1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacija dėl žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo termino pratęsimo

Atsižvelgiant į pernai vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Lietuvą užklupusias liūtis, dėl kurių užsitęsė žemės ūkio darbai, bei į didelį paraiškų teikimo intensyvumą paskutiniosiomis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo dienomis, deklaravimo laikotarpis pratęsiamas iki š. m. birželio 8 d. Pavėluotai pateikti paraiškas bus galima iki š. m. liepos 3 d.
Prašome visų pareiškėjų nelaukti paskutinės dienos ir deklaruoti naudmenas. Tam, kad pareiškėjai išvengtų galimų sankcijų už vėlavimą (paskutinėmis deklaravimo dienomis tikėtinas itin didelis sistemos apkrovimas ir galima nespėti pateikti paraiškos iki birželio 8 d.), prašoma paskubėti deklaruoti.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjas be sankcijų už vėlavimą gali tikslinti savo paraišką (pvz., keisti deklaruojamos kultūros kodą) iki pat liepos 3 d. – svarbiausia, kad jau būtų pateikta paraiška ir įbraižyti visi pareiškėjo dirbami bei valdomi žemės plotai.

PIENO GAMINTOJAI, PARDUODANTYS PIENĄ AR PIENO PRODUKTUS TIESIOGIAI VARTOTI, DEKLARACIJA GALĖS PATEIKTI IKI LIEPOS 1 D.

karveŽemės ūkio ministro įsakymu gegužės 9 d. buvo pakoreguotos susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklės. Pakeitimas aktualus pienininkams, kurių vidutinis rinkai patiekto pieno kiekis iš vienos karvės per metus yra ne mažesnis kaip 500 kg. Pieno gamintojai, parduodantys pieną ar pieno produktus tiesiogiai vartoti, iki liepos 1 d., gali pateikti deklaracijas už praėjusį apskaitos laikotarpį (2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.).
Pieno gamintojai, parduodantys pieną ar pieno produktus tik tiesiogiai vartoti, pateikę deklaracijas nustatytuoju laikotarpiu galės pretenduoti į 2018 metų susietąją paramą už pienines karves (preliminari išmoka už pieninę karvę apie 100 Eur) .

Read more...

SVARBI INFORMACIJA NUKENTĖJUSIEMS NUO 2017 M. LIŪČIŲ

2018-03-22 LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Paramos už 2017 metais pasėtus ir dėl kritulių žuvusius ir (arba) negalėtus pasėti žieminius pasėlius administravimo ir kontrolės taisyklės, kurios reglamentuoja paramos už 2017 m. pasėtų ir dėl 2017 m. rugpjūčio –spalio mėn. Lietuvoje iškritusių gausių kritulių žuvusių ir (ar) negalėtų pasėti žieminių pasėlių plotą mokėjimo sąlygas ir tvarką.

Taisyklėse nurodyta, kad paramos patirtai žalai kompensuoti gali kreiptis asmenys, kurių 2017 m. pasėti pasėliai žuvo ir (ar) negalėjo būti pasėti dėl 2017 m. rugpjūčio –spalio mėn. Lietuvoje iškritusių gausių kritulių ir toks plotas sudaro ne mažiau kaip 30 proc. viso asmens 2017 m. skirto ploto žieminiams pasėliams sėti. Taisyklių 15 punkte nurodyta, kad skaičiuojant kompensacinę išmoką už 2017 m. pasėtų ir žuvusių ir (arba) negalėtų pasėti žieminių pasėlių plotą, pareiškėjams mokama tik už tą plotą, kuris neviršija ploto, apskaičiuojamo iš 2017 m., 2016 m. ir 2015 m. deklaruoto žieminių pasėlių ploto vidurkio atimant 2018 m. deklaruotą išlikusį žieminių pasėlių plotą.

Read more...

PASKUBĖKITE DEKLARUOTI ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS

Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius primena, kad paraiškos deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus yra priimamos iki š. m. birželio 4 d. Pavėlavę ir nespėję pateikti paraiškas tą galės padaryti iki birželio 29 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos bus mažinamos 1 proc.

Raginame paskubėti.

Kviečiame iki 2018 m. birželio 15 d. teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytoje buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje

Žemės ūkio ministerija, siekdama suteikti valstybės pagalbą ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti buferinėje afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) zonoje, skelbia paraiškų priėmimą savivaldybėse š. m. gegužės 1 d.–birželio 15 d.
Priemonei „Pagalba ūkinių gyvūnų įsigijimui" įgyvendinti 2018 m. patvirtinta 65 tūkst. Eur. Pareiškėjams atlyginama iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 580 Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų.

Read more...

PRADEDAMAS MELIORACIJOS SISTEMŲ REMONTAS

158Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad š. m. gegužės mėnesį prasidės Utenos rajono Daugailių kadastro vietovės dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai. Remonto darbai vyks Mikolojūnų, Zastrono, Žadavainių, Narutiškio, Gatelių, Staškūniškio ir Gojaus kaimuose. Remonto metu bus suremontuota apie 10 km magistralinių melioracijos griovių, 135 vnt. drenažo žiočių, 10 vnt. vandens pralaidų, 3 vnt. latakų ir kt. Iškastos iš griovių dugno sąnašos bus paskleidžiamos šalia griovio 10 m pločio juostoje ir baigus griovio valymo darbus 2 kartus sulėkščiuojamos, o esamos dangos (lauko keliukai, žalios vejos) atstatomos į pradinę padėtį. Remonto darbus atliks UAB „Transvada". Darbus planuojama baigti iki šių metų rugpjūčio vidurio.

Žemės ūkio ministras: „Raginame ūkininkus sudaryti žemės valdymo sutartis“

1

Prasidėjus pasėlių deklaravimui vis dažniau susiduriama su problema, kai valdos duomenys nesutampa su deklaruojamų plotų duomenimis. „Žodinės žemės nuomos sutartys – tai plačiai paplitusi praktika, tačiau ūkininkas visuomet rizikuoja. Siekdami juos apsaugoti, raginame visus sudaryti rašytines nuomos ar panaudos sutartis. Taip sumažinsime riziką, kad žemės savininkas gali bet kada nutraukti žodinę sutartį. Šiandien daugiau kaip 50 tūkstančių ūkininkų yra panašioje situacijoje, kai valdos duomenys nesutampa su deklaruojamų plotų duomenimis ", – sako žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

Read more...

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL 2014-2020 KPP PROGRAMOS PRIEMONĖS VEIKLOS SRITĮ ,,PARAMA SMULKIEMS ŪKIAMS“

KPagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams" ES parama smulkiems ūkiams skiriama žemės ūkio produktų gamybai ir žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) valdoje apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai.
Paraiškos gauti ES paramą smulkiam ūkiui 2018 m. renkamos nuo gegužės 2 d. iki birželio 29 d.
Pagal šią veiklos sritį ES parama smulkiems ūkiams skiriama veikiančiam ūkiui (kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius), kurio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur.

Read more...

KVIEČIAME Į SEMINARĄ

programa

NUO BALANDŽIO 16 D. KVIEČIAME DEKLARUOTI ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS

Šiais metais deklaravimas pradedamas balandžio 16 d. ir tęsis iki birželio 4 d. su pratęsimu iki liepos 1 d. (kadangi liepos 1 d. sekmadienis, tai paskutinė diena pateikti deklaracijas -  birželio 29). Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet paraiškas padės užpildyti ir laukus įbraižyti kiekvienoje seniūnijoje dirbantys žemės ūkio specialistai. Atsižvelgiant į tai, kad deklaravimo laikas trumpesnis, o tikėtina deklaruojančių asmenų skaičius bus didelis, į seniūnijas kviečiame atvykti skelbiamame grafike nurodytomis dienomis. Tikime, kad tai  padės suvaldyti pareiškėjų srautus, ypač paskutinėmis deklaravimo dienomis.

Su grafiku galite susipažinti čia >>>DEKLARAVIMO GRAFIKAS.pdf

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS GRAFIKAS 2018 M.

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS GRAFIKAS 2018 M. >>>

INFORMACIJA PIENO GAMINTOJAMS, PARDUODANTIEMS PIENĄ AR PIENO PRODUKTUS TIESIOGIAI VARTOTI

147Utenos rajono savivaldybės Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius informuoja, kad pieno gamintojai, parduodantys pieną ar pieno produktus tiesiogiai vartoti, nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d. gali pateikti deklaracijas už praėjusį apskaitos laikotarpį (2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.).
Deklaracijos gali būti teikiamos dviem būdais – gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, gali kreiptis į savivaldybės Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių dėl deklaracijos užpildymo arba teikti patys, prisijungę prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (PAIS) interneto svetainėje www.vic.lt, naudodamiesi savo elektronine bankininkyste.

Read more...

VIETINEI RINKAI MAŽAIS KIEKIAIS GAMINAMŲ IR TIEKIAMŲ PIENO IR (ARBA) PIENO PRODUKTŲ VETERINARIJOS REIKALAVIMAI

Reikalavimai taikomi pieno ir (arba) pieno produktų gamintojams (toliau - gamintojams), gaminantiems ne daugiau kaip 1000 kg žalio pieno per dieną ir iš jo savo ūkyje pagamintus pieno gaminius tiekiantiems tiesiogiai galutiniams vartotojams ar vietiniams mažmeninės prekybos subjektams.
Gamintojai turi būti registruoti vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo". Gamintojas parduoti ar atiduoti tiesiogiai vartoti gali tik jo vardu registruotų Ūkinių gyvūnų registre arba kooperatyvo narių karvių pieną ir iš jo pagamintus pieno produktus. Jei asmuo parduoda ne savo vardu registruotų karvių pieną ar pieno produktus, be reikalavimų gamintojui, jis turi atitikti ir reikalavimus supirkėjui, nustatytus Pieno supirkimo taisyklėse.

Read more...

Ūkininkaujantiems nederlingose žemėse – naujovės

Žemės ūkio ministro kovo 28 d. įsakymu buvo patvirtinta nauja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių" įgyvendinimo taisyklių redakcija. Supažindiname su naujausiais paramos teikimo reikalavimais.
Parama ūkininkaujantiems nederlingose vietovėse skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl gamtinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas. Pritaikius biofizikinius atrankos bei ekonominio vertinimo kriterijus buvo pavirtintas naujas teritorijų pasiskirstymas pagal vietovių palankumą ūkininkauti.

Read more...

Transliacijoje – deklaravimo aktualijos

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, kviečia prisijungti prie tiesioginės transliacijos „2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas", kuri vyks balandžio 10 d., 14 val.
Transliacijos metu Žemės ūkio paramos departamento direktorė Enrika Raibytė ir Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyriaus vedėjas Tadas Švilpauskas pristatys svarbiausias naujoves deklaruojantiems žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus. Primename, kad deklaravimas prasideda balandžio 16 d.

Read more...

Kviečiame teikti paraiškas pagal 2014-2020 KPP programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Investicijos į žemės ūkio valdas“

Informuojame, kad iki balandžio 13 d. pratęstas paraiškų priėmimas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą" veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" paramai gauti.
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose padaliniuose , Utenoje, J.Basanavičiaus g. 126.
Prioritetiniai sektoriai – gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė.
Pagal šią priemonę parama skiriama statybai ir įrangai.

Read more...

Joomla templates by a4joomla