1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2015 m. birželio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2015 m. birželio 22 d. 16.00 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komiteto pirmininko paskyrimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo paskyrimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo.

5. Dėl garantijos už UAB „Utenos autobusų parkas" imamą ilgalaikę paskolą suteikimo.

6. Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 metų antrojo pusmečio veiklos plano patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2015 metų antrajam pusmečiui patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitai.

10. Dėl pritarimo 2014-2020 m. Utenos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui.

11. Dėl pritarimo asociacijos Utenos miesto vietos veiklos grupės steigimui.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėlpritarimo projektui „Bendruomeniškumo skatinimas mokyklos sporto salę pritaikant vietos bendruomenės poreikiams" pakeitimo.

13. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Bikuva".

14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Utenos prekyba".

15. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" stebėtojų tarybos išrinkimo.

16. Dėl UAB ,,Utenos butų ūkis" stebėtojų tarybos išrinkimo.

17. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" stebėtojų tarybos išrinkimo.

18. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" stebėtojų tarybos išrinkimo.

19. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" stebėtojų tarybos išrinkimo.

20. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" įstatų pakeitimo.

21. Dėl finansinio turto, pripažinto beviltiška skola, nurašymo.

22. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.

23. Dėl patalpų, esančių Aukštakalnio g. 5, Utenoje, nuomos.

24. Dėl patalpų, esančių Taikos g. 6, Utenoje, nuomos.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

26. Dėl būsto, esančio Vincento Šyvio g. 1, Norkūnų kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

27. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS–85 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą" pakeitimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

33. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

34. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorei Žanetai Valiulienei.

35. Dėl Vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Virginija Žemaitiene, šalių susitarimu.

37. Dėl Virginijos Žemaitienės atleidimo iš Utenos ,,Žiburio" pradinės mokyklos direktorės pareigų šalių susitarimu.

38. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Valentinu Bubuliu, šalių susitarimu.

39. Dėl Valentino Bubulio atleidimo iš Utenos ,,Saulės" gimnazijos direktoriaus pareigų šalių susitarimu.

40. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursą Utenos ,,Saulės" gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

41. Dėl Trumpalaikio turto vertybių, kurioms įsigyti kompensuojama kredito palūkanų dalis, sąrašo patvirtinimo.

42. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo, keitimo ir panaikinimo Utenos mieste ir rajone.

43. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Leliūnų mstl.).

44. Informacija dėl Utenos miesto gatvių su žvyro danga.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2015 m. birželio 22 d. 15.30 val., 323 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komiteto pirmininko paskyrimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo paskyrimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo.

5. Dėl garantijos už UAB „Utenos autobusų parkas" imamą ilgalaikę paskolą suteikimo.

6. Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 metų antrojo pusmečio veiklos plano patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2015 metų antrajam pusmečiui patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitai.

10. Dėl pritarimo 2014-2020 m. Utenos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui.

11. Dėl pritarimo asociacijos Utenos miesto vietos veiklos grupės steigimui.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl pritarimo projektui „Bendruomeniškumo skatinimas mokyklos sporto salę pritaikant vietos bendruomenės poreikiams" pakeitimo.

13. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Bikuva".

14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Utenos prekyba".

15. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" stebėtojų tarybos išrinkimo.

16. Dėl UAB ,,Utenos butų ūkis" stebėtojų tarybos išrinkimo.

17. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" stebėtojų tarybos išrinkimo.

18. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" stebėtojų tarybos išrinkimo.

19. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" stebėtojų tarybos išrinkimo.

20. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" įstatų pakeitimo.

21. Dėl finansinio turto, pripažinto beviltiška skola, nurašymo.

22. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.

23. Dėl patalpų, esančių Aukštakalnio g. 5, Utenoje, nuomos.

24. Dėl patalpų, esančių Taikos g. 6, Utenoje, nuomos.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

26. Dėl būsto, esančio Vincento Šyvio g. 1, Norkūnų kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

27. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS–85 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą" pakeitimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

33. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

34. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorei Žanetai Valiulienei.

35. Dėl Vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Virginija Žemaitiene, šalių susitarimu.

37. Dėl Virginijos Žemaitienės atleidimo iš Utenos ,,Žiburio" pradinės mokyklos direktorėspareigų šalių susitarimu.

38. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Valentinu Bubuliu, šalių susitarimu.

39. Dėl Valentino Bubulio atleidimo iš Utenos ,,Saulės" gimnazijos direktoriaus pareigų šalių susitarimu.

40. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursą Utenos ,,Saulės" gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

41. Dėl Trumpalaikio turto vertybių, kurioms įsigyti kompensuojama kredito palūkanų dalis, sąrašo patvirtinimo.

42. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo, keitimo ir panaikinimo Utenos mieste ir rajone.

43. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Leliūnų mstl.).

44. Informacija dėl Utenos miesto gatvių su žvyro danga.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2015 m. birželio 22 d. 16.00 val., 324 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komiteto pirmininko paskyrimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo paskyrimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo.

5. Dėl garantijos už UAB „Utenos autobusų parkas" imamą ilgalaikę paskolą suteikimo.

6. Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijosveiklos nuostatų patvirtinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 metų antrojo pusmečio veiklos plano patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2015 metų antrajam pusmečiui patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitai.

10. Dėl pritarimo 2014-2020 m. Utenos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui.

11. Dėl pritarimo asociacijos Utenos miesto vietos veiklos grupės steigimui.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl pritarimo projektui „Bendruomeniškumo skatinimas mokyklos sporto salę pritaikant vietos bendruomenės poreikiams" pakeitimo.

13. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Bikuva".

14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Utenos prekyba".

15. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" stebėtojų tarybos išrinkimo.

16. Dėl UAB ,,Utenos butų ūkis" stebėtojų tarybos išrinkimo.

17. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" stebėtojų tarybos išrinkimo.

18. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" stebėtojų tarybos išrinkimo.

19. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" stebėtojų tarybos išrinkimo.

20. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" įstatų pakeitimo.

21. Dėl finansinio turto, pripažinto beviltiška skola, nurašymo.

22. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.

23. Dėl patalpų, esančių Aukštakalnio g. 5, Utenoje, nuomos.

24. Dėl patalpų, esančių Taikos g. 6, Utenoje, nuomos.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

26. Dėl būsto, esančio Vincento Šyvio g. 1, Norkūnų kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

27. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS–85 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą" pakeitimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

33. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

34. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorei Žanetai Valiulienei.

35. Dėl Vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Virginija Žemaitiene, šalių susitarimu.

37. Dėl Virginijos Žemaitienės atleidimo iš Utenos ,,Žiburio" pradinės mokyklos direktorės pareigų šalių susitarimu.

38. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Valentinu Bubuliu, šalių susitarimu.

39. Dėl Valentino Bubulio atleidimo iš Utenos ,,Saulės" gimnazijos direktoriaus pareigų šalių susitarimu.

40. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursą Utenos ,,Saulės" gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

41. Dėl Trumpalaikio turto vertybių, kurioms įsigyti kompensuojama kredito palūkanų dalis, sąrašo patvirtinimo.

42. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo, keitimo ir panaikinimo Utenos mieste ir rajone.

43. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Leliūnų mstl.).

44. Informacija dėl Utenos miesto gatvių su žvyro danga.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2015 m. birželio 22 d. 15.30 val., 207 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto reikalų komiteto pirmininko paskyrimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo paskyrimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo.

5. Dėl garantijos už UAB „Utenos autobusų parkas" imamą ilgalaikę paskolą suteikimo.

6. Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 metų antrojo pusmečio veiklos plano patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2015 metų antrajam pusmečiui patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitai.

10. Dėl pritarimo 2014-2020 m. Utenos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui.

11. Dėl pritarimo asociacijos Utenos miesto vietos veiklos grupės steigimui.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-196 „Dėl pritarimo projektui „Bendruomeniškumo skatinimas mokyklos sporto salę pritaikant vietos bendruomenės poreikiams" pakeitimo.

13. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Bikuva".

14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Utenos prekyba".

15. Dėl UAB ,,Utenos autobusų parkas" stebėtojų tarybos išrinkimo.

16. Dėl UAB ,,Utenos butų ūkis" stebėtojų tarybos išrinkimo.

17. Dėl UAB ,,Utenos komunalininkas" stebėtojų tarybos išrinkimo.

18. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" stebėtojų tarybos išrinkimo.

19. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" stebėtojų tarybos išrinkimo.

20. Dėl UAB ,,Utenos vandenys" įstatų pakeitimo.

21. Dėl finansinio turto, pripažinto beviltiška skola, nurašymo.

22. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.

23. Dėl patalpų, esančių Aukštakalnio g. 5, Utenoje, nuomos.

24. Dėl patalpų, esančių Taikos g. 6, Utenoje, nuomos.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

26. Dėl būsto, esančio Vincento Šyvio g. 1, Norkūnų kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone, kaip savivaldybės būsto nuomos rinkos kainomis.

27. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS–85 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą" pakeitimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir šios tarybos nuostatų patvirtinimo.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

33. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

34. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorei Žanetai Valiulienei.

35. Dėl Vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

36. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Virginija Žemaitiene, šalių susitarimu.

37. Dėl Virginijos Žemaitienės atleidimo iš Utenos ,,Žiburio" pradinės mokyklos direktorės pareigų šalių susitarimu.

38. Dėl sutikimo nutraukti darbo sutartį, sudarytą su Valentinu Bubuliu, šalių susitarimu.

39. Dėl Valentino Bubulio atleidimo iš Utenos ,,Saulės" gimnazijos direktoriaus pareigų šalių susitarimu.

40. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursą Utenos ,,Saulės" gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

Joomla templates by a4joomla