1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2015 m. rugsėjo mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2015 m. rugsėjo 21 d. 16.00 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

2. Dėl kompensacijos už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros skyrimo.

3. Dėl pritarimo asociacijos Utenos miesto vietos veiklos grupės projektui „Utenos miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas".

4. Dėl lankytinos vietos, įkurtos adresu Girios g. 2, Antalamėstė, Saldutiškio sen., Utenos r., pavadinimo patvirtinimo.

5. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl pastato, esančio Tauragnų g. 2, Utenoje, nuomos.

9. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-53 „Dėl Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metais sąmatos patvirtinimo" pakeitimo.

11. Dėl 0,4 kv elektros oro linijų (atramų gatvių apšvietimui) pirkimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-143 ,,Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Utenos geštalto terapijos centrui'' pakeitimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-174 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

14. Dėl UAB „Utenos komunalininkas" teikiamos paslaugos kainos nustatymo.

15. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

16. Dėl sutikimo atnaujinti pastato dalį, esančią S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utenoje.

17. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (kompiuterių) perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui – darželiui „Želmenėlis".

18. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo.

20. Dėl Utenos miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo 2016 -2018 metais programos patvirtinimo.

21. Informacija apie Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos keitimą.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2015 m. rugsėjo 21 d. 16.00 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-27 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl kompensacijos už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros skyrimo.

3. Dėl pritarimo asociacijos Utenos miesto vietos veiklos grupės projektui „Utenos miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas".

4. Dėl lankytinos vietos, įkurtos adresu Girios g. 2, Antalamėstė, Saldutiškio sen., Utenos r., pavadinimo patvirtinimo.

5. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo.

6. Dėl įgaliojimų suteikimo Utenos rajono savivaldybės atstovui dalyvauti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotiniame neeiliniame akcininkų susirinkime.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl pastato, esančio Tauragnų g. 2, Utenoje, nuomos.

9. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-53 „Dėl Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metais sąmatos patvirtinimo" pakeitimo.

11. Dėl 0,4 kv elektros oro linijų (atramų gatvių apšvietimui) pirkimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-143 ,,Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Utenos geštalto terapijos centrui'' pakeitimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-174 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

14. Dėl UAB „Utenos komunalininkas" teikiamos paslaugos kainos nustatymo.

15. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

16. Dėl sutikimo atnaujinti pastato dalį, esančią S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utenoje.

17. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (kompiuterių) perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui – darželiui „Želmenėlis".

18. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo.

20. Dėl Utenos miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo 2016 -2018 metais programos patvirtinimo.

21. Informacija apie Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos keitimą.

22. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano rengimą.

23. Informacija dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo.

24. Informacija apie piniginės socialinės paramos teikimą savivaldybėje vykdant savarankiškąją funkciją.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2015 m. rugsėjo 21 d. 15.30 val., 207 kab.):

17. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (kompiuterių) perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui – darželiui „Želmenėlis".

18. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2015 m. rugsėjo 21 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-27 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl kompensacijos už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros skyrimo.

3. Dėl pritarimo asociacijos Utenos miesto vietos veiklos grupės projektui „Utenos miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas".

4. Dėl lankytinos vietos, įkurtos adresu Girios g. 2, Antalamėstė, Saldutiškio sen., Utenos r., pavadinimo patvirtinimo.

5. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo.

6. Dėl įgaliojimų suteikimo Utenos rajono savivaldybės atstovui dalyvauti UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" visuotiniame neeiliniame akcininkų susirinkime.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl pastato, esančio Tauragnų g. 2, Utenoje, nuomos.

9. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-53 „Dėl Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos, Utenos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metais sąmatos patvirtinimo" pakeitimo.

11. Dėl 0,4 kv elektros oro linijų (atramų gatvių apšvietimui) pirkimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-143 ,,Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Utenos geštalto terapijos centrui'' pakeitimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-174 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

14. Dėl UAB „Utenos komunalininkas" teikiamos paslaugos kainos nustatymo.

15. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

16. Dėl sutikimo atnaujinti pastato dalį, esančią S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utenoje.

17. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (kompiuterių) perdavimo patikėjimo teise Utenos vaikų lopšeliui – darželiui „Želmenėlis".

18. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo.

20. Dėl Utenos miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo 2016 -2018 metais programos patvirtinimo.

21. Informacija apie Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos keitimą.

22. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano rengimą.

23. Informacija dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo.

24. Informacija apie piniginės socialinės paramos teikimą savivaldybėje vykdant savarankiškąją funkciją.

Joomla templates by a4joomla