1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2014 m. spalio mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2014 m. spalio 27 d. 15.30 val., savivaldybės salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2015 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių 2015 metams, nustatymo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl mokesčių lengvatų įmonėms" pakeitimo.

5. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo UAB „Švyturys – Utenos alus".

6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Umaras".

7. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

8. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo Utenos Rašės hipodromo koncesijos sutarties priedo Nr. 1 pakeitimui.

10. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos jaunimo mokyklai.

11. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

12. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

13. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijai.

14. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Leliūnų pagrindinei mokyklai.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-264 ,,Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusų maršrutais kainų ir tarifų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-174 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-305 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo" pakeitimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-246 ,,Dėl VšĮ „Sveikatą į namus" steigimo" pakeitimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T – 13 ,,Dėl administravimo tarifų nustatymo" pakeitimo.

20. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

21. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-184 ,,Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-215 ,,Dėl mokesčio už bendrojo lavinimo mokyklos teikiamas papildomas paslaugas" pakeitimo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-297 „Dėl Utenos vaikų globos namų ir Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro maitinimo normatyvų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-234 „Dėl Utenos muzikos mokykloje organizuojamų renginių kainų nustatymo" pakeitimo.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-299 „Dėl atlyginimo už teikiamas paslaugas nustatymo" pakeitimo.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų tėvams (globėjams, rūpintojams) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-232 „Dėl Utenos kūno kultūros ir sporto centro baseine ir treniruoklių salėje teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl kainų nustatymo" pakeitimo.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS–85 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

33. Dėl pritarimo projektui „Kuruotų rezidencijų programa „Klausinėjantys menai".

34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

35. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. 11-ojo posėdžio sprendimo „Dėl Utenos rajono A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo" pakeitimo.

37. Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

38. Dėl lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo Utenos rajono savivaldybėje metodikos patvirtinimo.

39. Dėl Utenos vaikų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

40. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-134 „Dėl socialinės globos lėšų kompensavimo dydžių patvirtinimo" pakeitimo.

41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-366 „Dėl socialinės globos kainos nustatymo" pakeitimo.

42. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-351 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vienkartinės materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

43. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, įsigytomis Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ar gautomis paramos būdu, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

44. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo Utenos rajono mokyklose tvarkos patvirtinimo" pakeitimo.

45. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo.

46. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės įstatų patvirtinimo.

47. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro mokamos paslaugos teikimo" pripažinimo netekusiu galios.

48. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.

49. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

50. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS - 65 „Dėl kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

51. Dėl Utenos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

52. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių patvirtinimo" pakeitimo.

53. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-89 ,,Dėl tarifo už komunalinių atliekų sutvarkymą patvirtinimo" pakeitimo.

54. Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo.

55. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo.

56. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo.

57. Dėl privačių žemės sklypų pirkimo savivaldybės nuosavybėn ir žemės sklypų pirkimo sutarčių sudarymo.

58. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo.

59. Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Daugailių mstl.).

60. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.

61. Dėl informacijos pateikimo apie 2014-2016 m. teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano vykdymą.

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2014 m. spalio 27 d. 15.30 val., 109 kab.)

1. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2015 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių 2015 metams, nustatymo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl mokesčių lengvatų įmonėms" pakeitimo.

5. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo UAB „Švyturys – Utenos alus".

6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Umaras".

7. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

8. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo Utenos Rašės hipodromo koncesijos sutarties priedo Nr. 1 pakeitimui.

10. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos jaunimo mokyklai.

11. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

12. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

13. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijai.

14. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Leliūnų pagrindinei mokyklai.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-264 ,,Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusų maršrutais kainų ir tarifų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-174 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-305 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo" pakeitimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-246 ,,Dėl VšĮ „Sveikatą į namus" steigimo" pakeitimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T – 13 ,,Dėl administravimo tarifų nustatymo" pakeitimo.

20. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

21. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-184 ,,Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-215 ,,Dėl mokesčio už bendrojo lavinimo mokyklos teikiamas papildomas paslaugas" pakeitimo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-297 „Dėl Utenos vaikų globos namų ir Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro maitinimo normatyvų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-234 „Dėl Utenos muzikos mokykloje organizuojamų renginių kainų nustatymo" pakeitimo.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-299 „Dėl atlyginimo už teikiamas paslaugas nustatymo" pakeitimo.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų tėvams (globėjams, rūpintojams) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-232 „Dėl Utenos kūno kultūros ir sporto centro baseine ir treniruoklių salėje teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl kainų nustatymo" pakeitimo.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS–85 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

33. Dėl pritarimo projektui „Kuruotų rezidencijų programa „Klausinėjantys menai".

34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

35. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. 11-ojo posėdžio sprendimo „Dėl Utenos rajono A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo" pakeitimo.

37. Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

38. Dėl lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo Utenos rajono savivaldybėje metodikos patvirtinimo.

39. Dėl Utenos vaikų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

40. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-134 „Dėl socialinės globos lėšų kompensavimo dydžių patvirtinimo" pakeitimo.

41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-366 „Dėl socialinės globos kainos nustatymo" pakeitimo.

42. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-351 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vienkartinės materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

43. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, įsigytomis Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ar gautomis paramos būdu, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

44. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo Utenos rajono mokyklose tvarkos patvirtinimo" pakeitimo.

45. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo.

46. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės įstatų patvirtinimo.

47. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro mokamos paslaugos teikimo" pripažinimo netekusiu galios.

48. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.

49. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

50. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS - 65 „Dėl kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

51. Dėl Utenos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

52. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių patvirtinimo" pakeitimo.

53. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-89 ,,Dėl tarifo už komunalinių atliekų sutvarkymą patvirtinimo" pakeitimo.

54. Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo.

55. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo.

56. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo.

57. Dėl privačių žemės sklypų pirkimo savivaldybės nuosavybėn ir žemės sklypų pirkimo sutarčių sudarymo.

58. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo.

59. Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Daugailių mstl.).

60. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.

61. Dėl informacijos pateikimo apie 2014-2016 m. teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano vykdymą.

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2014 m. spalio 27 d. 15.30 val., Tarybos posėdžių salėje):

1. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2015 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių 2015 metams, nustatymo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl mokesčių lengvatų įmonėms" pakeitimo.

5. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo UAB „Švyturys – Utenos alus".

6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo UAB „Umaras".

7. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

8. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo Utenos Rašės hipodromo koncesijos sutarties priedo Nr. 1 pakeitimui.

10. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos jaunimo mokyklai.

11. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

12. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.

13. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijai.

14. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Leliūnų pagrindinei mokyklai.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. TS-264 ,,Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusų maršrutais kainų ir tarifų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-174 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-305 ,,Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo" pakeitimo.

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-246 ,,Dėl VšĮ „Sveikatą į namus" steigimo" pakeitimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T – 13 ,,Dėl administravimo tarifų nustatymo" pakeitimo.

20. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

21. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-184 ,,Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo" pakeitimo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-215 ,,Dėl mokesčio už bendrojo lavinimo mokyklos teikiamas papildomas paslaugas" pakeitimo.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-297 „Dėl Utenos vaikų globos namų ir Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro maitinimo normatyvų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-234 „Dėl Utenos muzikos mokykloje organizuojamų renginių kainų nustatymo" pakeitimo.

27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-299 „Dėl atlyginimo už teikiamas paslaugas nustatymo" pakeitimo.

28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų tėvams (globėjams, rūpintojams) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

30. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-232 „Dėl Utenos kūno kultūros ir sporto centro baseine ir treniruoklių salėje teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

31. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl kainų nustatymo" pakeitimo.

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS–85 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

33. Dėl pritarimo projektui „Kuruotų rezidencijų programa „Klausinėjantys menai".

34. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

35. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. 11-ojo posėdžio sprendimo „Dėl Utenos rajono A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo" pakeitimo.

37. Dėl Utenos rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

38. Dėl lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo Utenos rajono savivaldybėje metodikos patvirtinimo.

39. Dėl Utenos vaikų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

40. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-134 „Dėl socialinės globos lėšų kompensavimo dydžių patvirtinimo" pakeitimo.

41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-366 „Dėl socialinės globos kainos nustatymo" pakeitimo.

42. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-351 „Dėl Utenos rajono savivaldybės vienkartinės materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

43. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, įsigytomis Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ar gautomis paramos būdu, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

44. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo Utenos rajono mokyklose tvarkos patvirtinimo" pakeitimo.

45. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaitos patvirtinimo.

46. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės įstatų patvirtinimo.

47. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro mokamos paslaugos teikimo" pripažinimo netekusiu galios.

48. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo.

49. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-19 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

50. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS - 65 „Dėl kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

51. Dėl Utenos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

52. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių patvirtinimo" pakeitimo.

53. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-89 ,,Dėl tarifo už komunalinių atliekų sutvarkymą patvirtinimo" pakeitimo.

54. Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo.

55. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo.

56. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo.

57. Dėl privačių žemės sklypų pirkimo savivaldybės nuosavybėn ir žemės sklypų pirkimo sutarčių sudarymo.

58. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo.

59. Dėl detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Daugailių mstl.).

60. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.

61. Dėl informacijos pateikimo apie 2014-2016 m. teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano vykdymą.

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2014 m. spalio 27 d. 15.30 val., 227 kab.):

1. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos jaunimo mokyklai.

2. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijai.

3. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Leliūnų pagrindinei mokyklai.

4. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

5. Dėl Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-184 ,,Dėl įkainių už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą patvirtinimo" pakeitimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-215 ,,Dėl mokesčio už bendrojo lavinimo mokyklos teikiamas papildomas paslaugas" pakeitimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-297 „Dėl Utenos vaikų globos namų ir Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro maitinimo normatyvų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Utenos švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-234 „Dėl Utenos muzikos mokykloje organizuojamų renginių kainų nustatymo" pakeitimo.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-299 „Dėl atlyginimo už teikiamas paslaugas nustatymo" pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-13 „Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų tėvams (globėjams, rūpintojams) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-232 „Dėl Utenos kūno kultūros ir sporto centro baseine ir treniruoklių salėje teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl kainų nustatymo" pakeitimo.

16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS–85 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

17. Dėl pritarimo projektui „Kuruotų rezidencijų programa „Klausinėjantys menai".

18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Utenos kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-202 „Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 21 d. 11-ojo posėdžio sprendimo „Dėl Utenos rajono A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo" pakeitimo.

Joomla templates by a4joomla