1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2014 m. gruodžio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2014 m. gruodžio 15 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-38 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2014-2016 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-36 „DėlUtenos rajono savivaldybės melioracijos darbų 2014-2016 metų plano patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-96 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl mokesčių lengvatų taikymo.

6. Dėl Kontrolės komiteto 2014 m. ataskaitos pateikimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų ir prekių kainų tvirtinimo.

9. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.

10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-359 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Darbo partijai" pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-234 „Dėl Utenos muzikos mokykloje organizuojamų renginių kainų nustatymo" pakeitimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-299 „Dėl atlyginimo už teikiamas paslaugas nustatymo" pakeitimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-232 „Dėl Utenos kūno kultūros ir sporto centro baseine ir treniruoklių salėje teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašo 2015 metams ir Utenos rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-351 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vienkartinės materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams teikimo Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-338 „Dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 m. programos patvirtinimo.

23. Dėl kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį, kuris reikalingas prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią  eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

24. Dėl kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

25. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Tauragnų sen.).

26. Informacija apie Utenos rajono kriminogeninę situaciją ir vykdomas prevencines veiklos priemones.

27. Informacija apie Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą.

28. Informacija apie projektą „Pilietiškos mokyklos" 2014.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2014 m. gruodžio 15 d. 15.30 val., 109 kab.)

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-38 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2014-2016 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl Utenos rajono savivaldybės melioracijos darbų 2014-2016 metų plano patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-96 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl mokesčių lengvatų taikymo.

6. Dėl Kontrolės komiteto 2014 m. ataskaitos pateikimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų ir prekių kainų tvirtinimo.

9. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.

10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-359 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Darbo partijai" pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-234 „Dėl Utenos muzikos mokykloje organizuojamų renginių kainų nustatymo" pakeitimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-299 „Dėl atlyginimo už teikiamas paslaugas nustatymo" pakeitimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-232 „Dėl Utenos kūno kultūros ir sporto centro baseine ir treniruoklių salėje teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašo 2015 metams ir Utenos rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-351 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vienkartinės materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams teikimo Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-338 „Dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 m. programos patvirtinimo.

23. Dėl kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį, kuris reikalingas prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

24. Dėl kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

25. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Tauragnų sen.).

26. Informacija apie Utenos rajono kriminogeninę situaciją ir vykdomas prevencines veiklos priemones.

27. Informacija apie Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą.

28. Informacija apie projektą „Pilietiškos mokyklos" 2014.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2014 m. gruodžio 15 d. 15.30 val., 227 kab.):

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų ir prekių kainų tvirtinimo.

9. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-234 „Dėl Utenos muzikos mokykloje organizuojamų renginių kainų nustatymo" pakeitimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-299 „Dėl atlyginimo už teikiamas paslaugas nustatymo" pakeitimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-232 „Dėl Utenos kūno kultūros ir sporto centro baseine ir treniruoklių salėje teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2014 m. gruodžio 16 d. 15.30 val., Tarybos posėdžių salėje):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-38 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2014-2016 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl Utenos rajono savivaldybės melioracijos darbų 2014-2016 metų plano patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-96 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl mokesčių lengvatų taikymo.

6. Dėl Kontrolės komiteto 2014 m. ataskaitos pateikimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo.

8. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų ir prekių kainų tvirtinimo.

9. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.

10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-359 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Darbo partijai" pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-234 „Dėl Utenos muzikos mokykloje organizuojamų renginių kainų nustatymo" pakeitimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-299 „Dėl atlyginimo už teikiamas paslaugas nustatymo" pakeitimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-232 „Dėl Utenos kūno kultūros ir sporto centro baseine ir treniruoklių salėje teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašo 2015 metams ir Utenos rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-351 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vienkartinės materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams teikimo Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-338 „Dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 m. programos patvirtinimo.

23. Dėl kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį, kuris reikalingas prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

24. Dėl kompensacijų pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

25. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Tauragnų sen.).

26. Informacija apie Utenos rajono kriminogeninę situaciją ir vykdomas prevencines veiklos priemones.

27. Informacija apie Utenos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą.

28. Informacija apie projektą „Pilietiškos mokyklos" 2014.

Joomla templates by a4joomla