1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacija apie išduotus leidimus dėl medžių ir krūmų kirtimo Utenos rajone

- informacija ruošiama -

Informacija apie išduotus leidimus dėl medžių ir krūmų kirtimo Utenos mieste

- informacija ruošiama -

2017 m. Utenos rajono trišalės tarybos veikla

2017 m. Utenos rajono trišalės tarybos (toliau – Trišalė taryba) posėdžiuose buvo nagrinėjami Trišalei tarybai aktualūs klausimai, šios tarybos pasiūlymai buvo svarstomi savivaldybės tarybos posėdžiuose. Svarstant klausimą dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo, jam buvo pritarta ir nuspręsta siūlyti pavesti Utenos rajono savivaldybės administracijai rengiant 2018 m. užimtumo didinimo programą apsvarstyti galimybę į programą įtraukti ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleivius bei studentus, sudarant jiems galimybę vasaros atostogų metu  dirbti laikinuosius darbus, apmokant už darbą iš savivaldybės biudžeto lėšų. Nagrinėjo sprendimo projektus dėl darbdavių, pageidaujančių dalyvauti įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo, dėl Socialinio globėjo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, informaciją dėl Utenos pramonės teritorijos vystymo ir kt. klausimus.

trisale 2018

Utenos fontanų veikimo grafikas 2018 m.

Dauniskis Pakenis 5 Visi keturi Utenos miesto fontanai veikia nuo gegužės 4 d. iki iki rugsėjo 30 d.
Grožėtis nuo vidurdienio trykštančiais fontanais Utenio aikštėje, J. Basanavičiaus gatvėje ir prie Utenos kultūros centro gegužės mėnesį bus galima nuo 12.00 val. iki 20.00 val., birželio-rugpjūčio mėnesiais – iki 24.00 val., o rugsėjį – iki 21.00 val.
Fontanų veikimo grafikas gegužės 4 d.-rugsėjo 30 d.

Utenio aikštėje, J. Basanavičiaus g., prie Utenos kultūros centro

Gegužės mėnesį – 12.00-20.00 val.
Birželio-rugpjūčio mėnesiais – 12.00-24.00 val.
Rugsėjo mėnesį – 12.00-21.00 val.

Dauniškio ežere

12.00-23.00 val.

Programa visomis savaitės dienomis:
12.00 val. – „Vidurdienio šauklys" (3 minučių sinchronizuota programa su muzika, 30 minučių trukmės programa su muzika)
13.00-18.00 val. – kas valandą kartojama 1 minutės sinchronizuota programa su muzika

Penktadienio ir šeštadienio, švenčių dienų 30-40 minučių programa:
Gegužės mėnesį – 21.30-22.10 val.
Birželio-liepos mėnesiais – 22.30-23.10 val.
Rugpjūčio mėnesį – 22.00-22.40 val.
Rugsėjo mėnesį – 21.00-21.40 val.

Mero darbotvarkė

MERO DARBOTVARKĖ

2018 m. birželio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl elektroninio mokinio pažymėjimo įdiegimo Utenos rajono ugdymo įstaigose, tėvų informavimo ir švietimo, diegiant elektroninius pažymėjimus, elektroninio mokinio pažymėjimo įdiegimo kaimo ir miesto ugdymo įstaigose, Jinano (Kinija) delegacijos vizito Utenos rajono savivaldybėje birželio 27 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Utenos Krašuonos progimnazijos direktorius Rolandas Gruodinskas, Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jovita Žiukelienė.
9.00 val. – susitikimas su Vokietijos atstovu Knutu Holeriu, „Būsto iniciatyvos Rytų Europoje" (IWO e.V.) direktoriumi, dėl inovatyvaus projekto – daugiabučio namo Utenoje Taikos g. 27 renovacijos – įgyvendinimo Utenoje. Dalyvauja VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktorius Valius Serbenta, BETA projektų įgyvendinimo skyriaus specialistė Utenos, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybėms Nijolė Graužinytė, UAB „Utenos butų ūkis" direktorius Ignas Vaškelis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus specialistas Vytautas Nakas.
13.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdyje, vyksiančiame Vilniuje.

2018 m. birželio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Valstybinės teismo medicinos tarnybos Utenos poskyrio, etatinio pedagogų darbo apmokėjimo, susitikimo su Vokietijos atstovais dėl daugiabučio namo renovacijos, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Antano Miškinio literatūrinės premijos įteikimo poetui Antanui A. Jonynui etnografinėje-literatūrinėje A. ir M. Miškinių sodyboje Juknėnuose bei kitų renginių, vykusių savaitgalį Utenos rajone, aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2018 m. birželio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl galimybių įrengti laikiną autobusų sustojimo aikštelę Vaižganto gatvėje Aušros gatvės rekonstrukcijos metu, birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos – paminėjimo, Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo poetui-laureatui birželio 17 d. etnografinėje-literatūrinėje A. ir M. Miškinių sodyboje Juknėnuose, kitų savaitgalio renginių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
9.00 val. – pasitarimas dėl valstybinės žemės sklypų ir Utenos miesto teritorijos bendrojo plano paskirčių keitimo galimybių, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, patrauklių sąlygų inbvestuotojams investuoti Utenos rajone sukūrimo, žemės sklypų, numatytų pramonės plėtrai, ūkinei, komercinei veiklai ir rekreacijai bei poilsiui, formavimo, žemės sklypo, tinkamo beisbolo aikštei įrengti, paiškos, beisbolo aikštės įrengimo galimybių žemės sklype prie „Utenio" stadiono, buvusių kareivinių žemės sklypo. Dalyvauja UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius Ramūnas Rudokas, Nacionalinės žemės tarnybos Utenos syriaus vedėja Vita Vilūnaitė, skyriaus vedėjos pavaduotojas Raimondas Katinas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specalistai Jolana Bivainienė ir Rolandas Norkūnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Turto skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
13.30 val. – interviu žurnalui „Aukštaitiškas formatas".
15.00 val. – dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2018 m. birželio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės sklypų paskirties keitimo, Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo galimybių, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos – paminėjimo, Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo poetui-laureatui birželio 17 d. etnografinėje-literatūrinėje A. ir M. Miškinių sodyboje Juknėnuose bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specalistė Jolana Bivainienė.
10.00 val. – meras dalyvaus LR Seime vyksiančiame Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinio pranešimo, kuriame Prezidentė apžvelgs padėtį Lietuvoje, šalies vidaus ir užsienio politiką, pristatyme.

 

2018 m. birželio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajoną, žemės sklypų, dominančių investuotojus, sąlygų investuoti sukūrimo minėtuose sklypuose, patalpų skyrimo Utenos apkrities vaiko teisių apsaugos tarnybai, Antano Miškinio literatūrinės premijos įteikimo šventės A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje Juknėnų kaime, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – susitikimas su respublikinės žiniasklaidos atstovais.
14.00 val. – susitikimas su Lietuvos beisbolo asociacijos atstovais.

 

2018 m. birželio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Ąžuolijos kvartalo Naujosios, Vasaros, Ąžuolijos, Utenio gatvių asfaltavimo, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, žemės sklypų, dominančių investuotojus, sąlygų investuoti sukūrimo minėtuose sklypuose, Utenos miesto teritorijos bendrojo plano ir sklypų paskirties keitimo galimybių, laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių, pramonės plėtros, žemės sklypų formavimo, Utenos kolegijos tarybos posėdžio bei kitais klausimais. Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vykusio birželio 7 d. Visagine, sprendimų aptarimas. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specalistai Jolana Bivainienė ir Rolandas Norkūnas.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos tarybos posėdyje.

 

2018 m. birželio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio Visagine, UAB „Utenos butų ūkis" logotipo sukūrimo, Antano Miškinio literatūrinės premijos skyrimo poetui, įgyvendintų melioracijos projektų viešinimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.30 val. – meras dalyvaus praktinėje konferencijoje „Inovatyvi vietos savivalda: susitelkimas ties paslaugų kokybe ir efektyvumu", vyksiančioje Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Visagino savivaldybėje.

 

2018 m. birželio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Finansų ministerijos pateiktų siūlymų svarstyti savivaldybių skolinimosi galimybių padidinimą du kartus, Utenos rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto tikslinimo, finansinės paramos Utenos rajono bendruomenių veiklai, Utenos rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai 2018–2021 metams programos, Kaimo rėmimo programai pateiktų projektų įgyvendinimo finansavimo galimybių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.
9.30 val. – diskusija dėl naujos socialinės apsaugos politikos gairių vykdymo, Globos centro steigimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, psichologinės paramos šeimoms su problemomis, vaikams iš probleminių šeimų ir kt. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonelienė.
10.30 val. – meras dalyvaus praktinėje konferencijoje „Inovatyvi vietos savivalda: susitelkimas ties paslaugų kokybe ir efektyvumu", vyksiančioje Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", sveikins konferencijos dalyvius.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2018 m. birželio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto Ąžuolijos kvartalo gatvių asfaltavimo, skverelio ties J. Basanavičiaus ir S. Dariaus ir S. Girėno sankirta tvarkymo, gėlynų jame įrengimo, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 7 d., Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo poetui-laureatui birželio 17 d. etnografinėje-literatūrinėje A. ir M. Miškinių sodyboje Juknėnuose, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūno pavaduotoja Danutė Inčirauskienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl regioninio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų, kūrybiškumo ugdymo ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro – STEAM – steigimo Utenoje, buvusio Utenos dvaro patalpose, ir veiklos koordinavimo, lėšų skyrimo įsteigto centro išlaikymui, mokinių iš Utenos apskrities rajonų pavėžėjimo į regiono STEAM galimybių, regiono STEAM pristatymo Utenos apskrities savivaldybių vadovams. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2018 m. birželio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto Ąžuolijos kvartalo gatvių asfaltavimo, lietaus nuotekų tinklų tiesimo kvartale, vaikų darželio „Eglutė", ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų skatinimo, ikimokyklinių ugdymo įstaigų tinklo, Utenos rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės emigracijos mažinimo programos, rašytojo, kraštiečio Prano Treinio pasveikinimo 90-mečio proga, praktinės konferencijos „Inovatyvi vietos savivalda: susitelkimas ties paslaugų kokybe ir efektyvumu", vyksiančios birželio 6–7 d. Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – Utenos rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės emigracijos mažinimo programos aptarimas.

 

2018 m. birželio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto Ąžuolijos kvartalo gatvių asfaltavimo, lietaus nuotekų tinklų tiesimo kvartale, minėtų darbų spartinimo ir greito pabaigimo, Utenos ligoninės ir Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro teritorijos tvarkymo darbų, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybų, vyksiančių birželio 2–3 dienomis Utenos „Utenio" stadione, Lietuvos stipriausio ugniagesio gelbėtojo vardo varžybų Utenoje, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Liuonius Purvinis.
9.45 val. – meras dalyvaus Lietuvos stipriausio ugniagesio gelbėtojo vardo varžybų atidaryme, sveikins susirinkusius ugniagesius iš visos Lietuvos.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2018 m. gegužės 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Alių motokroso trasos, gatvių su žvyro danga asfaltavimo mieste, Ąžuolijos kvartalo gatvių asfaltavimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 33 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2018 m. gegužės 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl seniūnijų kelių lyginimo greideriu, Kaimo rėmimo programoje numatytų darbų įgyvendinimo, gatvių su žvyro danga asfaltavimo mieste, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 31 d., sprendimų projektų, prekybos centrų statybų mieste, prekybos centrų statybviečių aptvėrimo, pramonės zonos, laisvų žemės sklypų mieste, skirtų investicijoms, Vyžuonos parko tvarkymo ir priežiūros bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9.00 val. – meras sveikins renginio „Jaunimas savivaldybėje" dalyvius, Utenos rajono mokymo įstaigų mokinius. 9.30 val. – priims du „Jaunimas savivaldybėje" mokinius, supažindins su mero institucija, pareigomis, atsakomybe ir kt.
13.00 val. – meras dalyvaus naujojo Utenos kolegijos direktoriaus pristatyme.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis, rengiantis gegužės 31 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2018 m. gegužės 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savivaldybės viešųjų pastatų modernizavimo (atnaujinimo) projektų finansavimo, ikimokyklinių ugdymo įstaigų – vaikų darželių „Pasaka" ir „Šaltinėlis" – pastatų renovacijos, kiosko Aukštakalnio ir Taikos gatvės sankryžoje perspektyvos, Utenos ligoninės konsultacinės poliklinikos pastato rekonstrukcijos, Utenos ligoninės vaikų ligų skyriaus patalpų renovacijos, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Džinano (Kinija) miestu, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – susitikimas su verslo atstovais, potencialiais investuotojais.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos tarybos posėdyje.

 

2018 m. gegužės 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2018 m. Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo, lėšų skyrimo įvairių programų veikloms įgyvendinti, organizacijų prašymų paremti jų veiklą, žemės mokesčio tarifo, Utenos rajono savivaldybės jaunų šeimų rėmimo, nedarbo ir emigracijos mažinimo programos rengimo, sutarties su Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų Utenos filialu vykdymo, Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos mokinių ir mokytojų delegacijos priėmimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
9.30 val. – susitikimas su fotografu Klaudijumi Driskiumi.
10.00 val. – meras priima Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos mokinių ir mokytojų delegaciją. Mokinių pažintis su Utenos rajono savivaldybės mero darbu, Savivaldybės administracijos patalpomis ir veikla.
14.00 val. – pasitarimas dėl pramonės plėtros.

 

2018 m. gegužės 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, laisvų žemės sklypų, tinkamų verslo plėtrai bei investicijoms, projekto „Open Leadership" praktinės konferencijos „Inovatyvi vietos savivalda: susitelkimas ties paslaugų kokybe ir efektyvumu", vyksiančios birželio 6–7 dienomis Utenoje, diskusijos su verslo atstovais, STEM laboratorijos steigimo, techninių profesijų specialistų rengimo Utenos rajono verslo įmonėms, vaikų darželio „Pasaka" pastato modernizavimo finansavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
14.00 val. – susitikimas su verslo atstovais, investavusiais Utenos rajone, Utenos kolegijos, Utenos regiono profesinio rengimo centro atstovais, diskusija verslo plėtros, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo ir kt. klausimais.

 

2018 m. gegužės 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, laisvų žemės sklypų, tinkamų verslo plėtrai bei investicijoms, viešinimo, susitikimo su verslo atstovais, vyksiančio gegužės 22 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje, viešbučio statybos, Utenos rajono savivaldybės įgyvendinamų infrastruktūros tvarkymo ir plėtros projektų viešinimo, gyventojų ir organizacijų pršymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2018 m. gegužės 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl komunalinių atliekų tvarkymo sodų bendrijose, galimybės perduoti Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSC) greitosios medicinos pagalbos (GMP) dispečerinės paslaugas arba Panevėžio, arba Vilniaus GMP stoties dispečerinei, ekonominio, kultūrinio, prekybos bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Džinano (Jinan, Kinija) miestu, Lietuvos stipriausio ugniagesio gelbėtojo vardo varžybų, vyksiančių birželio 1 d. Utenos daugiafunkcio sporto centro aikštyne, miesto šventės organizavimo, naujo proginio Utenos rajono savivaldybės ženkliuko, skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui, kūrimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Eligija Židonienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2018 m. gegužės 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl galimybės perduoti Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSC) greitosios medicinos pagalbos (GMP) dispečerinės paslaugas arba Panevėžio, arba Vilniaus GMP stoties dispečerinei, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui, vyksiančiam gegužės 31 d., rengiamų sprendimų projektų, Alių motokroso trasos, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Gegužės 16 d. Dvarčėnų kaime, Alytaus rajone vykusios Lietuvos kaimo turizmo asociacijos sezono atidarymo šventės, kurioje merui buvo perduotas 2019 m. kaimo turizmo sezono atidarymo šventės organizavimo simbolis – gandras, aptarimas.
10.00 val. – dokumentų peržiūra, vizavimas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2018 m. gegužės 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl galimybių steigti Utenos rajone privačius lauko tipo vaikų darželius, vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimo, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos sezono atidarymo šventės Dvarčėnų kaime, Alytaus rajone, Utenos vaikų lopšelio darželio „Želmenėlis" veiklos 20-mečio minėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
11.30 val. – meras dalyvaus Lietuvos kaimo turizmo asociacijos surengtoje sezono atidarymo šventėje, vyksiančioje Dvarčėnų kaime, Alytaus rajone. Merui bus perduotas 2019 m. kaimo turizmo sezono atidarymo šventės organizavimo simbolis. Šventėje meras tars sveikinimo žodį susirinkusiems šventės dalyviams.

 

2018 m. gegužės 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešbučio statybos mieste, privažiavimo prie būsimo viešbučio įrengimo galimybių per Miesto sodo teritoriją, automobilių statymo aikštelės prie būsimo viešbučio, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas.
9.00 val. – pasitarimas dėl vaikų dienos centrų, atvirų jaunimo erdvių seniūnijose steigimo, bendruomeninių vaikų globos namų steigimo, nuo liepos 1 d. vaiko globos ir rūpybos funkcijos suteikimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui, globos centrų finansavimo lėšų paskirstymo, psichosocialinės pagalbos teikimo užtikrinimo globojamiems vaikams, viešųjų pastatų pritaikymo neįgaliesiems, vaikų pavėžėjimo į mokyklą ir namo. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė.
10.00 val. – meras susitinka su verslo atstovais, norinčiais investuoti Utenos rajone.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

 2018 m. gegužės 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paramos VšĮ futbolo klubui „Utenos Utenis", finansinės klubo padėties, sporto strategijos, Alių motokroso trasos, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja klubo „Utenos Utenis" valdybos pirmininkas Artūras Gimžauskas. Žygio per Lietuvą „Vardan tos" renginio, vykusio gegužės 13 dieną prie Utenos kultūros centro, aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – meras lankysis Alių motokroso trasoje, domėsis trasos saugumu, paruošimu sezonui.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

Savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą,
Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2018 m. gegužės 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aušros gatvės rekonstrukcijos, miesto šventės, vyksiančios antrąjį rugsėjo šeštadienį, organizavimo, dviračių tako nuo „Utenio" stadiono iki naujųjų kapinių rekonstrukcijos pradžios, žygio per Lietuvą „Vardan tos" baigiamosios dalies Utenoje, vyksiančios gegužės 13 dieną prie Utenos kultūros centro, jaunimo reikalų tarybos posėdyje svarstomų klausimų bei kitais klausimais.
10.00 val. – dokumentų peržiūra, vizavimas.
13.00 val. – Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis.

MERO DARBOTVARKĖ

2018 m. gegužės 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žygio per Lietuvą „Vardan tos" baigiamosios dalies Utenoje, vyksiančios gegužės 13 dieną prie Utenos kultūros centre, viešbučio statybos mieste, Utenos rajono savivaldybės ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ceremonijos, sprendimų projektų rengimo Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui, vyksiančiam gegužės 31 d., paramos jaunoms šeimoms skyrimo tvarkos parengimo bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras jubiliejaus proga sveikina ilgametį UAB „Utenos mėsa" darbuotoją Viktorą Jakučionį.
14.00 val. – Utenos rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialu pasirašymo ceremonija. Sutartis pasirašoma Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2018 m. gegužės 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės mokesčio tarifo nustatymo 2019 metams, žemės sklypų valdytojų paskatinimo užsiimti sklypuose komercine ar kita veikla, žygio per Lietuvą „Vardan tos", vyksiančio Utenoje gegužės 13 dieną, išvykimų į miestą apžiūrėti tvarkomas gatves, apsilankyti įstaigose bei susitikti su gyventojais organizavimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vykusio Molėtuose gegužės 8 d., sprendimų aptarimas. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
10.00 val. – susitikimas su režisieriumi Juliumi Dautartu.
11.00 val. – susitikimas su krepšininku, buvusiu Utenos krepšinio komandos „Juventus" žaidėju Gintautu Matuliu dėl vasaros sporto stovyklos vaikams organizavimo Utenos rajone.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2018 m. gegužės 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų, bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialu, Utenos miesto šventės organizacinio komiteto posėdžio, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.30 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Molėtuose.
Posėdžio darbotvarkė
1. Jaunimo finansinio švietimo (pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo) projekto „Nepamiršk parašiuto" pristatymas.
2. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2013 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 51/7S-88 „Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano patvirtinimo" pakeitimo.
3. Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 51/7S-36 „Dėl Lietuvos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra" iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
4. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 51/7S-27 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga" iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
5. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 51/7S-14 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
6. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos pritarimo sutaupytų lėšų panaudojimui įgyvendinat regiono projektą „Anykščių rajono kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius kraštovaizdį darkančius statiniusׅ".
13.00 val. – meras dalyvaus diskusijoje „Sanglaudos politika - patirtis ir ateities įžvalgos", tars sveikinimo žodį. Diskusija vyks Alantos dvare (Molėtų r.).

2018 m. gegužės 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Gruzija ir Kinijos Liaudies Respublika, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio Molėtuose gegužės 8 d., ir diskusijos „Sanglaudos politika - patirtis ir ateities įžvalgos", vyksiančios Alantos dvare (Molėtų r.), bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialu, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas
10.00 val. – susitikimas su žiniasklaidos atstovais dėl bendradarbiavimo.
15.00 val. – meras dalyvaus Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjime, vyksiančiame Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

2018 m. gegužės 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl skverelio tarp J. Basanavičiaus ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankirtoje tvarkymo, gėlyno įrengimo skverelyje, jaunos šeimos politikos formavimo, mokinių įsidarbinimo vasaros atostogų metu galimybių plėtros, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimo, vyksiančio gegužės 7 d., dalyvavimo šv. Florijono – ugniagesių globėjo – dienos paminėjime, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė.
9.00 val. – pasitarimas dėl investicinių sklypų Utenos rajone, patrauklaus investuotojams sklypų pristatymo internete, sklypų sutvarkymo ir parengimo investicijoms, konkurencijos tarp verslo įmonių skatinimo, Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo bei kitų programų tobulinimo. Dalyvauja Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – būsimo UAB „Utenos autobusų parkas" direktoriaus pristatymas. Galimybių padidinti įmonės konkurencingumą ir įsigyti „žaliuosius" automobilius aptarimas, kūrybiško požiūrio į įmonės veiklą formavimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2018 m. gegužės 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl skverelio tarp J. Basanavičiaus ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankirtoje tvarkymo, meno akcentų įrengimo ir gėlynų formavimo skverelyje galimybių, susitikimo su ESO atstovais dėl bendradarbiavimo plėtros ir bendrų projektų įgyvendinimo organizavimo gegužės mėnesį, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimo, vyksiančio gegužės 7 d., dalyvavimo žygio per Lietuvą „Vardan tos..." baigiamajame renginyje gegužės 13 d., savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė.
15.00 val. – susitikimas su Utenos rajono kultūros darbuotojais.

2018 m. balandžio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, Medicinos darbuotojų dienos paminėjimo, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimo, vyksiančio gegužės 7 d., Utenos krašto garbės piliečio regalijų įteikimo Nobelio premijos laureatui Bernardui Lounui, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.
18.00 val. – meras dalyvaus Medicinos darbuotojų dienos minėjime, apdovanos nusipelniusius Utenos kraštui medikus, bus įteikiamos Utenos krašto garbės piliečio regalijos Nobelio premijos laureatui Bernardui Lounui.

Balandžio 28 d., šeštadienį, 14 val. meras dalyvaus penktojoje liaudies muzikantų šventėje „Daugailiai 2018", vyksiančioje Daugailiuose.

2018 m. balandžio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, pastato Aukštakalnio g. nr. 16 būklės, Alių motokroso trasos, Medicinos darbuotojų dienos paminėjimo, nusipelniusių Utenos kraštui medikų apdovanojimo mero padėkomis ir Utenos rajono savivaldybės atminimo ženklais, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 42 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
18.30 val. – meras dalyvaus susitikime su Trebono miesto (Čekijos Respublika) delegacija, sveikins Trebono merę Terezie Jenisovą, įteiks atminimo dovanas.

2018 m. balandžio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 26 d., sprendimų projektų, kompensacijų prisijungiantiems prie nuotekų ir vandentiekio tinklų taikymo, pastato Aukštakalnio g. nr. 16 būklės, bendradarbiavimo sutarties su Džiningo (Kinija Respublika) miestu pasirašymo galimybių, Trebono miesto (Čekijos Respublika) delegacijos priėmimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su Lietuvos lengvosios atletikos federacijos prezidentu Eimantu Skrabaliumi.
9.30 val. – meras priims Trebono miesto (Čekijos Respublika) delegacijos narius.
14.30 val. – Utenos rajono trišalės tarybos posėdis.
15.00 val. – pasitarimas dėl pastato Aukštakalnio g. nr. 16 būklės. Dalyvauja UAB „Utenos komunalininkas" atstovai.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis, rengiantis balandžio 26 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2018 m. balandžio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 26 d., sprendimų projektų, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, Alių motokroso trasos, Trebono miesto (Čekijos Respublika) delegacijos vizito balandžio 24–26 d. ir delegacijos priėmimo Utenos rajono savivaldybės administracijoje, dalyvavimo ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio globojamame projekte „Šimtmečio dovanos", savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl Alių motokroso trasos.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis balandžio 26 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2018 m. balandžio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto tvarkymo, fontanų mieste veikimo pradžios, miesto tualeto veikimo automatizavimo, kioskų mieste statymo, Trebono miesto (Čekijos Respublika) delegacijos vizito balandžio 24–26 d., Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 26 d., sprendimų projektų, Krokulės šaltinio (Užpalių seniūnija) teritorijos sutvarkymo, vietos verslininko savanoriškos iniciatyvos tvarkyti Krokulės šaltinio aplinką bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
15.00 val. – meras dalyvaus susitikime su ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi. Ūkio ministro vizito Utenoje tikslas – susitikti su savivaldos ir verslo atstovais, aptarti verslo, investicijų pritraukimo ir kt. klausimus. Mero susitikimas su ministru vyks UAB „Umaras".

2018 m. balandžio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Alių motokroso trasos sutvarkymo ir įveiklinimo, galimybių perduoti trasą Aukštaitijos sporto klubui „Porteris" pagal panaudą, Utenos rajono medikų pasveikinimo Medicinos darbuotojų dienos proga balandžio 27 d., gyventojų priėmimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Dalia Juškė.
11.00 val. – susitikimas su respublikinės žiniasklaidos priemonių atstovais dėl bendradarbiavimo.
11.30 val. – susitikimas su Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus nariu, dimisijos pulkininku Arūnu Dudavičiumi.
14.00 val. – meras priims Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" vaikučių grupę, supažindins vaikučius su mero darbu, savivaldybės, Utenos rajono savivaldybės tarybos veikla, miesto tvarkymu, bendruomenės įtraukimu į miesto puoselėjimą.
14.30. val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2018 m. balandžio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos", vyksiančios 2018 m. birželio 30–liepos 6 d. Vilniuje, Utenos rajono vaikų ir suaugusių meno kolektyvų dalyvavimo dainų šventėje, paramos meno kolektyvams dalyvauti dainų šventėje, Juknėnų koplyčios 20-mečio paminėjimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Diskusija: kioskai – miestą puošiančios mažosios architektūros ar netvarkos pavyzdžiai. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
16.00 val. – meras dalyvaus XX tarptautiniame muzikos festivalyje „Sugrįžimai 2018" , vyksiančiame LR Vyriausybėje. Dalyvauja Dovas Lietuvninkas (trimitas), Edgaras Davidovičius (tenoras), M. K. Čiurlionio kvartetas, Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis".

2018 m. balandžio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl galimybių Utenos greitosios medicinos pagalbos (GMP) dispečerinę prijungti prie Vilniaus ar Panevėžio GMP dispečerinių, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 26 d., buvusio Biliakiemio kultūros centro pastato remonto, patalpų skyrimo Kuktiškių moterų klubo „Kuksa" veiklai plėtoti, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė, Utenos greitosios medicinos pagalbos (GMP) skyriaus vyr. slaugos administratorė Jūratė Rinkevičienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – pasitarimas dėl miesto įvaizdžio formavimo.

2018 m. balandžio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gatvių su žvyro danga asfaltavimo, privačių gyvenamųjų namų sklypų apsaugos nuo pavasarinio potvynio, lietaus nuotekų tinklų tiesimo gatvėse, semiamose pavasarinio potvynio, buvusio Biliakiemio kultūros centro pastato remonto, galimybių perkelti Sudeikių kultūros centrą į Sudeikių daugiafunkcį centrą, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, susitikimo su Kuktiškių bendruomene dėl patalpų skyrimo Kuktiškių moterų klubo „Kuksa" veiklai plėtoti, kitų miestelio įstaigų ir organizacijų sukėlimo į vieną pastatą, sporto strategijosp' bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
10.00 val. – pasitarimas dėl spaudos konferencijos, skirtos Utenos rajono savivaldybės pagal Lietuvos savivaldybių asociacijos projektą „Globalūs regionai" sukurtai internetinei svetainei www.globali.utena.lt ir Utenos rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai programai pristatyti. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus specialistas (sugrįžimų koordinatorius) Paulius Čyvas.
13.30 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
15.00 val. – meras dalyvaus spaudos konferencijoje, kurioje bus pristatoma Utenos rajono savivaldybės pagal Lietuvos savivaldybių asociacijos projektą „Globalūs regionai" sukurta internetinė svetainė www.globali.utena.lt bei Utenos rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai programa. Spaudos konferencija vyks Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
17.00 val. – meras dalyvaus Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyksiančiame Dalios Savickaitės knygų „Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji" ir „Ignalinos miškų urėdija-krašto turtų sergėtoja" pristatyme. Dalyvauja tekstų autorė ir sudarytoja Dalia Savickaitė, knygų herojai, rašytoja Gintarė Adomaitytė, knygos nuotr. autorius Eugenijus Ostašenkovas. Romansus atlieka Vytautas Kazėnas (Ignalinos r., Dūkštas), Birutė Paukštienė, Agnė Umbrasienė, Danguolė Urbonienė (Ignalina).

2018 m. balandžio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelio su žvyro danga asfaltavimo sodininkų bendrijoje „Stumbras" ir kitose bendrijose, trijų metų (2016–2018 m.) Utenos miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo programos, paramos Utenos rajono gyvūnų globos namams, bešeimininkių gyvūnų skaičiaus Utenos rajono gyvūnų globos namuose nustatymo, valčių nuomojimo paslaugos teikimo galimybių Dauniškio ežere, spaudos konferencijos „Misija Utena 2018", kurioje bus pristatoma Utenos rajono savivaldybės pagal Lietuvos savivaldybių asociacijos projektą „Globalūs regionai" sukurta internetinė svetainė globali.utena.lt bei Utenos rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai programa, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – pasitarimas dėl galimybių kompensuoti gyventojams prisijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, prisijungimo prie minėtų tinklų skatinimo Utenos rajono seniūnijose. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2018 m. balandžio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl konkurso UAB „Utenos autobusų parkas" direktoriaus pareigoms užimti, Alių motokroso trasos, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, smulkus ir vidutinio verslo skatinimo ir rėmimo, dalyvavimo projekte „Pasodinkime 100-mečiui 100-ą ąžuoliukų", savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl buvusio Biliakiemio kultūros centro pastato remonto, pastato stogo dangos keitimo, suremontuoto pastato įveiklinimo, Dienos centro steigimo Biliakiemyje, viešųjų pastatų Pačkėnuose remonto, įveiklinimo ir perspektyvų. Dalyvauja Utenos seniūnas Saulius Gaižauskas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2018 m. balandžio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Medicinos darbuotojų dienos balandžio 27 d. minėjimo organizavimo, Utenos krašto garbės piliečio regalijų įteikimo Nobelio premijos laureatui Bernardui Lounui Medicinos darbuotojų dienos paminėjimo metu, Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projekto etapų įgyvendinimo, kavinės statymo Dauniškio parke bei kitais klausimais, vaikų žaidimų aikštelės įrenginių atnaujinimo. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9.00 val. – pasitarimas dėl skvero prie paminklo Jonui Basanavičiui Utenoje tvarkymo projektinių pasiūlymų. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2018 m. balandžio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aušros gatvėje esančio draudžiamo kelio ženklo, teritorijos šalia Utenos kolegijos ir sporto klubo „RL Gym" prie J. Basanavičiaus gatvės tvarkymo, Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projekto, sporto strategijos, Vyturių progimnazijos pastato remonto. gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl miesto teritorijų tvarkymo: skvero – buvusių vokiečių kapinių J. Basanavičiaus ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankirtoje – tvarkymo, idėjų konkurso minėto skvero pertvarkymui, sporto bei laisvalaikio praleidimo aikštelių – BMX dviračių trasos, riedlenčių prie Dauniškio gimnazijos, multifunkcės K. Donelaičio gatvėje ir kt. – tvarkymo, priežiūros bei įveiklinimo. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė, Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2018 m. balandžio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Trebono miesto (Čekijos Respublika) delegacijos vizito, vyksiančio balandžio 24–26 d., programos, neprižiūrimų automobilių daugiabučių kiemuose ir miesto gatvėse pašalinimo galimybių, inovatyvaus daugiabučio namo renovacijos pagal Vokietijos patirtį, Dauniškio parko infrastruktūros plėtros projekto pristatymo visuomenei, socialinių paslaugų teikimo socialiai remtiniems žmonėms, biudžetinių įstaigų pastatų Utenos rajono seniūnijose priežiūros bei remonto, vietos bendruomenių įtraukimo į socialinių paslaugų teikimą bendruomenių nariams, susitikimų su kaimo bendruomenėmis, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. veiklos plano numatomų svarstyti klausimų, Socialinės ir ekonominės emigracijos mažinimo programos uždavinio „Kurti šeimai palankią aplinką, apimančią švietimo, užimtumo, palankios gyvenamosios aplinkos kūrimo, socialinės paramos ir paslaugų, sveikatos sritis" priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašo parengimo.
14.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdyje, vyksiančiame Vilniuje

2018 m. kovo 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės teritorijos tvarkymo projekto įgyvendinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų, Socialinės ir ekonominės emigracijos mažinimo programos viešinimo, Utenos rajono savivaldybės atiktų darbų viešinimo, kandidatūrų į biudžetinių įstaigų vadovų laisvas darbo vietas, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – diskusija dėl interneto svetainės „Globali Utena" kūrimo, viešinimo ir įveiklinimo, ambasadorių užsienyje, išvykusių iš Utenos rajono, paieškos, emigrantų skatinimo grįžti į gimtąjį miestą. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus specialistas darbui su emigrantais Paulius Čyvas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2018 m. kovo 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posedžio sprendimo projektų, mero ir administracijos direktoriaus ataskaitų, mero rašto ir regalijų įteikimo Nobelio premijos laureatui Bernardui Lown'ui, kuriam Utenos krašto garbės piliečio vardas suteiktas 2018 m. kovo 11 d., gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 47 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2018 m. kovo 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kioskų mieste statybos galimybių, laikinųjų, nesudėtingų prekybos paskirties pastatų ir statinių, laikinųjų prekybos įrenginių tvarkos aprašo rengimo, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo, inovatyvaus (saulės kolektoriai ant stogo šiltam vandeniui paruošti ir gyvatukams šildyti ir kt. priemonės) daugiabučio namo renovacijos pagal Vokietijos patirtį, gyventojų ir organizacijų prašymų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 29 d., sprendimo projektų, kapinių teritorijos plėtros bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specialistė Jolana Bivainienė.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis, ruošiantis kovo 29 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2018 m. kovo 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 29 d., sprendimo projektų, pavasarinių miesto tvarkymo darbų, gatvių mieste priežiūros ir tvarkymo, priemonių daugiabučių namų gyventojams dėl iš balkonų mėtomų nuorūkų bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
9.00 val. – diskusija dėl Dauniškio parko infrastruktūros atnaujinimo projekto įgyvendinimo, kavinės statymo ežero pakrantėje, sėdėjimo vietų įrengimo stebėti fontano programą. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – meras lankysis mieste, domėsis miesto tvarkymo darbais.
14.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 29 d., sprendimo projektų peržiūra.

2018 m. kovo 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 29 d., sprendimo projektų, daugiabučių namų renovacijos, dalinės daugiabučių namų renovacijos, bendradarbiavimo su žiniasklaida, sporto strategijos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis kovo 29 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2018 m. kovo 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas-diskusija dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutarties tarp Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir Utenos ligoninės, Utenos ligoninės įgyvendinamų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 29 d., sprendimo projektų, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės tarybos narys, VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Utenos ligoninės stebėtojų tarybos pirmininkas Raimundas Čepukas, VšĮ Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 29 d., sprendimo projektų peržiūra.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2018 m. kovo 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 29 d., sprendimo projektų, diskusija dėl Vyžuonėlių dvaro gyvenamojo pastato ir šiam pastatui priskirto žemės sklypo dalies pirkimo galimybių, finansavimo šaltinių pastatui pirkti ir vėliau jį rekonstruoti, įvairių kultūrinių, edukacinių veiklų plėtojimo rekonstruotame dvaro gyvenamajame name, bendradarbiavimo su užsienio partneriais bei kitais klausimais. Dalyvauja Vyžuonų seniūnas Audrius Remeikis, Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
9.00 val. – susitikimas su Viliumi Maslausku, kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo Labdaros ir paramos fondo direktoriumi. Apdovanojimo – atminimo ženklų ir Utenos rajono savivaldybės mero padėkos už prasmingą darbą, įamžinant kario-partizano Antano Kraujelio atminimą, bei patriotiškumą skatinančias veiklas, – įteikimas.
10.00 val. – meras susitinka su komunikacijos specialistais dėl miesto įvaizdžio strategijos kūrimo, akcentuojant, kad Utena – laimės miestas.
14.00 val. – susitikimas su laikinai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas einančiu Vladislavu Kadleriu.

2018 m. kovo 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Ignalinoje, nagrinėsimų klausimų, ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo, elektromobilių įkrovimo stotelių mieste, elektrobusų įsigijimo galimybių, eismo saugumo mieste, Maironio ir A. Baranausko gatvių sankryžos sutvarkymo, pėsčiųjų perėjų apšvietimo gerinimo, mokyklos parinkimo renovuoti pagal Švietimo įstaigų modernizavimo programą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro įsakymu, jaunų šeimų rėmimo, užimtumo didinimo, nedarbo ir emigracijos mažinimo programos kūrimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Ignalinos rajono savivaldybėje.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Utenos regiono plėtros tarybos veiklos 2017 m. ataskaita. Alvydas Katinas, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.
2. Arnoldo Abramavičiaus Europos regionų komitete veiklos 2017 m. ataskaita. Arnoldas Abramavičiaus, Utenos regiono plėtros tarybos narys.
3. Utenos regiono plėtros 2014–2020 metų plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaita. Leonas Rutkauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistas.
4. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2017 metų sausio 6 d. sprendimo Nr. 51/7S-5 ,,Dėl Utenos regiono plėtros planavimo ir įgyvendinimo darbo grupės sudarymo" pakeitimo. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus Nerijus Čepauskas.
5. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2013 metų spalio 15 d. sprendimo Nr. 51/7S-88 ,,Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano patvirtinimo" pakeitimo. L. Rutkauskas.
6. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo. L. Rutkauskas.
7. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. 51/7S-46 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. L. Rutkauskas.
8. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 51/7S-18 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. Dalia Cironkaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
9. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 51/7S-9 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. Romualda Zapolskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
10. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 51/7S-36 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 ,,Miestų kompleksinė plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. R. Zapolskienė.
11. Kiti klausimai.
11.1 Dėl pasiūlymų pateikimo Lietuvos Respublikos Regioninės plėtros įstatymo straipsnio (nuostatų) galimo keitimo (2018-03-07 Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto raštas Nr.S-2018-905). N. Čepauskas.
11.2. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos išskirtų regiono specializacijos krypčių, teiktų Vidaus reikalų ministerijai, informacijos papildymo Visagino savivaldybės pateikta informacija. R. Zapolskienė.
11.3. Dėl greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų paslaugų organizavimo. Eligija Židonienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja).
12. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio. A. Katinas.

2018 m. kovo 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešbučio mieste statybos, miesto gimtadienio organizavimo, kavinės Dauniškio parke statybos, projektų – Aušros gatvės rekonstrukcijos, Utenos ligoninės teritorijos tvarkymo, ikimokyklinių įstaigų pastatų, Krašuonos stadiono rekonstrukcijos bei kt. – įgyvendinimo, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 20 d. Ignalinoje, socialinių paslaugų teikimo socialiai remtiniems rajono gyventojams, Utenos – Laimės miesto – įvaizdžio kūrimo, savaitės renginių, susitikimų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – meras lankysis Biliakiemyje bei Utenoje, Smėlio kvartale. Pastarajame domėsis teritorijos tvarkymu, Biliakiemyje – dienos centro steigimo galimybėmis.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2018 m. kovo 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl „Maisto banko" akcijos viešinimo ir organizavimo, Vaiko teisių apsaugos skyriaus naudojamų automobilių, skirtų deleguotai vaiko teisių apsaugos funkcijai vykdyti, ir patalpų bei galimybių perduoti panaudos būdu, pietrytinio Utenos aplinkkelio, buvusio kultūros centro Šileikių kaime, Leliūnų seniūnijoje pardavimo aukciono būdu, Utenos krašto garbės piliečio vardo ženklo įteikimo Bernardui Luonui, dalyvavimo kino festivalio „Kino pavasaris" atidaryme bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
10.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
13.00 val. – Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis.
18.00 val. – meras dalyvaus kino festivalio „Kino pavasaris" atidaryme, vyksiančiame Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis". Atidarymo metu bus rodoma prancūzų režisieriaus Xaviero Legrand'o psichologinė drama „Sūnaus globa".

2018 m. kovo 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mero veiklos ataskaitos už 2017 m., dienos centro steigimo Biliakiemyje ir kitose dienos centrų neturinčiose seniūnijose galimybių, jaunų šeimų rėmimo, užimtumo didinimo, nedarbo ir emigracijos mažinimo programos tobulinimo, viešojo sektoriaus veiklos efektyvinimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl jaunų šeimų rėmimo, užimtumo didinimo, nedarbo ir emigracijos mažinimo programos.
14.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdyje.

2018 m. kovo 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl dienos centro steigimo Biliakiemyje ir kitose dienos centrų neturinčiose seniūnijose galimybių, viešbučio mieste statybos, socialinių paslaugų seniūnijose organizavimo ir teikimo, socialinių darbuotojų veiklos plėtojimo ir aktyvinimo, dalyvavimo LR Vyriausybėje vyksiančiame Lietuvos eksporto prizo teikime bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistas Rolandas Norkūnas.
10.30 val. – meras dalyvaus Vilniuje, LR Vyriausybėje vyksiančiose Prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos rengiamose Lietuvos eksporto prizo teikimo iškilmėse, sveikins Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentą Sigitą Gailiūną, gaunantį apdovanojimą.

2018 m. kovo 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės mokesčio, atleidimo nuo nekilnojamo turto mokesčio mokėjimo, piliečio savivaldybei dovanojamo žemės sklypo, Biliakiemio laisvalaikio centro pastato rekonstrukcijos, dienos centrų seniūnijose steigimo galimybių, dienos centro steigimo Biliakiemyje galimybių bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
9.30 val. – pasitarimas dėl Utenos kultūros centro veiklos organizavimo, darbo užmokesčio didinimo galimybių. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, Kultūros centro direktorė Asta Motuzienė.
15.00 val. – meras dalyvaus neeiliniame Utenos kolegijos tarybos posėdyje

2018 m. kovo 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl JAV ambasados Lietuvoje kvietimo Utenos verslo įmonėms dalyvauti JAV valstybės departamento Baltijos šalims organizuojamoje technologijų stovykloje „Baltic TeachCamp", vyksiančioje gegužės mėnesį, investicijų į Utenos rajoną pritraukimo, viešbučio mieste statybos, Kuktiškių bendruomenės prašymo skirti naujas patalpas, jaunimo erdvių steigimo seniūnijose, jaunų šeimų rėmimo, užimtumo didinimo, nedarbo ir emigracijos mažinimo programos, kino festivalio „Kino pavasaris" Utenoje, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Kovo 11-osios paminėjimo bei jaunimo apdovanojimų aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – jaunų šeimų rėmimo, užimtumo didinimo, nedarbo ir emigracijos mažinimo programos aptarimas.

2018 m. kovo 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl antrinių žaliavų tvarkymo, Kovo 11-osios paminėjimo, nusipelniusių Utenos kraštui jaunimo atstovų apdovanojimo kovo 11-ąją Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio proga, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Ramūnas Juodėnas, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, pavaduotojas Rimantas Kaušylas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
9.30 val. – meras Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje ves pilietiškumo pamoką, skirtą Kovo 11-ajai paminėti.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams projekto pristatymas visuomenei.

Kovo 11 d. 13 val. meras dalyvaus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime, vyksiančiame Utenos kultūros centre, sveikins ir teiks atminimo ženklus bei padėkas nusipelniusiems Utenos kraštui jaunimo atstovams.

2018 m. kovo 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas-diskusija dėl miesto gatvių apšvietimo tinklų modernizavimo, miesto prieigų ir daugiabučių namų kiemų apšvietimo tvarkymo, elektros linijų kabeliavimo J. Basanavičiaus, Užpalių, Molėtų ir kitose gatvėse, miesto gatvių apšvietimo tinklų modernizavimo programos kūrimo, miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo, šaligatvių atnaujinimo bei naujų tiesimo, remontuojamos dalies Aušros gatvėje tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – susitikimas su įvaizdžio kūrimo agentūros atstovais dėl Utenos miesto įvaizdžio formavimo galimybių.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2018 m. kovo 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Kovo 11-osios minėjimo organizavimo, nusipelniusių Utenos kraštui jaunimo atstovų apdovanojimų Kovo 11-osios proga organizavimo, viešbučio statybos mieste galimybių, viešojo sektoriaus veiklos efektyvinimo ir viešojo sektoriaus įstaigų tinklo optimizavimo, konkursų organizavimo skirti vadovus užimti laisvus etatus biudžetinėse įstaigose, jaunų šeimų rėmimo, nedarbo ir emigracijos mažinimo programos, susitikimo su Biliakiemio bendruonene, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – pasitarimas dėl nusipelniusių Utenos kraštui jaunimo atstovų atrankos apdovanoti Kovo 11-osios proga.
15.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės jaunų šeimų rėmimo, nedarbo ir emigracijos mažinimo programos.

2018 m. kovo 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jaunimo atstovų apdovanojimo kovo 11-ąją Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio proga, miesto įvaizdžio formavimo, viešojo sektoriaus efektyvinimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Susitikimo su Vaikutėnų bendruomene, vykusio kovo 1 d. Vaikutėnuose, aptarimas.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos tarybos posėdyje.
Darbotvarkė:
1. Dėl Kolegijos veiklos ataskaitos už 2016–2017 m. m. Pranešėjas Kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas.
2. Dėl Kolegijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos už 2017 m. Pranešėjas Kolegijos vyr. buhalteris Darius Ožiūnas.
3. Dėl Kolegijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos 2018 m.
4. Dėl Utenos kolegijos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašo tvirtinimo. Pranešėjas Kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2018 m. kovo 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto įvaizdžio formavimo, susitikimo su Vaikutėnų bendruomene dėl parko „Vaikutėnų žiedai" įrengimo gyvenvietėje galimybių, šaudyklos įrengimo galimybių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Susitikimo su Vyturių mikrorajono bendruomene, vykusio vasario 28 d., aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Vaikutėnų parko „Vaikutėnų žiedai" įrengimo gyvenvietėje galimybių, parko įveiklinimo, sporto infrastruktūros parke plėtros. Dalyvauja Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Utenos regiono vietos veiklos grupės VPS vadovė Jolita Umbrasienė, VPS administratorė Edita Rukšytė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
17.30 val. – susitikimas su Vaikutėnų bendruomene dėl parko „Vaikutėnų žiedai" įrengimo gyvenvietėje galimybių. Susitikimas vyks Vaikutėnuose.

2018 m. vasario 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vyturių progimnazijos remonto, langų progimnazijoje pakeitimo plastikiniais, susitikimo su bendruomene dėl Vyturių progimnazijos perspektyvų, kavinės statybos Dauniškio parke bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl kavinės statybos Dauniškio parke galimybių.
10.00 val. – meras dalyvaus „Winter Rally 2018" organizacinio komiteto posėdyje, kurio metu įteiks padėkas prisidėjusiems prie žiemos ralio organizavimo. Renginys vyks UAB „Nosted mechanika".
14.00 val. – susitikimas su investicijų specialistu dėl investicijų pritraukimo į Utenos rajoną.
17.00 val. – susitikimas su bendruomene dėl Vyturių progimnazijos perspektyvų. Susitikimas vyks Vyturių progimnazijoje.

2018 m. vasario 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pacientų maitinimo Utenos ligoninėje, socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų į Utenos regiono plėtros tarybą, valstybės tarnautojų vertinimo, viešojo sektoriaus efektyvinimo, susitikimo su bendruomene dėl Vyturių progimnazijos perspektyvų, parko Vaikutėnų gyvenvietėje įrengimo galimybių, gyvenvietės aplinkos tvarkymo, UAB „Utenos autobusų parkas" perspektyvų, autobusų parko atnaujinimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su žiniasklaidos atstovais, tema – komunikacija, veiklos viešinimas socialiniuose tinkluose.
14.00 val. – susitikimas su VšĮ Utenos ligoninės direktoriumi Daliumi Drunga. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė.
15.00 val. – pasitarimas dėl Vyturių progimnazijos perspektyvų, renovacijos, susitikimo su Vyturių kvartalo bendruomenės atstovais.

2018 m. vasario 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kavinės statybos Dauniškio parke, galimybių pastatyti kavinę vasaros laikotarpiui Dauniškio parke, apgyvendinimo paslaugų teikimo benamiams šaltuoju metų laiku, miesto įvaizdžio formavimo, susitikimų su Vaikutėnų bendruomene, su Vyturių progimnazijos mokinių tėvais, apsilankymų mieste ir susitikimų su miesto gyventojais organizavimo, Pačkėnų bendruomenės 15 metų sukakties proga pasveikinimo, nusipelniusių Utenos kraštui jaunimo ir kitų visuomenės atstovų apdovanojimo Kovo 11-osios proga bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vykusio vasario 22 d., aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl nedarbo, emigracijos mažinimo ir jaunų šeimų rėmimo programos kūrimo, programos priemonių, interneto svetainės „Globali Utena", jos pristatymo užsienyje gyvenantiems tautiečiams.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2018 m. vasario 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos plano 2018 m., Utenos rajono savivaldybės tarybos narių pasiūlymų teikimo procedūros, miesto įvaizdžio kūrimo, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasados Lietuvoje kovo 17 d. organizuojamo Utenoje JAV muzikos virtuozų koncerto „Come together", skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui, bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 44 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2018 m. vasario 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl parko Vaikutėnuose įrengimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vysiančio vasario 22 d., sprendimų projektų, investicijų pritraukimo – kavinės Dauniškio parke įrengimo, specialisto, pritrauksiančio investicijas į Utenos rajoną, pareigybės, sugrįžimo koordinatorius paskyrimo, kviečiant tautiečius sugrįžti iš emigracijos, interneto svetainės „Globali Utena", patalpų suteikimo nuo liepos 1-osios, įgyvendinant vaikų teisių apsaugos sistemos pertvarką, atsirandančiai naujai tarnybai – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Utenos apskrities padaliniui, gyventojų, bendruomenių ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
13.30 val. – Utenos rajono trišalės tarybos posėdis. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų aptarimas.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2018 m. vasario 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, paramos smulkiam ir vidutiniam verslui, minėto verslo skatinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vysiančio vasario 22 d., sprendimų projektų, Pačkėnų bendruomenės 15 metų sukakties, parko Vaikutėnuose įrengimo, nedarbo ir emigracijos mažinimo programos kūrimo, susitikimo su Utenos rajono kultūros įstaigų darbuotojų atstovais ir problemų kultūros srityje sprendimo būdų bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Utenos rajono kultūros įstaigų darbuotojų atstovais. Bus aptarta kultūros padėtis Utenos rajone.
14.30 val. – Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2018 m. vasario 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vysiančio vasario 22 d., sprendimų projektų, Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 20 d., nedarbo ir emigracijos mažinimo programos kūrimo, interneto svetainės „Globali Utena" administravimo, Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio proga nusipelniusių Utenos kraštui žmonių apdovanojimo kitų svarbių datų metu, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės susitikimų ir kitų renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vysiančio vasario 22 d., sprendimų projektų peržiūra.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis vasario 22 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2018 m. vasario 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vysiančio vasario 22 d., sprendimų projektų, nusipelniusių Utenos kraštui politikų ir visuomenės atstovų apdovanojimo, vyksiančio vasario 16 d., ir mokslinės konferencijos, skirtos savivaldos kūrėjui, Vasario 16-osios akto signatarui Steponui Kairiui atminti organizavimo, atminimo lentos, skirtos Steponui Kairiui, pašventinimo, Užpalių paskelbimo Mažąja Lietuvos kultūros sostine bei kitais klausimais.
12.00 val. – meras dalyvaus Užpalių paskelbimo Mažąja Lietuvos kultūros sostine ceremonijoje.
14.00 val. – meras dalyvaus mokslinėje konferencijoje, skirtoje savivaldos kūrėjui, Vasario 16-osios akto signatarui Steponui Kairiui atminti. Konferencija vyks Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
Pranešimus skaito istorikas Gintaras Mitrulevičius „Steponas Kairys – Lietuvos Valstybės", žurnalistas, redaktorius, biografas Juozas Stražnickas „Steponas Kairys – Lietuvos ekologinės inžinerijos kūrėjas", profesorius, Lietuvos mokslininkas, asociacijos „Stepono Kairio fondas" tarybos pirmininkas Dobilas Kirvelis „Kokią Lietuvą matė Steponas Kairys", žurnalistas, istorikas Raimondas Guobis „Steponas Kairys – anykštėnas", Utenos kraštotyros muziejaus vyr. fondų saugotoja Bronislava Juknevičienė „Steponas Kairys – Utenos rajono savivaldybės kūrėjas".
16.00 val. – atminimo lentos ant Utenos kraštotyros muziejaus fasado atidengimas savivaldos kūrėjui, Vasario 16-osios akto signatarui Steponui Kairiui.

Vasario 16 d., 16 val. meras dalyvaus Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjime, vyksiančiame Utenos daugiafunkciame sporto centre, įteiks Utenos krašto garbės piliečių ženklus, apdovanos Utenos kraštui nusipelniusius politikus ir visuomenės atstovus.

2018 m. vasario 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vysiančio vasario 22 d., sprendimų projektų, nusipelniusių Utenos kraštui politikų ir visuomenės atstovų apdovanojimo, vyksiančio vasario 16 d., ir mokslinės konferencijos, skirtos savivaldos įkūrėjui Steponui Kairiui atminti, vyksiančios vasario 15 d., organizavimo, Užpalių paskelbimo Mažąja Lietuvos kultūros sostine, viešojo sektoriaus darbo efektyvinimo, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną specialisto, turizmo strategijos, Narkūnų piliakalnio teritorijos tvarkymo projekto įgyvendinimo, nedarbo, emigracijos mažinimo ir užimtumo programos, interneto svetainės „Globali Utena" administravimo, sugrįžimo koordinatoriaus paskyrimo galimybių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su komunikacijos specialistais dėl Utenos miesto įvaizdžio kūrimo ir viešinimo.
14.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vysiančio vasario 22 d., sprendimų projektų nagrinėjimas.

Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Rašės parke, Utenos mieste

PARENGTA ŽELDYNŲ TERITORIJOS FORMAVIMO IR KRAŠTOVAIZDŽIO BŪKLĖS GERINIMO RAŠĖS PARKE KONCEPCIJA

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtą Želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Rašės parke koncepciją.
Projektas Želdynų teritorijos (Vyžuonaičio ir Rašės parkų) formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste vykdomas naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga" remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose" .
Projekte numatomas želdinių tvarkymas, atveriant panoramas į Rašės upelį, sanitariniai ir kraštovaizdžio tvarkomieji kirtimai, pėsčiųjų takas nuo Gyvūnų globos namų iki Klovinių tvenkinio, teritorijos nuo Užpalių gatvės iki SB."Jovaras" perspektyvinė suplanavimo schema.
Projekto organizatorius:
Utenos rajono savivaldybės administracija, (Utenio a.4, Utena, tel.: (8 389)61600, faksas: (8 389 ) 61615, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informaciją teikia: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė , tel.: (8 389) 63990, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus specialistas Rolandas Maniušis, tel. (8 389) 43518, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto rengėjas:
UAB „Želdynai", Ratnyčios g. 17-1, 44418 , Kaunas, tel. (8 37) 742069
el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Projekto vadovas: Vainius Pilkauskas, tel. (8 652) 45364

Su želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Rašės parke koncepcija galima susipažinti čia >>>

Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Vyžuonaičio parke

PARENGTA ŽELDYNŲ TERITORIJOS FORMAVIMO IR KRAŠTOVAIZDŽIO BŪKLĖS GERINIMO VYŽUONAIČIO PARKE KONCEPCIJA

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtą Želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Vyžuonaičio parke koncepciją.
Projektas Želdynų teritorijos (Vyžuonaičio ir Rašės parkų) formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste vykdomas naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga" remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose" .
2010 m. organizuotame Vyžuonaičio parko įrengimo projekto konkurse buvo išrinkta Vyžuonaičio parko teritorijos įrengimo koncepcija. Pagal ją 2013 m. buvo parengtas šiaurinės Vyžuonaičio parko dalies techninis projektas, kurį numatoma vykdyti, pakeitus kai kuriuos sprendinius: pvz. takų betono trinkelių danga keičiama į atsijų dangą. 2010 m. Vyžuonaičio parko teritorijos koncepcijos sprendiniai aprėpė tiek privačias teritorijas, tiek valstybinę žemę, todėl pietinės dalies įrengimo koncepcija patikslinta, projektuojant sprendinius tik valstybinėje žemėje.

Projekto organizatorius:
Utenos rajono savivaldybės administracija, (Utenio a.4, Utena, tel.: (8 389)61600, faksas: (8 389 ) 61615, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informaciją teikia: Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė , tel.: (8 389) 63990, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus specialistas Rolandas Maniušis, tel. (8 389) 43518, el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekto rengėjas:
UAB „Želdynai", Ratnyčios g. 17-1, 44418 , Kaunas, tel. (8 37) 742069
el. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Projekto vadovas: Vainius Pilkauskas, tel. (8 652) 45364

Su želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Vyžuonaičio parke koncepcija galima susipažinti čia >>>

Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsena

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. AĮ-1009, pradedamos rengti Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo 2016 – 2017 metų stebėsenos ataskaitos:
- Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita, įtraukiant Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą.
- Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita.
Ataskaitos bus rengiamos nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d.
Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Ataskaitų rengėjas – Teritorijų planavimo ir statybos skyrius.
Informuojame, kad visuomenė pasiūlymus dėl Bendrųjų planų sprendinių tobulinimo gali pateikti raštu Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2017 m. gruodžio 1 d., adresu Utenio a. 4, 28503 Utena.
Išsamesnė informacija tel.: 8 (389) 64030, 64058, 63990, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Bendrojo naudojimo objektų administravimo skyrimo ( keitimo) procedūros

Daugiabučiams gyvenamiesiems namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties namui prižiūrėti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 – 4.85 straipsniais, Savivaldybės vykdomoji institucija skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių. Sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai. Jei savininkai nepasirenka administratoriaus, tokį sprendimą priima savivaldybės vykdomoji institucija.
Bendrojo naudojimo objektų administratorius skiriamas penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama LR civilinio kodekso 4.84 str. 3 d. numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais savininkų dauguma turi teisę pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas >>>

Joomla templates by a4joomla