1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimas

aaa

2018-07-12 Utenos rajono savivaldybės administracija perka būstus socialiniam fondui plėtoti

ESFIVP-I-1Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2017 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios tvarkos aprašu.
Perkančioji organizacija: Utenos rajono savivaldybės administracija, kodas 188710442, Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 63535, (8-389) 48693, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prekių pirkimo tipas: pirkimas
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkamas turtas: dviejų kambarių butai Utenos mieste, buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 33 kv. m ir ne didesnis kaip 60 kv. m. Butai, esantys pastate, kuris (ar jo dalis) yra avarinės būklės, nebus perkami.
Pirkimo dokumentai kandidatams bus išduodami nemokamai adresu: Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 315 kabinete, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriuje, 210 kabinete ( Utenio a. 4, Utenoje). Pirkimo sąlygas taip pat galima rasti Utenos rajono savivaldybės interneto tinklapyje www.utena.lt
Paraiškos ir parduodamo turto dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Pirkimo dokumentų ir paraiškų teikimo terminas iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. 10.00. val.
Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos parduodamų butų dokumentus: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; kadastro duomenų bylos kopiją; įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo; buto energinio naudingumo sertifikato kopiją; pažymą apie buto savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis (pateikia asmenys, siūlantys parduoti butą modernizuotame name).
Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis įvyks, 2018 m. rugpjūčio 14 d. 10.00 val., Utenio a. 4, Utena.

SOCIALINIŲ BŪSTŲ PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGOS >>>

Informacija apie išduotus leidimus dėl medžių ir krūmų kirtimo Utenos rajone

- informacija ruošiama -

Verslo licencijos ir leidimai 2018

ALKOHOLIO LICENCIJOS


1. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
2. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
3. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas
4. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas
5. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas/sustabdymas
6. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas
7. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas


PRAŠYMŲ FORMOS

TRANSPORTO LICENCIJOS


1. Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas
2. Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
3. Transporto licencija
4. Transporto licencijos kopija

TABAKO LICENCIJOS


1. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
2. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas
3. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas
4. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas/sustabdymas
5. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas
6. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas

NAFTOS-DUJŲ LICENCIJOS


1. Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
2. Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimo papildymas
3. Didmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimo papildymas
4. Mažmeninės ir didmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimo patikslinimas
5. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas
6. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas

Informacija apie išduotus leidimus dėl medžių ir krūmų kirtimo Utenos mieste

- informacija ruošiama -

Joomla templates by a4joomla