1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsena

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. AĮ-1009, pradedamos rengti Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo 2016 – 2017 metų stebėsenos ataskaitos:
- Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita, įtraukiant Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą.
- Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita.
Ataskaitos bus rengiamos nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d.
Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Ataskaitų rengėjas – Teritorijų planavimo ir statybos skyrius.
Informuojame, kad visuomenė pasiūlymus dėl Bendrųjų planų sprendinių tobulinimo gali pateikti raštu Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2017 m. gruodžio 1 d., adresu Utenio a. 4, 28503 Utena.
Išsamesnė informacija tel.: 8 (389) 64030, 64058, 63990, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Bendrojo naudojimo objektų administravimo skyrimo ( keitimo) procedūros

Daugiabučiams gyvenamiesiems namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties namui prižiūrėti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 – 4.85 straipsniais, Savivaldybės vykdomoji institucija skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių. Sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai. Jei savininkai nepasirenka administratoriaus, tokį sprendimą priima savivaldybės vykdomoji institucija.
Bendrojo naudojimo objektų administratorius skiriamas penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama LR civilinio kodekso 4.84 str. 3 d. numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais savininkų dauguma turi teisę pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas >>>

Startavo 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje" Nr. LLI-082

1

2017 m. gegužės 22 d. Kraslavoje (Latvijoje) įvyko pirmasis projekto 2014-2020 metų Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje" valdymo grupės susitikimas. Susitikime buvo pasirašyta partnerių bendradarbiavimo sutartis.

Read more...

PRANEŠIMAI APIE KORUPCIJĄ

INFORMACIJA PAGEIDAUJANTIEMS PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS APRAIŠKAS

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu „karštosios linijos" telefonu Vilniuje (8 5)  266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , faksu (8 5)  266 3307 arba palikti pranešimą šioje svetainėje: www.stt.lt.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22, Tel. 8 45 510171, el. p.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/.

Apie korupcijos apraiškas galite pranešti Utenos rajono savivaldybės administracijoje:

„Pasitikėjimo telefonu" – (8 800) 77472.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Asmens pageidavimu Antikorupcijos komisija garantuoja jo anonimiškumą. Antikorupcijos komisija  užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbta viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Antikorupcijos komisijoje gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, tiriami, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą  pateikusiems asmenims teikiami (neteikiami) teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. vadovaujantis:

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMAS NR. AĮ-350 ,,PRANEŠIMŲ, GAUTŲ ,,PASITIKĖJIMO TELEFONU" UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE, NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS"

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis;

ir kitais teisės aktais.

Už sprendimų objektyvumą ir teisingumą, konfidencialios informacijos apie asmenis paskleidimą Antikorupcijos komisijos nariai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Joomla templates by a4joomla