1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2015 m. vasario mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2014 m. vasario 17 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2015 m. programos patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės melioracijos darbų 2015-2017 metų plano patvirtinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2015 – 2017 metų priemonių plano patvirtinimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

7. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo.

9. Dėl išvados pateikimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-346 „Dėl Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011- 2017 metams patvirtinimo" pakeitimo.

11. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo UAB „Rokiškio pieno gamyba".

12. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Amber forest".

13. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo.

14. Dėl pastatų, kuriuose yra Utenos rajono savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos, amortizacinių atskaitymų pastato nusidėvėjimui atkurti normatyvų (metais) ir pataisos koeficiento, rodančio būsto būklę, nustatymo.

15. Dėl sprendimų dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Utenos rajono savivaldybės nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 15 tūkst. eurų, trumpalaikio materialiojo turto nurašymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo.

17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

18. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (medienos atsargų) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų ir Saldutiškio pagrindinėms mokykloms.

19. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-65 „Dėl kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS-288 „Dėl pritarimo projektų „Utenos rajono Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. statinių renovacija", „Utenos rajono Antalgės kadastro vietovės dallies melioracijos statinių rekonstravimas", ,,Utenos rajono Norvaišių ir Vilučių kadastro vietovių dallies melioracijos statinių rekonstravimas" rengimui, paraiškų teikimui ir dėl šių projektų finansavimo užtikrinimo" pakeitimo.

23. Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Žiezdrelės k.).

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2014 m. vasario 17 d. 15.30 val., 109 kab.)

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2015 m. programos patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės melioracijos darbų 2015-2017 metų plano patvirtinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2015 – 2017 metų priemonių plano patvirtinimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

7. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo.

9. Dėl išvados pateikimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-346 „Dėl Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011- 2017 metams patvirtinimo" pakeitimo.

11. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo UAB „Rokiškio pieno gamyba".

12. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Amber forest".

13. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo.

14. Dėl pastatų, kuriuose yra Utenos rajono savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos, amortizacinių atskaitymų pastato nusidėvėjimui atkurti normatyvų (metais) ir pataisos koeficiento, rodančio būsto būklę, nustatymo.

15. Dėl sprendimų dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Utenos rajono savivaldybės nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 15 tūkst. eurų, trumpalaikio materialiojo turto nurašymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo.

17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

18. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (medienos atsargų) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų ir Saldutiškio pagrindinėms mokykloms.

19. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-65 „Dėl kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS-288 „Dėl pritarimo projektų „Utenos rajono Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. statiniųrenovacija", „Utenos rajono Antalgės kadastro vietovės dallies melioracijos statinių rekonstravimas", ,,Utenos rajono Norvaišių ir Vilučių kadastro vietovių dallies melioracijos statinių rekonstravimas" rengimui, paraiškų teikimui ir dėl šių projektų finansavimo užtikrinimo" pakeitimo.

23. Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Žiezdrelės k.).

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2014 m. vasario 17 d. 15.30 val., Tarybos posėdžių salėje):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2015 m. programos patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės melioracijos darbų 2015-2017 metų plano patvirtinimo.

5. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2015 – 2017 metų priemonių plano patvirtinimo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.

7. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo.

9. Dėl išvados pateikimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-346 „Dėl Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011- 2017 metams patvirtinimo" pakeitimo.

11. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo UAB „Rokiškio pieno gamyba".

12. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Amber forest".

13. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo.

14. Dėl pastatų, kuriuose yra Utenos rajono savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos, amortizacinių atskaitymų pastato nusidėvėjimui atkurti normatyvų (metais) ir pataisos koeficiento, rodančio būsto būklę, nustatymo.

15. Dėl sprendimų dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Utenos rajono savivaldybės nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 15 tūkst. eurų, trumpalaikio materialiojo turto nurašymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo.

17. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

18. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (medienos atsargų) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų ir Saldutiškio pagrindinėms mokykloms.

19. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-65 „Dėl kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS-288 „Dėl pritarimo projektų „Utenos rajono Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. statinių renovacija", „Utenos rajono Antalgės kadastro vietovės dallies melioracijos statinių rekonstravimas", ,,Utenos rajono Norvaišių ir Vilučių kadastro vietovių dallies melioracijos statinių rekonstravimas" rengimui, paraiškų teikimui ir dėl šių projektų finansavimo užtikrinimo" pakeitimo.

23. Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Žiezdrelės k.).

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2014 m. sausio 26 d. 15.30 val., 227 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2015 – 2017 metų priemonių plano patvirtinimo.

2. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-346 „Dėl Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011- 2017 metams patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (medienos atsargų) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Vyžuonų ir Saldutiškio pagrindinėms mokykloms.

6. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.

Joomla templates by a4joomla