 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl būstų pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti įgyvendinant projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje".

3. Dėl pritarimo projektui „Darnaus judumo Utenos mieste plano rengimas".

4. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2017 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių 2017 metams, nustatymo.

5. Dėl žemės nuomos mokesčių lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai".

6. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Baltijos polistirenas".

7. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Utenos mėsa".

8. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo AB „Mėsa".

9. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Švyturys-Utenos alus".

10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras".

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos nario atleidimo

ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo" pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Virginijos Stukienės atleidimo iš Utenos r. Užpalių gimnazijos direktorės pareigų" pakeitimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS-81 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namams" pakeitimo.

14. Dėl pastatų (Vytauto g. 35, Kuktiškės, Utenos r. sav.) nuomos.

15. Dėl įgaliojimo pasirašyti valstybės turto panaudos sutartis ir valstybės turto perdavimo-priėmimo aktus.

16. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų pagrindinei mokyklai.

17. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro įstatų pakeitimo.

Papildomas klausimas.

Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių projekto.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2016 m. spalio 24 d. 15.30 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl būstų pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti įgyvendinant projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje".

3. Dėl pritarimo projektui „Darnaus judumo Utenos mieste plano rengimas".

4. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2017 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių 2017 metams, nustatymo.

5. Dėl žemės nuomos mokesčių lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai".

6. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Baltijos polistirenas".

7. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Utenos mėsa".

8. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo AB „Mėsa".

9. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Švyturys-Utenos alus".

10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras".

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos nario atleidimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-127 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo" pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Virginijos Stukienės atleidimo iš Utenos r. Užpalių gimnazijos direktorės pareigų" pakeitimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS-81 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namams" pakeitimo.

14. Dėl pastatų (Vytauto g. 35, Kuktiškės, Utenos r. sav.) nuomos.

15. Dėl įgaliojimo pasirašyti valstybės turto panaudos sutartis ir valstybės turto perdavimo-priėmimo aktus.

16. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų pagrindinei mokyklai.

17. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro įstatų pakeitimo.

18. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą.

19. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

20. Dėl Triukšmo prevencijos Utenos rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.

21. Dėl privataus žemės sklypo pirkimo.

22. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Vyžuonų sen.).

23. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Sudeikių sen.).

24. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Kuktiškių sen.).

25. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (Leliūnų sen.).

26. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Leliūnų mstl.).

27. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Juknėnų k.).

28. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Vyžuonėlių k.).

29. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Vyžuonų mstl.).

30. Dėl informacijos pateikimo apie 2016 metų Teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano vykdymą.

31. Dėl informacijos pateikimo apie socialinės politikos Utenos rajone situaciją ir perspektyvas.

32. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių pakeitimo.

33. Informacija dėl Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos reikalavimo.

34. Informacija apie savivaldybės nenaudojamą, nereikalingą turtą ir žemės sklypus bei jų panaudojimo perspektyvas.

35. Informacija apie Lietuvos policijos vystymosi gaires 2016-2020 m.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2016 m. spalio 24 d. 15.30 val., 207 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Virginijos Stukienės atleidimo iš Utenos r. Užpalių gimnazijos direktorės pareigų" pakeitimo.

18. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą.

19. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2016 m. spalio 24 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl būstų pirkimo Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti įgyvendinant projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Utenos rajono savivaldybėje".

3. Dėl pritarimo projektui „Darnaus judumo Utenos mieste plano rengimas".

4. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2017 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių 2017 metams, nustatymo.

5. Dėl žemės nuomos mokesčių lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai".

6. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Baltijos polistirenas".

7. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Utenos mėsa".

8. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo AB „Mėsa".

9. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Švyturys-Utenos alus".

10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Umaras".

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos nario atleidimo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-127 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo" pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Virginijos Stukienės atleidimo iš Utenos r. Užpalių gimnazijos direktorės pareigų" pakeitimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS-81 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namams" pakeitimo.

14. Dėl pastatų (Vytauto g. 35, Kuktiškės, Utenos r. sav.) nuomos.

15. Dėl įgaliojimo pasirašyti valstybės turto panaudos sutartis ir valstybės turto perdavimo-priėmimo aktus.

16. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų pagrindinei mokyklai.

17. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro įstatų pakeitimo.

18. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą.

19. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

20. Dėl Triukšmo prevencijos Utenos rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.

21. Dėl privataus žemės sklypo pirkimo.

22. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Vyžuonų sen.).

23. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Sudeikių sen.).

24. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Kuktiškių sen.).

25. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (Leliūnų sen.).

26. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Leliūnų mstl.).

27. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Juknėnų k.).

28. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Vyžuonėlių k.).

29. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Vyžuonų mstl.).

30. Dėl informacijos pateikimo apie 2016 metų Teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano vykdymą.

31. Dėl informacijos pateikimo apie socialinės politikos Utenos rajone situaciją ir perspektyvas.

32. Informacija dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių pakeitimo.

33. Informacija dėl Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos reikalavimo.

34. Informacija apie savivaldybės nenaudojamą, nereikalingą turtą ir žemės sklypus bei jų panaudojimo perspektyvas.

35. Informacija apie Lietuvos policijos vystymosi gaires 2016-2020 m.

Papildomas klausimas.

Informacija dėl investicijų poreikio VšĮ Utenos PSPC ir VšĮ Utenos ligoninės patalpoms ir įrenginiams atnaujinti bei investicijų gavimo galimybių.

Joomla templates by a4joomla