1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

2014 m. rugsėjo mėn. Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komitetas (2014 m. rugsėjo 22 d. 15.30 val., Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje 3-iame aukšte):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS–131 „Dėl 2014 m. kompensacijų taikymo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS–169 „Dėl 2014 m. kompensacijų taikymo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį, kuris reikalingas prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos reikalavimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų 2014 m. patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo AB ,,Utenos melioracija".

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų, vienkartinių išmokų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-37 „Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2014 – 2016 metų priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

10. Dėl pritarimo projektui „Kuruotų rezidencijų programa „Klausinėjantys menai".

11. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo.

12. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo, perskaičiuojant litą į eurą.

13. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo.

14. Dėl įgaliojimo atstovauti Utenos rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-164 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos rajono socialinių paslaugų centrui" pakeitimo.

16. Dėl patalpų pastate-poliklinikoje (Aukštakalnio g. 5, Utenoje) nuomos sutarties atnaujinimo.

17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panauos sutartį vaikų popchorui ,,Žiogas".

18. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

19. Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

20. Dėl Vyturių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

21. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS - 14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo", 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo", 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Dianos Deveikienės paskyrimo į pareigas" 2 punkto pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo" pakeitimo.

24. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Sirutėnų medicinos punkto likvidavimo.

25. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Vidmantui Valinčiui.

26. Dėl pritarimo Utenos rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų tikslinimo ir keitimo planams.

27. Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Užpalių g. 103, Utenos m.).

28. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).

29. Informacija apie Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamento nustatymo specialiųjų planų sprendinių įgyvendinimą.

30. Informacija apie piniginės socialinės paramos teikimą Utenos rajono savivaldybėje vykdant savarankiškąją funkciją.

31. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje 2014-09-12 teikimo Nr. 10- 10 (1.11.).

32. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje 2014-09-12 teikimo Nr. 10-111 (1.11.).

Aplinkos apsaugos, socialinių, sveikatos ir kaimo reikalų komitetas (2014 m. rugsėjo 22 d. 15.30 val., Utenos rajono savivaldybė, 109 kab.)

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS–131 „Dėl 2014 m. kompensacijų taikymo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS–169 „Dėl 2014 m. kompensacijų taikymo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį, kuris reikalingas prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos reikalavimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų 2014 m. patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo AB ,,Utenos melioracija".

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų, vienkartinių išmokų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-37 „Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2014 – 2016 metų priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

10. Dėl pritarimo projektui „Kuruotų rezidencijų programa „Klausinėjantys menai".

11. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo.

12. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo, perskaičiuojant litą į eurą.

13. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo.

14. Dėl įgaliojimo atstovauti Utenos rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-164 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos rajono socialinių paslaugų centrui" pakeitimo.

16. Dėl patalpų pastate-poliklinikoje (Aukštakalnio g. 5, Utenoje) nuomos sutarties atnaujinimo.

17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panauos sutartį vaikų popchorui ,,Žiogas".

18. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

19. Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

20. Dėl Vyturių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

21. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS - 14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo", 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo", 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Dianos Deveikienės paskyrimo į pareigas" 2 punkto pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo" pakeitimo.

24. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Sirutėnų medicinos punkto likvidavimo.

25. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Vidmantui Valinčiui.

26. Dėl pritarimo Utenos rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų tikslinimo ir keitimo planams.

27. Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Užpalių g. 103, Utenos m.).

28. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).

29. Informacija apie Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamento nustatymo specialiųjų planų sprendinių įgyvendinimą.

30. Informacija apie piniginės socialinės paramos teikimą Utenos rajono savivaldybėje vykdant savarankiškąją funkciją.

31. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje 2014-09-12 teikimo Nr. 10-110 (1.11.).

32. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje 2014-09-12 teikimo Nr. 10-111 (1.11.).

Teritorijų planavimo, statybos ir infrastruktūros plėtros reikalų komitetas (2014 m. rugsėjo 22 d. 15.30 val., Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS–131 „Dėl 2014 m. kompensacijų taikymo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS–169 „Dėl 2014 m. kompensacijų taikymo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už įsigytą ir sumontuotą nuotekų siurblį, kuris reikalingas prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnybos reikalavimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų 2014 m. patvirtinimo" pakeitimo.

5. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo AB ,,Utenos melioracija".

6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

7. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priedų, vienkartinių išmokų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-37 „Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2014 – 2016 metų priemonių plano patvirtinimo" pakeitimo.

10. Dėl pritarimo projektui „Kuruotų rezidencijų programa „Klausinėjantys menai".

11. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo.

12. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai" 2014-2016 m. investicinio plano suderinimo, perskaičiuojant litą į eurą.

13. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo.

14. Dėl įgaliojimo atstovauti Utenos rajono savivaldybei daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose.

15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-164 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos rajono socialinių paslaugų centrui" pakeitimo.

16. Dėl patalpų pastate-poliklinikoje (Aukštakalnio g. 5, Utenoje) nuomos sutarties atnaujinimo.

17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panauos sutartį vaikų popchorui ,,Žiogas".

18. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

19. Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

20. Dėl Vyturių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

21. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

22. Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo.

23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-239 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS - 14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo", 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl socialinių įstaigų vadovų tarnybinio atlyginimo nustatymo", 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Dianos Deveikienės paskyrimo į pareigas" 2 punkto pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo" pakeitimo.

24. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro Sirutėnų medicinos punkto likvidavimo.

25. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Vidmantui Valinčiui.

26. Dėl pritarimo Utenos rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų tikslinimo ir keitimo planams.

27. Dėl detaliojo plano patvirtinimo (Užpalių g. 103, Utenos m.).

28. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).

29. Informacija apie Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamento nustatymo specialiųjų planų sprendinių įgyvendinimą.

30. Informacija apie piniginės socialinės paramos teikimą Utenos rajono savivaldybėje vykdant savarankiškąją funkciją.

31. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje 2014-09-12 teikimo Nr. 10-110 (1.11.).

32. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje 2014-09-12 teikimo Nr. 10-111 (1.11.).

Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitetas (2014 m. rugsėjo 22 d. 15.30 val., Utenos rajono savivaldybės administacijos 227 kab.):

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo.

3. Dėl pritarimo projektui „Kuruotų rezidencijų programa „Klausinėjantys menai".

4. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

5. Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

6. Dėl Vyturių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

7. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo.

Joomla templates by a4joomla