1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2015 m. sausio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2014 m. sausio 26 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):
1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl asmenų delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą" pakeitimo.
6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Duventa".
7. Dėl Daivos Karalienės atleidimo iš Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėjo pareigų ir priėmimo į Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas.
8. Dėl Vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
11. Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Utenos rajono savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos daugiafunkciam sporto centrui.
13. Dėl Viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo.
14. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (GMP automobilio) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.
15. Dėl Utenos r. Daugailių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
16. Dėl Utenos r. Leliūnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl Utenos r. Saldutiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
18. Dėl Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
19. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.
20. Dėl įgaliojimo suteikimo skirti valstybinių brandos egzaminų vyresniuosius vykdytojus, administratorius, vykdytojus.
21. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.
22. Dėl priedo skyrimo VšĮ Utenos ligoninės direktoriui Daliui Drungai.
23. Dėl priedo skyrimo VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Vladislavui Kadleriui.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl energinio naudingumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" pakeitimo.
25. Dėl privataus žemės sklypo pirkimo.
26. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Biliakiemio k.).
27. Informacija apie motokroso trąsą Alių kaime.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos ataskaitos.
Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2014 m. sausio 26 d. 15.30 val., 109 kab.)
1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl asmenų delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą" pakeitimo.
6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Duventa".
7. Dėl Daivos Karalienės atleidimo iš Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėjo pareigų ir priėmimo į Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas.
8. Dėl Vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
11. Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Utenos rajono savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos daugiafunkciam sporto centrui.
13. Dėl Viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo.
14. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (GMP automobilio) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.
15. Dėl Utenos r. Daugailių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
16. Dėl Utenos r. Leliūnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl Utenos r. Saldutiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
18. Dėl Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
19. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.
20. Dėl įgaliojimo suteikimo skirti valstybinių brandos egzaminų vyresniuosius vykdytojus, administratorius, vykdytojus.
21. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.
22. Dėl priedo skyrimo VšĮ Utenos ligoninės direktoriui Daliui Drungai.
23. Dėl priedo skyrimo VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Vladislavui Kadleriui.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl energinio naudingumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" pakeitimo.
25. Dėl privataus žemės sklypo pirkimo.
26. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Biliakiemio k.).
27. Informacija apie motokroso trąsą Alių kaime.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos ataskaitos.
Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2014 m. sausio 26 d. 15.30 val., Tarybos posėdžių salėje):
1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl asmenų delegavimo į Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybą" pakeitimo.
6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Duventa".

7. Dėl Daivos Karalienės atleidimo iš Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėjo pareigų ir priėmimo į Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas.
8. Dėl Vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
11. Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Utenos rajono savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos daugiafunkciam sporto centrui.
13. Dėl Viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo.
14. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (GMP automobilio) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.
15. Dėl Utenos r. Daugailių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
16. Dėl Utenos r. Leliūnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl Utenos r. Saldutiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
18. Dėl Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
19. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.
20. Dėl įgaliojimo suteikimo skirti valstybinių brandos egzaminų vyresniuosius vykdytojus, administratorius, vykdytojus.
21. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.
22. Dėl priedo skyrimo VšĮ Utenos ligoninės direktoriui Daliui Drungai.
23. Dėl priedo skyrimo VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Vladislavui Kadleriui.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl
energinio naudingumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" pakeitimo.
25. Dėl privataus žemės sklypo pirkimo.
26. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Biliakiemio k.).
27. Informacija apie motokroso trąsą Alių kaime.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos ataskaitos.
Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2014 m. sausio 26 d. 15.30 val., 227 kab.):
1. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
5. Dėl Daivos Karalienės atleidimo iš Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus patarėjo pareigų ir priėmimo į Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas.
6. Dėl Utenos r. Daugailių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
7. Dėl Utenos r. Leliūnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
8. Dėl Utenos r. Saldutiškio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl Utenos r. Vyžuonų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
10. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.
11. Dėl įgaliojimo suteikimo skirti valstybinių brandos egzaminų vyresniuosius vykdytojus, administratorius, vykdytojus.
12. Informacija apie motokroso trąsą Alių kaime.
13. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos ataskaitos.

Joomla templates by a4joomla